Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och andra 2D-material och etablera dem som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi stöttar samhällets hållbara omställning genom att ta 2D-material från labbet till industrin. 
Via projekten som drivs i programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk 2D-bransch.

Missa inte pågående utlysning!


Se alla tillgängliga utlysningar (3)

Projekt: Grafenbelagd aluminiumanod för förbättrad prestanda i aluminiumbatterier

Mittuniversitetet, 2D fab

Sammanfattning Detta projekt syftar till att modifiera ytan på aluminiumanoden genom att applicera en tunn beläggning av grafen på aluminiumytan. […]

Läs mer


Projekt: Grafenförbättrade biobaserade beläggningar för korrossionsskydd av varmförzinkat stål

RISE och SSAB

Syfte och mål Grafen har unika mekaniska, elektriska och barriäregenskaper som gör den attraktiv för anticorrosions-beläggningstillämpningar. Enligt vår förstudie kan […]

Läs mer


Projekt: Förstudie Hållbarhetsanalys av Grafen

IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE

Syfte och mål Projektet har lett till att en ansökan om medel från SIO Grafen skrivits, och som gäller att […]

Läs mer


Projekt: Värmereducerande textil HeatReTex

SAAB Barracuda och Swerea IVF

Syfte och mål Genomförbarhetsstudien har genomförts av SAAB Barracuda och Swerea IVF. Studien syftade till att ge beslutsunderlag för ett fortsatt större […]

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade flexibla och återvinningsbara ljuskällor för livsvetenskapliga applikationer

LunaLEC och Umeå universitet (Thomas Wågberg, Nano for Energy)

Syfte och mål LunaLEC tillverkar ljuskällor och har flera befintliga kunder som vill integrera tunna, lätta och billiga ljusfilmer i […]

Läs mer


Projekt: Longterm performance monitoring of concrete structures using a novel graphenebased DURAble SENSor

Thomas Concrete Group, Chalmers, SHT Smart High Tech AB

Syfte och mål Projektet skulle utnyttja grafens speciella egenskaper och utveckla nya grafenbaserade sensorer, för att dokumentera och verifiera betongens beständighetsegenskaper i konstruktionen, genom […]

Läs mer


Projekt: Verifiering av långtidsegenskaper hos grafenbaserade textiltrycksensorer

RISE, Grafren

Syfte och mål Detta projekt syftade till att verifiera prestandan av att använda grafenbaserade textila trycksensorer i utvalda produkter inklusive […]

Läs mer


Projekt: Utvärdering av metoder för att mäta grafen i luft

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Målet med projektet är att ta fram data för att utvärdera hur befintliga tekniker för partikelmätning fungerar […]

Läs mer


Projekt: Utveckling av förbättrade termiska gränssnittsmaterial för elektronik och kraftmodulkylning

SHT Smart High-Tech, Chalmers tekniska högskola, Talga Resources,

Resultat En ny metod utvecklades framgångsrikt för att tillverka grafenbaserad film. Grafenförstärkta termiska gränssnittsmaterial (TIM) med denna typ av film […]

Läs mer


Projekt: Förberedelseprojekt inför GAIA – Grafen Applikation i Industriell Anläggning

Provexa Technology, Chalmers Industriteknik, Provexa AB, RISE

Resultat  Projektet syftade till att göra en förstudie som underlag för en ansökan till Vinnova om att bygga en demonstratoranläggning […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter