Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk grafenbransch.

Höstens utlysning pågårSe alla tillgängliga utlysningar (3)

Projekt: Grafenoxid – ett nytt smörjmedel i industriella tillämpningar (avslutat)

ABB AB, Uppsala universitet

Syfte och mål Projektet syftade till att utveckla nya smörjningskoncept baserade på grafenoxid för industriella tillämpningar. Det har visats i litteraturen […]

Läs mer


Projekt: Starkare och mer hållbar betong – resistent mot frysning-tining

HIPOR Materials, 2D fab, Nouryon, RISE, SweRock

Två typer av råvaror är i fokus i detta projekt; grafen och termoplastiska mikrosfärer. Båda typerna av produkter har potential […]

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade flexibla och återvinningsbara ljuskällor för livsvetenskapliga applikationer (avslutat)

LunaLEC och Umeå universitet (Thomas Wågberg, Nano for Energy)

Syfte och mål LunaLEC tillverkar ljuskällor och har flera befintliga kunder som vill integrera tunna, lätta och billiga ljusfilmer i […]

Läs mer


Projekt: Optisk fiber med ytbeläggning innehållande grafen (avslutat)

Bitelecom, Chalmers (Industri- och materialvetenskap), KTH Optical Network Lab och RISE/Acreo Optical Lab

Syfte och mål Projektet ska studera ytbeläggning av optiska fibrer genom att använda framstegen som gjorts inom nanoteknik. I synnerhet ska projektet undersöka […]

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (demonstrator), (avslutat)

SenseAir AB, Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Syfte och mål Målet med detta projekt var att ta fram vågledarintegrerade detektorer för mid-infrarött ljus, baserade på fristående grafenmembran för gassensorer […]

Läs mer


Projekt: Grafen i textilier (avslutat)

Inuheat Group, Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Swerea IVF.

Syfte och mål Förstudien har genomförts av Inuheat Group (som utvecklar värmesystem för kläder), Smart Textiles vid Högskolan i Borås […]

Läs mer


Projekt: Utveckling, verifiering och validering av grafenmatris för solenergi- och värmedriven värmepump (avslutat)

SaltX Technology Holding AB (ClimateWell) (publ), Chalmers Industriteknik (CIT)

Syfte och mål I detta projekt skulle SaltX Technology (ClimateWell) i samarbete med Chalmers Industriteknik (CIT) exploatera grafens termiska egenskaper och […]

Läs mer


Projekt: Effektiviserande värmeväxlare för Stirling kryokylare baserad på grafen

APR Technologies, 2D fab

Syfte och mål  Kryokylare är en grundläggande teknik i det nuvarande och kommande tekniksamhället, som möjliggör allt ifrån MRI-maskiner och förvaring […]

Läs mer


Projekt: NaGrams – Möjliggöra natriumjon-batterielektroder med skräddarsydd grafen-mikrostruktur

Graphmatech, Altris och Uppsala Universitet

Resultat Det övergripande målet med projektet var att hitta flera olika verktyg för att snabba på utvecklingen och optimeringen av […]

Läs mer


Projekt: Förberedelseprojekt inför GAIA – Grafen Applikation i Industriell Anläggning

Provexa Technology, Chalmers Industriteknik, Provexa AB, RISE

Provexa Technology har flera projekt där grafenderivat inkorporeras i en metall eller polymer i en ytbehandling för att uppnå förbättrade […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter