SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Pågående utlysning: "Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2018"


Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Grafen i strålmätning (avslutat)

ScandiDos, Acreo Swedish ICT

Projektet har syftat till att lösa problemet med sekundärstrålning som uppkommer när strålar träffar tungmetaller som finns...

Läs mer


Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer

Swerea SICOMP, Nexam Chemical, GKN Aerospace Sweden, Woxna Graphite

Grafenmodifierade hartser kommer att utvecklas för att validera dess potential som ytskydd och/eller som matris i ...

Läs mer


Projekt: Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet (avslutat)

Climatewell AB, Chalmers Industriteknik, Chalmers

Syftet med projektet var att utveckla en tillverkningsmetod för grafenbeläggning av en fibermatris för värmepumpar, samt ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt zink som ytbeläggning på ståltråd

Swedwire, Chalmers Industriteknik, RISE och 2D fab

Projektet syftar till att ge tillgänglig information om hur grafen kan användas för att stärka zinkets ...

Läs mer


Projekt: Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt

SHT Smart High-Tech Aktiebolag

Projektet var en förstudie som skulle undersöka potentialen att använda grafen för att utveckla miljövänliga ytbeläggningar ...

Läs mer


Projekt: Graphene in loudspeaker membranes

Transient Design Sweden, Chalmers Industriteknik och Chalmers

Ett idealiskt högtalarmembran skulle vara styvt och kapabelt att effektivt avleda högtalarens överskridande värme. För ...

Läs mer


Projekt: Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

Nanosc AB, Chalmers och Göteborgs universitet

Målet med projektet var att utveckla en demonstrator där substratbiasering och komponentlayout ger både ny funktionalitet och...

Läs mer


Projekt: Grafen Energi

2D fab, VestaSi, Woxna Graphite, Uppsala universitet och Mittuniversitetet

Silikon i litiumjonbatterier (LIB) kan avsevärt öka lagringskapaciteten. Emellertid har den dåliga elektriska ...

Läs mer


Projekt: Grafen-förbättrad värmespridare för elektronik

Kungliga Tekniska Högskolan, Huawei Technologies Sweden, Aninkco

Detta projekt kommer att demonstrera grafen-förstärkt värmespridare för att möta efterfrågan på mer effektiva kylsystem i...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare

Alfa Laval Lund AB, SP, KTH

Syftet med projektet är att utveckla en multifunktionell kompositbeläggning för plattvärmeväxlare genom användning av för...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: