Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk grafenbransch.

Utlysning: Standardiseringscheckar till små och medelstora företagSe alla tillgängliga utlysningar (8)

Projekt: RF energy harvesting for M2M Communication (avslutat)

Ericsson AB, Chalmers

Syfte och mål Förstudieprojektet skulle ta reda på om grafen kan fungera som transparenta elektroder för detektion av omgivande högfrekventa radiovågor, likriktning och […]

Läs mer


Projekt: Leverantörsguide grafen 2020

Programkontoret SIO Grafen

För ett grafenintresserat företag är det en utmaning att dels få en överblick över vilka grafenleverantörer som finns i världen, […]

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt koboltfri katod för nästa generations högspännings 5V litiumjonbatterier

RISE, Graphmatech och KTH

Syfte och mål Litiumjonbatterier spelar en viktig roll i energilagringsystemen, nu och framöver. Batterierna har blivit ett första val för mobila enheter, så som datorer, mobiltelefoner […]

Läs mer


Projekt: Färdplan Tillverkning

Chalmers Industriteknik

Syftet med projektet var att ta fram en färdplan för SIO Grafens styrkeområde Tillverkning för perioden 2020-2030. Detta inkluderar materialtillverkning, […]

Läs mer


Projekt: Förberedelse energilagring med porösa grafenstrukturer

Bright Day Graphene

Projektets mål är att skapa ett projektkonsortium för ett demonstratorprojekt som handlar om att använda porösa grafenstrukturer i energilagring.   Vi har två […]

Läs mer


Projekt: GREC – grafenförbättrad cementbaserad ledande beläggning

Chalmers, Chalmers Industriteknik, GVV, Lanark, SIKA, Talga

Syfte och mål Kloridinducerad korrosion är en av de vanligaste orsakerna till nedbrytning av armerade betongkonstruktioner. En vanlig reparationslösning är katodiskt skydd med pålagd ström, det […]

Läs mer


Projekt: IR-detektorer baserade på CVD-grafen

Senseair, RISE och KTH

Syfte och mål Syftet med detta projekt är att utveckla en effektiv detekteringslösning för IR som gassensorer för fordonsapplikationer. Precisionsmätning […]

Läs mer


Projekt: Svensk strategisk innovationsagenda för grafen – The Swedish strategic graphene innovation agenda

Programkontoret SIO Grafen, Linnkonsult, 2D fab, ABB, Chalmers, Graphmatech, Luleå tekniska universitet, Saab, SIO Grafens ekosystem

Det strategiska projektet tar fram en förankrad uppdatering av den svenska strategiska innovationsagendan för grafen. Innovationsagendan är en bas för […]

Läs mer


Projekt: Optimera grafeninnehållande biobaserade beläggningar för korrosionsskydd av varmförzinkat stål

RISE, SSAB och PTE

Syfte och mål SSAB-patenterade GreenCoat BT, biobaserad teknik för spolbeläggning ger långvarig korrosionsskydd på varmförzinkat stål, speciellt för byggindustrin. För […]

Läs mer


Projekt: Underlätta vägen för grafenbaserad produktinnovation – översikt över testbäddar och infrastruktur

RISE, Linköpings universitet, MEVA Energi, Megger Sweden, Nordic Electronic Partners

Detta projekt identifierar behovet av att kartlägga testbäddar och infrastrukturer i Sverige för att möjliggöra enklare åtkomst för företag i […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter