Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och andra 2D-material och etablera dem som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi stöttar samhällets hållbara omställning genom att ta 2D-material från labbet till industrin. 
Via projekten som drivs i programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk 2D-bransch.

Utlysningen har öppet


Se alla tillgängliga utlysningar (4)

Projekt: Värmeledande grafenfilm i termiska band och värmespridare för användning i radar och laser

Saab, SHT Smart High-Tech (SHT) och Chalmers

Syfte och mål Som en allmän trend fortsätter elektronik att bli alltmer kompakt, mer funktionell och kraftfullare. Detta innebär oftast […]

Läs mer


Projekt: Testbädd – beläggning av grafenkompositer med ”rulle-till-rulle”-teknik

Mittuniversitetet, Mondi och UMV

Syfte och mål Grafenkompositer är lovande material inom ett brett spektrum av energitillämpningar och idag kan grafen produceras i stor […]

Läs mer


Projekt: Kiselgrafen-komposit elektrod för litiumjonbatterier

Mittuniversitetet, 2D fab och Vesta Si

Resultat I projektet har proof-of-concept visats för en ny metod att tillverka ett grafenkiselbaserat anodmaterial för litiumjonbatterier. Via fem arbetspaket […]

Läs mer


Projekt: Supersonisk sprutning av grafen – MXene-baserade ledande slitstarka beläggningar för elektrifiering

KTH, ABB

Resultat  I detta projekt har vi utvecklat och optimerat supersoniska sprutprocesser för att tillverka 2D-materialbaserade ledande slitstarka beläggningar på metallsubstrat […]

Läs mer


Projekt: Flexibel grafentrycksensor för kompressionsterapi

RISE, Grafren

Resultat Projektet har genererat resultat i form av: 1) En lista med medicinska och kliniska krav från konsultföretaget Tryck or […]

Läs mer


Projekt: Grafen för Hall-sensorer

Graphensic, Chalmers, TDK-Micronas

Syfte och mål Syftet med projektet är att utforska prestandan och gränser för Hallsensorer, baserat på epitaxiell grafen på SiC (kiselkarbid) riktat […]

Läs mer


Projekt: Grafencellulosa-komposit för elektrodapplikationer (GCC)

Mittuniversitetet, Holmen och RISE Processum

Resultat  Cellulosa är en av de ingående komponenterna i de grafenkomposit-elektroderna som tillverkas och demonstreras i de storskaliga försöken i […]

Läs mer


Projekt: IR-Kameleont: Grafen för styr- och tryckbara kompositmaterial

Acreo Swedish ICT AB, Linköpings universitet och Saab

Syfte och mål Projektets syfte var att studera hur grafen och ledande polymerer kan användas för att skapa kompositmaterial som […]

Läs mer


Projekt: GRECO – Green Earth, Clean Oceans

Chalmers, Glenntex, HEAD Sports

Resultat  Tanken med det här projektet är att ny funktionaliserad grafen som kallas ”nanolim” ska användas för att binda ny […]

Läs mer


Projekt: GrafCoat: Grafenbaserad extrusionsbeläggning för kartong

RISE, 2D fab, Holmen Iggesund Paperboard

Resultat Grafen tillsattes till termoplastiskstärkelse (TPS) för att generera en termoplastisk biopolymer-grafen komposit med goda barriäregenskaper. Den långsiktiga målsättningen är […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter