SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030. 

Vårutlysning 2019 öppen: Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen

Utlysningen pågår till och med 19 mars 2019 kl 14:00. Finansiering kan sökas för samarbetsprojekt som utgår från ett behov hos företag i aktörsgruppen, där grafen antas kunna tillföra nya eller förbättrade materialegenskaper eller funktioner.

Läs mer


Se alla tillgängliga utlysningar (4)

Projekt: Grafenoxid-ytbeläggningar för vattenrenande membran

Grafren AB, Envic-Sense AB och Linköpings universitet (Department of Physics, Chemistry and Biology, IFM)

Syfte och mål Detta projekt (genomförbarhetsstudie) kommer att klargöra den tekniska och juridiska genomförbarheten av ...

Läs mer


Projekt: Värmeledande grafenfilm i termiska band och värmespridare för användning i radar och laser

Saab, SHT Smart High-Tech (SHT) och Chalmers

Som en allmän trend fortsätter elektronik att bli alltmer kompakt, mer funktionell och kraftfullare. Detta innebär oftast...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkta betongpålar – industrialisering av funktionaliserad grafen i betong

Centrum Påle AB, Aarsleff Grundläggnings AB, SHT Smart High Tech AB, Chalmers

Detta projekt syftar till att i större skala kunna ta fram prototyper på grafenförstärkta betongpålar samt möjliggöra ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

NanOsc AB, Chalmers

Demonstrera och optimera spinnströmsfokusering i grafen. Demonstrera användning av optimerad spinnströmsfokusering i grafen...

Läs mer


Projekt: Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt (avslutad)

SHT Smart High-Tech Aktiebolag

Projektet var en förstudie som skulle undersöka potentialen att använda grafen för att utveckla miljövänliga ytbeläggningar ...

Läs mer


Projekt: RF energy harvesting for M2M Communication (avslutat)

Ericsson AB, Chalmers

Förstudieprojektet skulle ta reda på om grafen kan fungera som transparenta elektroder för detektion av omgivande ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt TeXtreme-material

Oxeon AB och Chalmers Industriteknik

Oxeon är idag marknadsledande inom bandvävteknik och bandvävda material. Oxeon producerar, utvecklar och säljer Spread ...

Läs mer


Projekt: Quad Band infraröd detektor baserad på Graphene / Silicon heterostruktur (avslutat)

GKN Aerospace Sweden, Chalmers, Termisk Systemteknik

Syfte och mål GKN Aerospace arbetar med nya automatiserade kostnadseffektiva metoder inom området kvalitetskontroll och ...

Läs mer


Projekt: Förstudie på Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen (avslutat)

APR Technologies AB, Chalmers Bionano Systems Laboratory, SHT Smart High-Tech

APR Technologies AB utvecklar en miniatyriserad Knudsen-kryokompressor som fungerar utan rörliga delar och drivs av termisk...

Läs mer


Projekt: Grafen för Hall-sensorer (avslutat)

Graphensic, Chalmers, TDK-Micronas

Syfte och mål Syftet med projektet är att utforska prestandan och gränser för Hallsensorer, baserat på epitaxiell grafen på ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: