SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att både små och stora svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation i grafenområdet.
Syftet är att svenska företag tidigt skall skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper.
Programmets vision är att Sverige är ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden senast 2017. 

Missa inte SIO Grafens nyhetsbrev

Abonnera på SIO Grafens nyhetsbrev


Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Additiv tillverkning av metallkomponenter förstärkta med grafen – Addit-G

Swerim AB, Graphmatech, Quintus Technologies, Sandvik Additive Manufacturing och Uppsala universitet

Syfte och mål De attraktiva egenskaperna hos grafen och dess tillgänglighet som ett funktionaliserat grafenpulver är av ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt betongstängsel

Heda Skandinavien, SHT Smart High-Tech och Chalmers tekniska Högskola

Heda Skandinavien AB (HEDA) är intresserade av att använda grafen för att minska mängden betong, men samtidigt behålla ...

Läs mer


Projekt: Grafenförbättrad vattenrening

KTH och Sta Marie Water

Syfte och mål I denna genomförbarhetsstudie ska projektet utforska möjligheten att använda grafenbeläggningar med ...

Läs mer


Projekt: Från koltjära till grafen – produktionsmetoder och framtida användningsområden

Swerea MEFOS och SSAB EMEA

Målet med förstudien är att kartlägga vilka möjligheter det finns för ett industrialiseringsprojekt för tillverkning av ...

Läs mer


Projekt: CVD-grafenbaserade sensorer/IR-fotodetektorer med stor yta

Senseair, RISE Acreo, Swedish National Forensic Centre, Pamitus och KTH

Målet med detta projekt är att utveckla en processteknik för en grafenanordning genom att använda lågkostnads CVD-grafen ...

Läs mer


Projekt: Optisk fiber med ytbeläggning innehållande grafen

Bitelecom, Chalmers (Industri- och materialvetenskap), KTH Optical Network Lab och RISE/Acreo Optical Lab

Projektet ska studera ytbeläggning av optiska fibrer genom att använda framstegen som gjorts inom nanoteknik. I synnerhet...

Läs mer


Projekt: Självsmörjning och självkylning av polymer – Aros Graphene-kompositer

Graphmatech AB, Kongsberg Automotive AB, Uppsala universitet

Syftet med detta projekt är att utveckla ett nytt kompositmaterial, PPS-Aros Graphene, för smörjningsfria komponenter med...

Läs mer


Projekt: Aros Graphene-baserade termiska interfacematerial

Nolato Silikonteknik, Ericsson, Graphmatech

Aros Graphene® är ett nyutvecklat joniskt hybridgrafenmaterial vars tillverkningsprocess är enkel och miljövänlig. Aros ...

Läs mer


Projekt: Grafenförbättrade biobaserade beläggningar för korrossionsskydd av varmförzinkat stål

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) och SSAB AB

Grafen har unika mekaniska, elektriska och barriäregenskaper som gör den attraktiv för anticorrosions-...

Läs mer


Projekt: Funktionaliserad grafenförstärkt beläggning

Applied Nano Surfaces, SHT Smart High-Tech, Chalmers och Flexlink

Funktionaliserad grafen har potential att förbättra mekaniska egenskaper hos polymerbundna lågfriktionsbeläggningar och ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: