Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk grafenbransch.

Try our innovation competition!


Se alla tillgängliga utlysningar (9)

Projekt: Informationsturné och patentlandskap 2015

Programkontoret SIO Grafen tillsammans med ekosystem grafen

Informationsturné 2015 SIO Grafens informationsturné syftade till att sprida kunskap om grafen och identifiera fler aktörer i Sverige som kan […]

Läs mer


Projekt: Värmeledande grafenfilm i termiska band och värmespridare för användning i radar och laser

Saab, SHT Smart High-Tech (SHT) och Chalmers

Syfte och mål Som en allmän trend fortsätter elektronik att bli alltmer kompakt, mer funktionell och kraftfullare. Detta innebär oftast […]

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt zink som ytbeläggning på ståltråd

Swedwire, Chalmers Industriteknik och 2D fab

Syfte och mål Projektet har syftat till att ge information om hur grafen kan användas för att stärka de korrosionsskyddande egenskaperna […]

Läs mer


Projekt: Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare

Alfa Laval Lund, SP och KTH

Syfte och mål Syftet med projektet var att utveckla en multifunktionell kompositbeläggning för plattvärmeväxlare genom användning av grafen och relaterade […]

Läs mer


Projekt: Round Robin karaktärisering

Chalmers Industriteknik, KTH, RISE och RISE IVF

Karakterisering och standardisering av grafen ses som några av de största hindren och utmaningarna för att kunna nyttiggöra grafen i […]

Läs mer


Projekt: Multifunktionella grafenförbättrade termoplaster för luftfartstillämpningar

Saab, Chalmers, 2DFab, Linköpings universitet och UFABC (Brasilien)

Syfte och mål I detta projekt kommer vi att utveckla en ny grafenförstärkt termoplastkomposit med avseende på multifunktionalitet. Syftet är […]

Läs mer


Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer

RISE SICOMP, GKN Aerospace Sweden, Nexam Chemical och Woxna Graphite

Syfte och mål Målsättningen med projektet var att verifiera hypotesen att hållbarheten hos kolfiberförstärkt polymerkomposit (CFRP) ökar med grafen som […]

Läs mer


Projekt: Hybridmaterial av grafenoxid och silica-nanopartiklar för vattenrening och andra membranapplikationer

Chalmers (Teknisk Fysik), ENWA Water Technology AB, Akzo Nobel PPC, Biolin Scientific AB och Insplorion AB

Syfte och mål Att konstruera och bedöma potentialen för ett nano-hybridmaterial (GOSiO) av grafenoxid (GO) och silicapartiklar för membranapplikationer, speciellt […]

Läs mer


Projekt: Funktionaliserade grafenkvantumpunkter som läkemedelsbärare

SHT Smart High Tech, AstraZenaca och Chalmers

Resultat I denna förstudie syntetiseras grafenkvantprickar (GQD – Graphene Quantum Dots) och en funktionell grupp väljs för att fästa på […]

Läs mer


Projekt: Stabila dispersioner av grafen och nanocellulosa för framtida kompositmaterial

RISE Innventia, BillerudKorsnäs och RISE

Syfte och mål Denna studie undersökte genomförbarheten för stabila dispersioner av grafen i vatten, där grafen stabiliserades med hjälp av […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter