SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030. 

Erbjudande: Karakteriseringscheckar – kostnadsfri analys av grafenmaterial


Se alla tillgängliga utlysningar (3)

Projekt: Grafenförstärkt betongstängsel

Heda Skandinavien, SHT Smart High-Tech och Chalmers tekniska Högskola

Heda Skandinavien AB (HEDA) är intresserade av att använda grafen för att minska mängden betong, men samtidigt behålla ...

Läs mer


Projekt: Grafenbeläggningar för avancerade textilmaterial

FOV Fabrics, Chalmers tekniska högskola och Chalmers Industriteknik

Användningen av grafen i textilmaterial är ett koncept som har tagit fart inom akademisk forskning med starkt fokus på e...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade ytskydd med bättre ledningsförmåga

Provexa och Chalmers Industriteknik

Projektet ska ta fram ett nytt ytskikt och en tillhörande process. Med hjälp av grafen är förhoppningen att kunna nå en ...

Läs mer


Projekt: Svenskt Grafen (avslutat)

2D fab AB, Woxna Graphite AB

Syftet med projektet var att tillverka grafen från svensk grafit. Det sekundära projektmålet var att hitta de tillämpningar...

Läs mer


Projekt: Grafen-förbättrad värmespridare för elektronik

Kungliga Tekniska Högskolan, Huawei Technologies Sweden, Aninkco

Detta projekt kommer att demonstrera grafen-förstärkt värmespridare för att möta efterfrågan på mer effektiva kylsystem i...

Läs mer


Projekt: Longterm performance monitoring of concrete structures using a novel graphenebased DURAble SENSor (avslutat)

Thomas Concrete Group, Chalmers, SHT Smart High Tech AB

Projektet skulle utnyttja grafens speciella egenskaper och utveckla nya grafenbaserade sensorer, för att dokumentera och ...

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (demonstrator)

SenseAir AB, KTH

Målet med detta projekt är att ta fram vågledarintegrerade detektorer för mid-infrarött ljus, baserade på fristående ...

Läs mer


Projekt: Barriärbestrykning av grafen för pappersförpackningar (avslutat)

BillerudKorsnäs, SP

Projektmålet är att framställa grafenbelagt papper med höga barriäregenskaper, genom att ta fram en sammanhängande ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt betong för lättviktsstängsel (avslutat)

Heda Skandinavien, SHT Smart High Tech, Chalmers tekniska högskola

Ett stängsel är vanligtvis konstruerat av stål, trä, cement eller tråd. Viktiga faktorer vid val av staket och material är ...

Läs mer


Projekt: Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen (avslutat)

APR Technologies AB, Chalmers och SHT Smart High-Tech AB

Syftet med projektet är att använda grafen för att utveckla en kritisk komponent för kryokylning (miniatyriserad kompressor...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: