SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Pågående utlysning: "Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2018"


Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Longterm performance monitoring of concrete structures using a novel graphenebased DURAble SENSor (avslutat)

Thomas Concrete Group, Chalmers, SHT Smart High Tech AB

Projektet skulle utnyttja grafens speciella egenskaper och utveckla nya grafenbaserade sensorer, för att dokumentera och ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

NanOsc AB, Chalmers

Demonstrera och optimera spinnströmsfokusering i grafen. Demonstrera användning av optimerad spinnströmsfokusering i grafen...

Läs mer


Projekt: Grafen-förbättrad värmespridare för elektronik

Kungliga Tekniska Högskolan, Huawei Technologies Sweden, Aninkco

Detta projekt kommer att demonstrera grafen-förstärkt värmespridare för att möta efterfrågan på mer effektiva kylsystem i...

Läs mer


Projekt: RF energy harvesting for M2M Communication (avslutat)

Ericsson AB, Chalmers

Förstudieprojektet ska ta reda på om grafen kan fungera som transparenta elektroder för detektion av omgivande högfrekventa...

Läs mer


Projekt: Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt

SHT Smart High-Tech Aktiebolag

Projektet var en förstudie som skulle undersöka potentialen att använda grafen för att utveckla miljövänliga ytbeläggningar ...

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (demonstrator)

SenseAir AB, KTH

Målet med detta projekt är att ta fram vågledarintegrerade detektorer för mid-infrarött ljus, baserade på fristående ...

Läs mer


Projekt: Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen

APR Technologies, Chalmers och SHT Smart High-Tech

APR Technologies AB har en affärsidé i att utveckla en kritisk komponent för kryokylning (miniatyriserad kompressor) helt ...

Läs mer


Projekt: Värmespridare och värmeöverförande element med grafenbaserade filmer för radar och laser

Saab, SHT Smart High Tech, Chalmers

Syfte och mål Saab designar en demonstrator som liknar en verklig applikation, för att sedan tillverka denna ...

Läs mer


Projekt: Hybridmaterial av grafenoxid och silica-nanopartiklar för vattenrening och andra membranapplikationer (avslutat)

Chalmers (Teknisk Fysik), ENWA Water Technology AB, Akzo Nobel PPC, Biolin Scientific AB och Insplorion AB

Att konstruera och bedöma potentialen för ett nano-hybridmaterial (GOSiO) av grafenoxid (GO) och silicapartiklar för ...

Läs mer


Projekt: Simulering och modellering av GRM i CAE-miljö

ÅF Industry, Chalmers

En grundförutsättning för framgångsrik teknikintensiv industri är tillgången till tillförlitliga modellerings- och ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: