Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och andra 2D-material och etablera dem som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi stöttar samhällets hållbara omställning genom att ta 2D-material från labbet till industrin. 
Via projekten som drivs i programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk 2D-bransch.

Utlysningen har öppet


Se alla tillgängliga utlysningar (4)

Projekt: Kiselgrafen-komposit elektrod för litiumjonbatterier

Mittuniversitetet, 2D fab och Vesta Si

Resultat I projektet har proof-of-concept visats för en ny metod att tillverka ett grafenkiselbaserat anodmaterial för litiumjonbatterier. Via fem arbetspaket […]

Läs mer


Projekt: Svenskt hållbart grafen

Programkontoret SIO Grafen

Syfte och mål Projektets mål är att visa på grafens potential genom att skapa projekt som minskar eller eliminerar hinder […]

Läs mer


Projekt: Grafenförbättrad bindemedelsfri katodformulering för nästa generations litiumjonbatterier (GraFREE)

RISE, Graphmatech

Resultat Syftet har varit att utveckla en bindemedelsfri elektrod för mer hållbara litiumjonbatteri-tillämpningar genom att kombinera funktionaliserad grafen (Aros® grafen), […]

Läs mer


Projekt: Simulering och modellering av GRM i CAE-miljö

ÅF Industry, Chalmers

Syfte och mål En grundförutsättning för framgångsrik teknikintensiv industri är tillgången till tillförlitliga modellerings- och simuleringsmiljöer. Kraftfulla simuleringsverktyg i kombination […]

Läs mer


Projekt: IR-Kameleont: Grafen för styr- och tryckbara kompositmaterial

Acreo Swedish ICT AB, Linköpings universitet och Saab

Syfte och mål Projektets syfte var att studera hur grafen och ledande polymerer kan användas för att skapa kompositmaterial som […]

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt betong för lättviktsstängsel

Heda Skandinavien, SHT Smart High Tech, Chalmers tekniska högskola

Syfte och mål Ett stängsel är vanligtvis konstruerat av stål, trä, cement eller tråd. Viktiga faktorer vid val av staket […]

Läs mer


Projekt: Going Green with Graphene (G3)

Linköpings universitet, Grafren, IMA, RISE, Trifilon och X Shore

Företag, oavsett sektor arbetar hårt tillsammans med samhället i stort för att minska utsläppen av CO2 genom att begränsa energikonsumtion […]

Läs mer


Projekt: Förbättrad rostskyddsfärg med grafenadditiv

RISE KIMAB, ABB, Graphmatech och Tikkurila Sweden

Resultat I detta projekt tillsattes kommersiellt funktionaliserad grafen till olika korrosionsskyddande beläggningssystem, en-, två- och tre-skiktsbeläggningar, med både vatten- och […]

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt lim för punktsvetsning

Chalmers, CEVT, Chalmers Industriteknik, Dow Automotive, Lamera, RISE, SIKA och Volvo Cars

Syfte och mål För att kunna kombinera hög prestanda och lättviktsteknik finns det ett stort antal material i moderna bilar, […]

Läs mer


Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer

RISE SICOMP, GKN Aerospace Sweden, Nexam Chemical och Woxna Graphite

Syfte och mål Målsättningen med projektet var att verifiera hypotesen att hållbarheten hos kolfiberförstärkt polymerkomposit (CFRP) ökar med grafen som […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter