SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030. 

Pågående utlysning: Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen - hösten 2018


Se alla tillgängliga utlysningar (3)

Projekt: Optisk fiber med ytbeläggning innehållande grafen

Bitelecom, Chalmers (Industri- och materialvetenskap), KTH Optical Network Lab och RISE/Acreo Optical Lab

Projektet ska studera ytbeläggning av optiska fibrer genom att använda framstegen som gjorts inom nanoteknik. I synnerhet...

Läs mer


Projekt: iEnergy – Industrialisering av bläckstråletryckteknik med grafen för energilagringstillämpningar (avslutat)

KTH Royal Institute of Technology, XaarJet AB (Xaar)

Målsättningen var att utveckla en effektiv och tillförlitlig bläckstråleteknologi för grafen för att möjliggöra innovativa ...

Läs mer


Projekt: Grafen i strålmätning (avslutat)

ScandiDos, Acreo Swedish ICT

Projektet har syftat till att lösa problemet med sekundärstrålning som uppkommer när strålar träffar tungmetaller som finns...

Läs mer


Projekt: IR-Kameleont: Grafen för styr- och tryckbara kompositmaterial (avslutat)

Acreo Swedish ICT AB, Linköpings universitet och Saab

Projektets syfte var att studera hur grafen och ledande polymerer kan användas för att skapa kompositmaterial som är ...

Läs mer


Projekt: Svenskt Grafen (avslutat)

2D fab AB, Woxna Graphite AB

Syftet med projektet var att tillverka grafen från svensk grafit. Det sekundära projektmålet var att hitta de tillämpningar...

Läs mer


Projekt: Värmereducerande textil HeatReTex

SAAB Barracuda och Swerea IVF

Genomförbarhetsstudien kommer att genomföras av SAAB Barracuda och Swerea IVF. Studien syftar till att ge beslutsunderlag...

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers (avslutat)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell ...

Läs mer


Projekt: Multifunktionell färg genom tillsats av orienterade grafenflagor

Saab Aeronautics, Linköpings universitet och Danubia NanoTech

Grafen kommer att studeras som en funktionell tillsats i färg. Tanken är att genom att blanda in grafen i existerande ...

Läs mer


Projekt: Självsmörjning och självkylning av polymer – Aros Graphene-kompositer

Graphmatech AB, Kongsberg Automotive AB, Uppsala universitet

Syftet med detta projekt är att utveckla ett nytt kompositmaterial, PPS-Aros Graphene, för smörjningsfria komponenter med...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt betongstängsel

Heda Skandinavien, SHT Smart High-Tech och Chalmers tekniska Högskola

Heda Skandinavien AB (HEDA) är intresserade av att använda grafen för att minska mängden betong, men samtidigt behålla ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: