SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap 2030.

SIO Grafen verkar för att både små och stora svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Syftet är att företagen tidigt ska använda grafens enastående egenskaper kommersiellt. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners.
Företagen får ta del av omvärldsbevakning och patentinformation. Programmets mål är att etablera grafen som ett industriellt styrkeområde, stärka samverkan och leverantörskedjor, stimulera svensk grafentillverkning och bidra till ett hållbart samhälle.
Sedan starten 2014 har 89 projekt finansierats, 130 organisationer och 53 små och medelstora företag har deltagit. Minst 6 svenska företag erbjuder grafenbaserade produkter till försäljning.

Missa inte SIO Grafens nyhetsbrev

Abonnera på SIO Grafens nyhetsbrev


Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: CVD-grafenbaserade sensorer/IR-fotodetektorer med stor yta

Senseair, RISE Acreo, Swedish National Forensic Centre, Pamitus och KTH

Målet med detta projekt är att utveckla en processteknik för en grafenanordning genom att använda lågkostnads CVD-grafen ...

Läs mer


Projekt: Lösningsbaserad katod för tryckbart ljus (avslutat)

LunaLEC, Umeå universitet (Thomas Wågberg)

Syftet med projektet var att ta fram en fungerande ljusemitterande prototyp, där grafen var en integral delkomponent, som ...

Läs mer


Projekt: Additiv tillverkning av metallkomponenter förstärkta med grafen – Addit-G

Swerim AB, Graphmatech, Quintus Technologies, Sandvik Additive Manufacturing och Uppsala universitet

Syfte och mål De attraktiva egenskaperna hos grafen och dess tillgänglighet som ett funktionaliserat grafenpulver är av ...

Läs mer


Projekt: Simulering och modellering av GRM i CAE-miljö (avslutat)

ÅF Industry, Chalmers

Syfte och mål En grundförutsättning för framgångsrik teknikintensiv industri är tillgången till tillförlitliga modellerings...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt betong för lättviktsstängsel (avslutat)

Heda Skandinavien, SHT Smart High Tech, Chalmers tekniska högskola

Ett stängsel är vanligtvis konstruerat av stål, trä, cement eller tråd. Viktiga faktorer vid val av staket och material är ...

Läs mer


Projekt: Högpresterande och skalbara skräddarsydda grafen-polyolefin nanokompositer

Chalmers tekniska högskola, Borealis och Hot Disk

Syfte och mål Detta FoI-projekt kommer att utveckla skalbara processer och materialkompositioner för en ny klass av ...

Läs mer


Projekt: Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt (avslutad)

SHT Smart High-Tech Aktiebolag

Projektet var en förstudie som skulle undersöka potentialen att använda grafen för att utveckla miljövänliga ytbeläggningar ...

Läs mer


Projekt: Sensor för snabbare, billigare, och enklare bestämning av dioxiner i miljön

Linköpings Universitet och Envic-Sense AB

Syfte och mål Dioxiner är svårnedbrytbara organiska föroreningar som är extremt giftiga. De är ett prioriterat område inom ...

Läs mer


Projekt: Stabila dispersioner av grafen och nanocellulosa för framtida kompositmaterial (avslutat)

RISE Innventia, RISE och BillerudKorsnäs

Denna studie undersökte genomförbarheten för stabila dispersioner av grafen i vatten, där grafen stabiliserades med hjälp ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt zink som ytbeläggning på ståltråd (avslutat)

Swedwire, Chalmers Industriteknik och 2D fab

Projektet har syftat till att ge information om hur grafen kan användas för att stärka de korrosionsskyddande ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: