SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030. 

Pågående utlysning: Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen - hösten 2018


Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer

Swerea SICOMP, Nexam Chemical, GKN Aerospace Sweden, Woxna Graphite

Grafenmodifierade hartser kommer att utvecklas för att validera dess potential som ytskydd och/eller som matris i ...

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (avslutat)

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Skolan för elektro- och systemteknik, Senseair AB

Utveckling av grafenbaserade fotodetektorer för infrarött ljus för användning i optiska gassensorer. Projektmålen var: 1...

Läs mer


Projekt: Saintshield DX3-Bulletproof (avslutat)

Saintpro AB, 2D fab AB

Förstudien genomfördes av Saintpro AB och 2D fab AB. Saintpro utvecklar och säljer personlig skyddsutrustning, ...

Läs mer


Projekt: GNOME ACA

ScandiDos, Akzo Nobel, 2DFab och Acreo Swedish ICT

Denna genomförbarhetsstudie syftar till belägga expanderbara polymerpartiklar med grafen och att använda dessa i   i syfte ...

Läs mer


Projekt: Förstudie på Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen (avslutat)

APR Technologies AB, Chalmers Bionano Systems Laboratory, SHT Smart High-Tech

APR Technologies AB utvecklar en miniatyriserad Knudsen-kryokompressor som fungerar utan rörliga delar och drivs av termisk...

Läs mer


Projekt: Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

Nanosc AB, Chalmers och Göteborgs universitet

Målet med projektet var att utveckla en demonstrator där substratbiasering och komponentlayout ger både ny funktionalitet och...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt zink som ytbeläggning på ståltråd (avslutat)

Swedwire, Chalmers Industriteknik och 2D fab

Projektet har syftat till att ge information om hur grafen kan användas för att stärka de korrosionsskyddande ...

Läs mer


Projekt: Nanokolbeläggning

Applied Nano Surfaces Sweden, Epiroc, Trelleborg och Högskolan Dalarna

Lågfriktionsbeläggningar är av stort intresse i industriella applikationer där minskad friktion ger fördelar i form av ökad...

Läs mer


Projekt: Tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter (avslutat)

ABB AB, Acreo

Syftet med förstudien var att undersöka möjligheterna att använda tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter. Målet ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade ytskydd med bättre ledningsförmåga

Provexa och Chalmers Industriteknik

Projektet ska ta fram ett nytt ytskikt och en tillhörande process. Med hjälp av grafen är förhoppningen att kunna nå en ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: