SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap 2030.

SIO Grafen verkar för att både små och stora svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Syftet är att företagen tidigt ska använda grafens enastående egenskaper kommersiellt. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners.
Företagen får ta del av omvärldsbevakning och patentinformation. Programmets mål är att etablera grafen som ett industriellt styrkeområde, stärka samverkan och leverantörskedjor, stimulera svensk grafentillverkning och bidra till ett hållbart samhälle.
Sedan starten 2014 har 89 projekt finansierats, 130 organisationer och 53 små och medelstora företag har deltagit. Minst 6 svenska företag erbjuder grafenbaserade produkter till försäljning.

Ny utlysning från SIO Grafen!

Projekt: Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen (avslutat)

APR Technologies AB, Chalmers och SHT Smart High-Tech AB

Syftet med projektet är att använda grafen för att utveckla en kritisk komponent för kryokylning (miniatyriserad kompressor...

Läs mer


Projekt: Deponering av grafenhaltiga beläggningar på stora ytor för olika funktionella tillämpningar

IMS/Chalmers, Högskolan Väst, 2D fab, TSE (Thermal Spraying & Engineering), GKN Aerospace Sweden, Federal-Mogul Friedberg GmbH och MAN Energy Solutions

Syfte och mål Den långsiktiga ambitionen är att etablera en ekonomisk deponering av en ny klass av grafenhaltiga ...

Läs mer


Projekt: Grafen Energi (avslutat)

2D fab, VestaSi, Woxna Graphite, Uppsala universitet och Mittuniversitetet

Syfte och mål Silikon i litiumjonbatterier (LIB) kan avsevärt öka lagringskapaciteten. Emellertid har den dåliga elektriska ...

Läs mer


Projekt: Simulering och modellering av GRM i CAE-miljö (avslutat)

ÅF Industry, Chalmers

Syfte och mål En grundförutsättning för framgångsrik teknikintensiv industri är tillgången till tillförlitliga modellerings...

Läs mer


Projekt: Värmeledande grafenfilm i termiska band och värmespridare för användning i radar och laser

Saab, SHT Smart High-Tech (SHT) och Chalmers

Som en allmän trend fortsätter elektronik att bli alltmer kompakt, mer funktionell och kraftfullare. Detta innebär oftast...

Läs mer


Projekt: Värmespridare och värmeöverförande element med grafenbaserade filmer för radar och laser (avslutat)

Saab, SHT Smart High Tech, Chalmers

Syfte och mål Genomförbarhetsstudien syftade till att studera möjligheten att tillverka och använda grafenfilmers extremt ...

Läs mer


Projekt: Grafenförbättrade biobaserade beläggningar för korrossionsskydd av varmförzinkat stål

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) och SSAB AB

Grafen har unika mekaniska, elektriska och barriäregenskaper som gör den attraktiv för anticorrosions-...

Läs mer


Projekt: Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet (avslutat)

Climatewell AB, Chalmers Industriteknik, Chalmers

Syftet med projektet var att utveckla en tillverkningsmetod för grafenbeläggning av en fibermatris för värmepumpar, ...

Läs mer


Projekt: Grafenoxid-ytbeläggningar för vattenrenande membran (avslutat)

Grafren AB, Envic-Sense AB och Linköpings universitet (Department of Physics, Chemistry and Biology, IFM)

Syfte och mål Detta projekt (genomförbarhetsstudie) kommer att klargöra den tekniska och juridiska genomförbarheten av ...

Läs mer


Projekt: Barriärbestrykning av grafen för pappersförpackningar (avslutat)

BillerudKorsnäs och SP

Projektmålet är att framställa grafenbelagt papper med höga barriäregenskaper, genom att ta fram en sammanhängande ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: