SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030. 

Erbjudande: Karakteriseringscheckar – kostnadsfri analys av grafenmaterial


Se alla tillgängliga utlysningar (4)

Projekt: Grafenbaserade självsmörjande nötningsbeständiga kompositer för lager i vattenkraft

Vattenfall (Älvkarlebylaboratoriet), Luleå tekniska universitet

Marknaden för vattenkraft förväntas att växa globalt från 2016 och framåt. En ökad efterfrågan på förnyelsebar energi ...

Läs mer


Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer

Swerea SICOMP, Nexam Chemical, GKN Aerospace Sweden, Woxna Graphite

Grafenmodifierade hartser kommer att utvecklas för att validera dess potential som ytskydd och/eller som matris i ...

Läs mer


Projekt: Självsmörjning och självkylning av polymer – Aros Graphene-kompositer

Graphmatech AB, Kongsberg Automotive AB, Uppsala universitet

Syftet med detta projekt är att utveckla ett nytt kompositmaterial, PPS-Aros Graphene, för smörjningsfria komponenter med...

Läs mer


Projekt: Högdissipativa mikrovätskekylda elektronikförpackningar

APR Technologies,  Chalmers Industriteknik och Chalmers tekniska högskola

Syfte och mål Det finns idag ett behov från marknaden av en effektivare kylning av värme-genererande elektronik. ...

Läs mer


Projekt: Funktionaliserad grafenförstärkt beläggning

Applied Nano Surfaces, SHT Smart High-Tech, Chalmers och Flexlink

Funktionaliserad grafen har potential att förbättra mekaniska egenskaper hos polymerbundna lågfriktionsbeläggningar och ...

Läs mer


Projekt: Grafenoxid-ytbeläggningar för vattenrenande membran

Grafren AB, Envic-Sense AB och Linköpings universitet (Department of Physics, Chemistry and Biology, IFM)

Syfte och mål Detta projekt (genomförbarhetsstudie) kommer att klargöra den tekniska och juridiska genomförbarheten av ...

Läs mer


Projekt: Saintshield DX3-Bulletproof (avslutat)

Saintpro AB, 2D fab AB

Förstudien genomfördes av Saintpro AB och 2D fab AB. Saintpro utvecklar och säljer personlig skyddsutrustning, ...

Läs mer


Projekt: Nanokolbeläggning (avslutat)

Applied Nano Surfaces Sweden, Epiroc, Trelleborg och Högskolan Dalarna

Syfte och mål Lågfriktionsbeläggningar är av stort intresse i industriella tillämpningar där minskad friktion ger fördelar i...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt lim för punktsvetsning

Chalmers, RISE, Chalmers Industriteknik, Volvo Cars, CEVT, Lamera AB, Dow Automotive och SIKA

För att kunna kombinera hög prestanda och lättviktsteknik finns det ett stort antal material i moderna bilar, till ...

Läs mer


Projekt: Barriärbestrykning av grafen för pappersförpackningar (avslutat)

BillerudKorsnäs, SP

Projektmålet är att framställa grafenbelagt papper med höga barriäregenskaper, genom att ta fram en sammanhängande ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: