Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och andra 2D-material och etablera dem som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi stöttar samhällets hållbara omställning genom att ta 2D-material från labbet till industrin. 
Via projekten som drivs i programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk 2D-bransch.

Utlysningen har öppnat


Se alla tillgängliga utlysningar (4)

Projekt: GAIA – Grafenapplikation i industriell anläggning

Chalmers Industriteknik, Chalmers Tekniska Högskola, LayerOne, Provexa Technology, Provexa Ytbehandling, RISE IVF

Sammanfattning  Tänk om det fanns möjlighet att enkelt kunna visa industrin vad ytbehandling med tillsatt grafen kan göra för deras […]

Läs mer


Projekt: Litteraturstudie komposit

Swerea SICOMP

Denna litteraturstudie syftade till att sammanfatta utvecklingen av teknologier som kopplar till grafenmodifierade polymerkompositer. Särskilt fokus har lagts på industrins […]

Läs mer


Projekt: RF energy harvesting for M2M Communication

Ericsson AB, Chalmers

Syfte och mål Förstudieprojektet skulle ta reda på om grafen kan fungera som transparenta elektroder för detektion av omgivande högfrekventa radiovågor, likriktning och […]

Läs mer


Projekt: Grafenkamouflage med avancerad vikt och funktionella egenskaper (G-CAM)

Saab Barracuda, Engtex och Grafren

Sammanfattning  Elektriskt ledande textilier är av stor betydelse i flygindustri, energi och försvar. Vikt är en avgörande egenskap för prestanda […]

Läs mer


Projekt: Grafenbelagd aluminiumanod för förbättrad prestanda i aluminiumbatterier

Mittuniversitetet, 2D fab

Sammanfattning Detta projekt syftar till att modifiera ytan på aluminiumanoden genom att applicera en tunn beläggning av grafen på aluminiumytan. […]

Läs mer


Projekt: Innovationstävling – Entreprenörskap inom grafen och andra 2D-material

Programkontoret SIO Grafen

Resultat Att öka förståelsen för hur grafen och andra 2D-material kan bidra till den hållbara omställningen och att inspirera till […]

Läs mer


Projekt: Integration av 2D-material för högvolymstillverkning av halvledare

In2great Materials, AMO GmbH, KTH Royal Institute of Technology

Sammanfattning Tvådimensionella material (2D-material) med en tjocklek på ett fåtal atomer har förutsättningar för att revolutionera viktiga tillämpningsområden inom sensorteknik, […]

Läs mer


Projekt: Grafenförbättrad bindemedelsfri katodformulering för nästa generations litiumjonbatterier (GraFREE)

RISE, Graphmatech

Resultat Syftet har varit att utveckla en bindemedelsfri elektrod för mer hållbara litiumjonbatteri-tillämpningar genom att kombinera funktionaliserad grafen (Aros® grafen), […]

Läs mer


Projekt: Graphiti – adsorbenter med cellulosa och grafen i förebyggande konstbevaring

Chalmers tekniska högskola, Adsorbi

Resultat Luftföroreningar inomhus är ett allvarligt problem inom konstvård och konstbevaring där konstverk i sig utgör en källa till föroreningar. […]

Läs mer


Projekt: Användning av grafenförstärkt skummaterial för brusdämpningsapplikation

Volvo Technology, Chalmers, SHT

Syfte och mål Brusdämpning är en viktig fråga inom bilindustrin. De ljudabsorberande material som används inom bilindustrin består främst av […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter