Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk 2D-bransch.

Höstens utlysning är öppen!


Se alla tillgängliga utlysningar (8)

Projekt: Säker introduktion och nyttjande av grafen i svensk industri

Chalmers Industriteknik, Lunds universitet, RISE, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Swerim

Grafen är klassat som nanomaterial och behöver hanteras på ett sätt som inte riskerar att skapa hälso- eller arbetsmiljöproblem. Dessutom […]

Läs mer


Projekt: Utveckling av grafenbaserad antibakteriell yta för medicintekniska produkter – Effektiv, säker och prisvärd

Wellspect HealthCare, 2D fab och Chalmers

Syfte och mål Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett allvarligt globalt problem som årligen adderar ca €7 miljarder i direkta kostnader […]

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Syfte och mål Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell […]

Läs mer


Projekt: GNOME ACA

ScandiDos, Akzo Nobel, 2D fab och Acreo Swedish ICT

Syfte och mål

Läs mer


Projekt: Mikrovågsassisterad syntes av kisel-grafenkompositer för högpresterande litiumjonbatterier

Mittuniversitetet, Percy Roc, Uppsala universitet

Resultat Kisel kan avsevärt öka lagringskapaciteten i litiumjonbatterier (LIB). Den dåliga elektriska ledningsförmågan hos kisel och en mycket stor volymexpansion […]

Läs mer


Projekt: Fiberoptik med grafen

RISE, Fibercore och Höganäs

Nanokompositer med grafen och andra 2D-material i polymerer har, när de används som ytbeläggningsmaterial, visat sig kunna ge exceptionella mekaniska, […]

Läs mer


Projekt: Gröna kontakter

Graphmatech

Syfte och mål Värdekedjan kartlades och flera (nya)partners identifierades. Partners roller och hur/var Graphmatech (GMT) passar in i värdekedjan klargjordes. […]

Läs mer


Projekt: Grafen kompositmaterial, steg 2

Saintpro, 2D fab och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Projektet syftar till att ta fram skottsäkra produkter, främst till personlig skyddsutrustning. Detta genom att införa grafen […]

Läs mer


Projekt: Validering av demonstrator för vattenkraft

Luleå tekniska universitet, Fortum, Skellefteå Kraft, Statkraft, Sustainalube, Trelleborg och Vattenfall

Självsmörjande, nötningsbeständiga kompositlager med grafen och 2D-material Sammanfattning Syftet med projektet är att tillverka och validera semi-industriell prototyper av nyutvecklade […]

Läs mer


Projekt: Integration av 2D-material för högvolymstillverkning av halvledare

In2great Materials, AMO GmbH, KTH Royal Institute of Technology

Sammanfattning Tvådimensionella material (2D-material) med en tjocklek på ett fåtal atomer har förutsättningar för att revolutionera viktiga tillämpningsområden inom sensorteknik, […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter