Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och andra 2D-material och etablera dem som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi stöttar samhällets hållbara omställning genom att ta 2D-material från labbet till industrin. 
Via projekten som drivs i programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk 2D-bransch.

Utlysningen har öppet


Se alla tillgängliga utlysningar (4)

Projekt: 10 ton

2D fab, Ahlstrom-Munksjö Paper, SaltX Technology och Valmet

Resultat Projektet började med försök i olika pilotanläggningar. Redan i inledningen fick vi problem med haverier på pilotanläggningar vilket gav […]

Läs mer


Projekt: Verifiering av långtidsegenskaper hos grafenbaserade textiltrycksensorer

RISE, Grafren

Syfte och mål Detta projekt syftade till att verifiera prestandan av att använda grafenbaserade textila trycksensorer i utvalda produkter inklusive […]

Läs mer


Projekt: Integration av 2D-material för högvolymstillverkning av halvledare

In2great Materials, AMO GmbH, KTH Royal Institute of Technology

Sammanfattning Tvådimensionella material (2D-material) med en tjocklek på ett fåtal atomer har förutsättningar för att revolutionera viktiga tillämpningsområden inom sensorteknik, […]

Läs mer


Projekt: Kiselgrafen-komposit elektrod för litiumjonbatterier

Mittuniversitetet, 2D fab och Vesta Si

Resultat I projektet har proof-of-concept visats för en ny metod att tillverka ett grafenkiselbaserat anodmaterial för litiumjonbatterier. Via fem arbetspaket […]

Läs mer


Projekt: IR-detektorer baserade på CVD-grafen

Senseair, Högskolan i Halmstad, KTH, RISE.

Resultat Vi har i det här projektet lyckats förevisa absorption av infrarött ljus vid skräddarsydda våglängder från hybridkomponenter baserade på […]

Läs mer


Projekt: Förstudie Hållbarhetsanalys av Grafen

IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE

Syfte och mål Projektet har lett till att en ansökan om medel från SIO Grafen skrivits, och som gäller att […]

Läs mer


Projekt: Grafen kompositmaterial, steg 2

Saintpro, 2D fab och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Projektet syftar till att ta fram skottsäkra produkter, främst till personlig skyddsutrustning. Detta genom att införa grafen […]

Läs mer


Projekt: Utveckling av grafenbaserad antibakteriell yta för medicintekniska produkter – Effektiv, säker och prisvärd

Wellspect HealthCare, 2D fab och Chalmers

Syfte och mål Det övergripande projektmålet har varit att utveckla en tillverkningsprocess för en kostnadseffektiv antibakteriell yta baserad på vertikala […]

Läs mer


Projekt: Optisk fiber med ytbeläggning innehållande grafen

Bitelecom, Chalmers (Industri- och materialvetenskap), KTH Optical Network Lab och RISE/Acreo Optical Lab

Syfte och mål Projektet ska studera ytbeläggning av optiska fibrer genom att använda framstegen som gjorts inom nanoteknik. I synnerhet ska projektet undersöka […]

Läs mer


Projekt: Förberedelseprojekt inför GAIA – Grafen Applikation i Industriell Anläggning

Provexa Technology, Chalmers Industriteknik, Provexa AB, RISE

Resultat  Projektet syftade till att göra en förstudie som underlag för en ansökan till Vinnova om att bygga en demonstratoranläggning […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter