SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap 2030.

SIO Grafen verkar för att både små och stora svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Syftet är att företagen tidigt ska använda grafens enastående egenskaper kommersiellt. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners.
Företagen får ta del av omvärldsbevakning och patentinformation. Programmets mål är att etablera grafen som ett industriellt styrkeområde, stärka samverkan och leverantörskedjor, stimulera svensk grafentillverkning och bidra till ett hållbart samhälle.
Sedan starten 2014 har 89 projekt finansierats, 130 organisationer och 53 små och medelstora företag har deltagit. Minst 6 svenska företag erbjuder grafenbaserade produkter till försäljning.

Missa inte SIO Grafens nyhetsbrev

Abonnera på SIO Grafens nyhetsbrev


Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Grafen-förbättrad värmespridare för elektronik

Kungliga Tekniska Högskolan, Huawei Technologies Sweden, Aninkco

Detta projekt kommer att demonstrera grafen-förstärkt värmespridare för att möta efterfrågan på mer effektiva kylsystem i...

Läs mer


Projekt: Grafen Energi (avslutat)

2D fab, VestaSi, Woxna Graphite, Uppsala universitet och Mittuniversitetet

Syfte och mål Silikon i litiumjonbatterier (LIB) kan avsevärt öka lagringskapaciteten. Emellertid har den dåliga elektriska ...

Läs mer


Projekt: Grafenlager för att förhindra kateterrelaterad urinvägsinfektion (avslutat)

Dentsply IH AB (Wellspect Healthcare), Chalmers

Projektets mål var att utnyttja grafens egenskaper för att skydda en medicinteknisk produkt från bakterietillväxt och ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt betongstängsel

Heda Skandinavien, SHT Smart High-Tech och Chalmers tekniska Högskola

Heda Skandinavien AB (HEDA) är intresserade av att använda grafen för att minska mängden betong, men samtidigt behålla ...

Läs mer


Projekt: Grafenbeläggningar för avancerade textilmaterial (avslutat)

FOV Fabrics, Chalmers tekniska högskola och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Användningen av grafen i textilmaterial är ett koncept som har tagit fart inom akademisk forskning med starkt ...

Läs mer


Projekt: Novel methods to include graphene as a packaging barrier (avslutat)

Stora Enso Pulp and Paper Asia, 2D fab, Battenfeld Sverige, Perstorp, Polykemi, RISE Bioscience, Saving Spaces, Tetra Pak Packing Solutions, Chalmers

Projektets mål var att skapa förpackningsmaterial vars grafenbarriärer vida överträffar dagens barriärer trots låg halt. ...

Läs mer


Projekt: Multifunktionell färg genom tillsats av orienterade grafenflagor

Saab Aeronautics, Linköpings universitet och Danubia NanoTech

Grafen kommer att studeras som en funktionell tillsats i färg. Tanken är att genom att blanda in grafen i existerande ...

Läs mer


Projekt: Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet (avslutat)

Climatewell AB, Chalmers Industriteknik, Chalmers

Syftet med projektet var att utveckla en tillverkningsmetod för grafenbeläggning av en fibermatris för värmepumpar, ...

Läs mer


Projekt: Saintshield DX3-Bulletproof (avslutat)

Saintpro AB, 2D fab AB

Förstudien genomfördes av Saintpro AB och 2D fab AB. Saintpro utvecklar och säljer personlig skyddsutrustning, ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade ytskydd med bättre ledningsförmåga (avslutat)

Provexa och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Projektet skulle ta fram ett nytt ytskikt och en tillhörande process. Med hjälp av grafen var förhoppningen ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: