Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk grafenbransch.

Vårens utlysning har öppnat!


Se alla tillgängliga utlysningar (9)

Projekt: Round Robin karaktärisering

Chalmers Industriteknik, KTH, RISE och RISE IVF

Karakterisering och standardisering av grafen ses som några av de största hindren och utmaningarna för att kunna nyttiggöra grafen i […]

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade självsmörjande nötningsbeständiga kompositer för lager i vattenkraft

Vattenfall (Älvkarlebylaboratoriet), Luleå tekniska universitet och Sustainalube

Syfte och mål Marknaden för vattenkraft förväntas att växa globalt från 2016 och framåt. En ökad efterfrågan på förnyelsebar energi tillsammans med striktare miljökrav förväntas väsentligt driva expansionen av vattenkraft. Den övergripande marknaden […]

Läs mer


Projekt: Entreprenörskapsstöd

Programkontoret SIO Grafen

Det strategiska projektet lade grunden för ett utökat stöd från programmet till små och medelstora förtag.

Läs mer


Projekt: Utveckling av metoder för exponerings- och riskbedömning för yrkesmässig hantering av material i grafenfamiljen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2D fab, Chalmers, Chalmers Industriteknik och Lunds Universitet

Det finns idag en osäkerhet rörande riskbedömningar för hantering av grafen då data om hälsoeffekter och exponering är sparsam. Grafen […]

Läs mer


Projekt: Deponering av grafenhaltiga beläggningar på stora ytor för olika funktionella tillämpningar

Chalmers, 2D fab, Federal-Mogul Friedberg, GKN Aerospace Sweden, Högskolan Väst, MAN Energy Solutions och TSE-Thermal Spraying & Engineering

Syfte och mål Den långsiktiga ambitionen är att etablera en ekonomisk deponering av en ny klass av grafenhaltiga beläggningar med […]

Läs mer


Projekt: Made for Sweden

Programkontoret SIO Grafen tillsammans med grafenleverantörer

Projektet syftade till att öka förmågan hos svenska leverantörer av grafenmaterial att anpassa eller utveckla sitt material till produkter som […]

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers (avslutat)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Syfte och mål Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell […]

Läs mer


Projekt: Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen (avslutat)

APR Technologies, Chalmers och SHT Smart High-Tech

Syfte och mål APR Technologies AB har en affärsidé i att utveckla en kritisk komponent för kryokylning (miniatyriserad kompressor) helt […]

Läs mer


Projekt: RF energy harvesting for M2M Communication (avslutat)

Ericsson AB, Chalmers

Syfte och mål Förstudieprojektet skulle ta reda på om grafen kan fungera som transparenta elektroder för detektion av omgivande högfrekventa radiovågor, likriktning och […]

Läs mer


Projekt: Additiv tillverkning av metallkomponenter förstärkta med grafen – Addit-G

Swerim, Graphmatech, Quintus Technologies, Sandvik Additive Manufacturing och Uppsala universitet

Syfte och mål De attraktiva egenskaperna hos grafen och dess tillgänglighet som ett funktionaliserat grafenpulver är av stort intresse för […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter