SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap 2030.

SIO Grafen verkar för att både små och stora svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Syftet är att företagen tidigt ska använda grafens enastående egenskaper kommersiellt. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners.
Företagen får ta del av omvärldsbevakning och patentinformation. Programmets mål är att etablera grafen som ett industriellt styrkeområde, stärka samverkan och leverantörskedjor, stimulera svensk grafentillverkning och bidra till ett hållbart samhälle.
Sedan starten 2014 har 89 projekt finansierats, 130 organisationer och 53 små och medelstora företag har deltagit. Minst 6 svenska företag erbjuder grafenbaserade produkter till försäljning.

Missa inte SIO Grafens nyhetsbrev

Abonnera på SIO Grafens nyhetsbrev


Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Grafenoxid-ytbeläggningar för vattenrenande membran (avslutat)

Grafren AB, Envic-Sense AB och Linköpings universitet (Department of Physics, Chemistry and Biology, IFM)

Syfte och mål Detta projekt (genomförbarhetsstudie) kommer att klargöra den tekniska och juridiska genomförbarheten av ...

Läs mer


Projekt: Högdissipativa mikrovätskekylda elektronikförpackningar (avslutat)

APR Technologies,  Chalmers Industriteknik och Chalmers tekniska högskola

Ingen beskrivning hittades

Läs mer


Projekt: Multifunktionella grafenförbättrade termoplaster för luftfartstillämpningar

Saab AB (Aeronautics), Chalmers, Linköpings universitet, UFABC (Brasilien), 2DFab

Syfte och mål I detta projekt kommer vi att utveckla en ny grafenförstärkt termoplastkomposit med avseende på ...

Läs mer


Projekt: Grafen kompositmaterial, steg 2

Saintpro, 2D fab och Chalmers Industriteknik

Projektet syftar till att ta fram skottsäkra produkter, främst till personlig skyddsutrustning. Detta genom att införa ...

Läs mer


Projekt: Grafenoxid – ett nytt smörjmedel i industriella tillämpningar (avslutat)

ABB AB, Uppsala universitet

Projektet syftade till att utveckla nya smörjningskoncept baserade på grafenoxid för industriella tillämpningar. Det har ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkta betongpålar – industrialisering av funktionaliserad grafen i betong (avslutat)

Centrum Påle AB, Aarsleff Grundläggnings AB, SHT Smart High Tech AB, Chalmers

Detta FoI-projekt syftade till att i större skala kunna ta fram prototyper på grafenförstärkta betongpålar samt ...

Läs mer


Projekt: Nanokolbeläggning (avslutat)

Applied Nano Surfaces Sweden, Epiroc, Trelleborg och Högskolan Dalarna

Syfte och mål Lågfriktionsbeläggningar är av stort intresse i industriella tillämpningar där minskad friktion ger fördelar i...

Läs mer


Projekt: Svenskt Grafen (avslutat)

2D fab AB, Woxna Graphite AB

Syftet med projektet var att tillverka grafen från svensk grafit. Det sekundära projektmålet var att hitta de tillämpningar...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt zink som ytbeläggning på ståltråd (avslutat)

Swedwire, Chalmers Industriteknik och 2D fab

Projektet har syftat till att ge information om hur grafen kan användas för att stärka de korrosionsskyddande ...

Läs mer


Projekt: Värmereducerande textil HeatReTex (avslutat)

SAAB Barracuda och Swerea IVF

Syfte och mål Genomförbarhetsstudien har genomförts av SAAB Barracuda och Swerea IVF. Studien syftade till att ge ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: