Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk grafenbransch.

Ny utlysning har öppnatSe alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: GNOME 2.0 ACA

ScandiDos, 2D fab, Akzo Nobel, Mycronic och RISE Acreo

Idé: Att skapa grafenbeläggningar på ihåliga polymerpartiklar för att skapa metallfria elektriskt ledande partiklar för metallfria anisotropt ledande adhesiv och […]

Läs mer


Projekt: Barriärbestrykning av grafen för pappersförpackningar (avslutat)

BillerudKorsnäs och SP

Syfte och mål Projektmålet är att framställa grafenbelagt papper med höga barriäregenskaper, genom att ta fram en sammanhängande grafenfilm för […]

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkta betongpålar – industrialisering av funktionaliserad grafen i betong (avslutat)

Centrum Påle AB, Aarsleff Grundläggnings AB, SHT Smart High Tech AB, Chalmers

Syfte och mål Detta FoI-projekt syftade till att i större skala kunna ta fram prototyper på grafenförstärkta betongpålar samt möjliggöra […]

Läs mer


Projekt: Hybridmaterial av grafenoxid och silica-nanopartiklar för vattenrening och andra membranapplikationer (avslutat)

Chalmers (Teknisk Fysik), ENWA Water Technology AB, Akzo Nobel PPC, Biolin Scientific AB och Insplorion AB

Syfte och mål Att konstruera och bedöma potentialen för ett nano-hybridmaterial (GOSiO) av grafenoxid (GO) och silicapartiklar för membranapplikationer, speciellt […]

Läs mer


Projekt: Starkare och mer hållbar betong – resistent mot frysning-tining

HIPOR Materials, Nouryon, RISE, SweRock, 2D Fab

Två typer av råvaror är i fokus i detta projekt; grafen och termoplastiska mikrosfärer. Båda typerna av produkter har potential […]

Läs mer


Projekt: Grafenpapper för elektrokatalytisk produktion av H2O2

Linköpings universitet, 2D fab, Ahlstrom-Munksjö och RISE

Syfte och mål Detta projekt riktar sig till forskning, utveckling och tillämpning av grafenpapper för elektrokatalytisk produktion av väteperoxid (H2O2) […]

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers (avslutat)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Syfte och mål Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell […]

Läs mer


Projekt: Vågledarswitchar med grafen för högfrekvenstillämpningar

Chalmers, Gapwaves, RISE och Saab

Syfte och mål Vi föreslår att använda de inställbara ledande egenskaperna för grafen för att inducera en växlingseffekt i vågledare […]

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (avslutat)

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Skolan för elektro- och systemteknik, Senseair AB

Syfte och mål Utveckling av grafenbaserade fotodetektorer för infrarött ljus för användning i optiska gassensorer. Projektmålen var: 1) Kunskapsöverföring 2) […]

Läs mer


Projekt: Grafenoxid-ytbeläggningar för vattenrenande membran (avslutat)

Grafren, Envic-Sense och Linköpings universitet

Syfte och mål Detta projekt (genomförbarhetsstudie) kommer att klargöra den tekniska och juridiska genomförbarheten av grafenoxid (GO)-beläggningar för vattenrening. Projektet […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter