Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vår uppgift är helt enkelt att ta grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning.

Nytt erbjudande! Checkar för standardiseringsarbete kopplat till grafen under 2020Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: iEnergy – Industrialisering av bläckstråletryckteknik med grafen för energilagringstillämpningar (avslutat)

KTH Royal Institute of Technology, XaarJet AB (Xaar)

Målsättningen var att utveckla en effektiv och tillförlitlig bläckstråleteknologi för grafen för att möjliggöra innovativa ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt lim för punktsvetsning (avslutat)

Chalmers, RISE, Chalmers Industriteknik, Volvo Cars, CEVT, Lamera AB, Dow Automotive och SIKA

Syfte och mål För att kunna kombinera hög prestanda och lättviktsteknik finns det ett stort antal material i moderna bilar, ...

Läs mer


Projekt: Grafenoxid – ett nytt smörjmedel i industriella tillämpningar (avslutat)

ABB AB, Uppsala universitet

Projektet syftade till att utveckla nya smörjningskoncept baserade på grafenoxid för industriella tillämpningar. Det har ...

Läs mer


Projekt: Värmereducerande textil HeatReTex (avslutat)

SAAB Barracuda och Swerea IVF

Syfte och mål Genomförbarhetsstudien har genomförts av SAAB Barracuda och Swerea IVF. Studien syftade till att ge ...

Läs mer


Projekt: Grafenförbättrad förgjuten cementvägg med isoleringsfunktion

Svenska Cement AB, SHT Smart High Tech AB, Chalmers tekniska högskola

Syfte och mål En typisk konstruktionsbetongvägg  är en kombination av ytterväggar av två betongplattor med ...

Läs mer


Projekt: GNOME ACA (avslutat)

ScandiDos, Akzo Nobel, 2D fab och Acreo Swedish ICT

Syfte och mål (mer&hellip...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

NanOsc AB, Chalmers

Demonstrera och optimera spinnströmsfokusering i grafen. Demonstrera användning av optimerad spinnströmsfokusering i grafen...

Läs mer


Projekt: Grafen-förbättrad värmespridare för elektronik (avslutat)

Kungliga Tekniska Högskolan, Huawei Technologies Sweden, Aninkco

Syfte och mål Detta projekt kommer att demonstrera grafen-förstärkt värmespridare för att möta efterfrågan på mer effektiva ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt koboltfri katod för nästa generations högspännings 5V litiumjonbatterier

Graphmatech, KTH, RISE AB

Syfte och mål Litiumjonbatterier spelar en viktig roll i energilagringsystemen, nu och framöver. Batterierna har blivit ett ...

Läs mer


Projekt: Funktionaliserad grafenförstärkt beläggning (avslutat)

Applied Nano Surfaces, SHT Smart High-Tech, Chalmers och Flexlink

Funktionaliserad grafen har potential att förbättra mekaniska egenskaper hos polymerbundna lågfriktionsbeläggningar och ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: