Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vår uppgift är helt enkelt att ta grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning.

Vårens utlysning är här!Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (demonstrator), (avslutat)

SenseAir AB, Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Syfte och mål Målet med detta projekt var att ta fram vågledarintegrerade detektorer för mid-infrarött ljus, baserade på fristående grafenmembran för gassensorer […]

Läs mer


Projekt: Grafenförbättrade biobaserade beläggningar för korrossionsskydd av varmförzinkat stål (avslutat)

RISE och SSAB

Syfte och mål Grafen har unika mekaniska, elektriska och barriäregenskaper som gör den attraktiv för anticorrosions-beläggningstillämpningar. Enligt vår förstudie kan […]

Läs mer


Projekt: Grafen kompositmaterial, steg 2 (avslutat)

Saintpro, 2D fab och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Projektet syftar till att ta fram skottsäkra produkter, främst till personlig skyddsutrustning. Detta genom att införa grafen […]

Läs mer


Projekt: Graphene in loudspeaker membranes (avslutat)

Transient Design Sweden, Chalmers Industriteknik och Chalmers

Syfte och mål Ett idealiskt högtalarmembran skulle vara styvt och kapabelt att effektivt avleda högtalarens överskridande värme. För närvarande är […]

Läs mer


Projekt: Grafen i innebandyblad (avslutat)

Renew Group Sweden, Chalmers Industriteknik, Götene Plast och Polykemi

Syfte och mål Grafen har visat sig kunna förstärka polymerer och göra dem betydligt styvare, eller alternativt kunna reducera vikten […]

Läs mer


Projekt: Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

Nanosc AB, Chalmers och Göteborgs universitet

Syfte och mål Målet med projektet var att utveckla en demonstrator där substratbiasering och komponentlayout ger både ny funktionalitet och […]

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade flexibla och återvinningsbara ljuskällor för livsvetenskapliga applikationer (avslutat)

LunaLEC och Umeå universitet (Thomas Wågberg, Nano for Energy)

Syfte och mål LunaLEC tillverkar ljuskällor och har flera befintliga kunder som vill integrera tunna, lätta och billiga ljusfilmer i […]

Läs mer


Projekt: Stabila dispersioner av grafen och nanocellulosa för framtida kompositmaterial (avslutat)

RISE Innventia, BillerudKorsnäs och RISE

Syfte och mål Denna studie undersökte genomförbarheten för stabila dispersioner av grafen i vatten, där grafen stabiliserades med hjälp av […]

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers (avslutat)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Syfte och mål Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell […]

Läs mer


Projekt: Mot biobaserad cirkulär ekonomisk för industriella applikationer: Grafenbaserat, elektromagnetiskt kompatibilitetsmaterial

RISE, Atlas Copco, Biofibertech, EMC Services, Graphmatech, Megger, Meva Energi.

Syfte och mål Projektet syftar till att ersätta material som används för att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet med ett mer miljövänligt […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter