Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk 2D-bransch.

Vårens utlysning är öppen!


Se alla tillgängliga utlysningar (4)

Projekt: Nanokolbeläggning

Applied Nano Surfaces Sweden, Epiroc, Trelleborg och Högskolan Dalarna

Syfte och mål Lågfriktionsbeläggningar är av stort intresse i industriella tillämpningar där minskad friktion ger fördelar i form av ökad verkningsgrad, ökar livslängden […]

Läs mer


Projekt: Mikrovågsassisterad syntes av kisel-grafenkompositer för högpresterande litiumjonbatterier

Mittuniversitetet, Percy Roc, Uppsala universitet

Resultat Kisel kan avsevärt öka lagringskapaciteten i litiumjonbatterier (LIB). Den dåliga elektriska ledningsförmågan hos kisel och en mycket stor volymexpansion […]

Läs mer


Projekt: Longterm performance monitoring of concrete structures using a novel graphenebased DURAble SENSor

Thomas Concrete Group, Chalmers, SHT Smart High Tech AB

Syfte och mål Projektet skulle utnyttja grafens speciella egenskaper och utveckla nya grafenbaserade sensorer, för att dokumentera och verifiera betongens beständighetsegenskaper i konstruktionen, genom […]

Läs mer


Projekt: Grafen i strålmätning

ScandiDos, Acreo Swedish ICT

Syfte och mål Projektet har syftat till att lösa problemet med sekundärstrålning som uppkommer när strålar träffar tungmetaller som finns i […]

Läs mer


Projekt: Grafencellulosa-komposit för elektrodapplikationer (GCC)

Mittuniversitetet, Holmen och RISE Processum

Sammanfattning Cellulosa är en av de ingående komponenter som används i de grafenkomposit-elektroder som nu produceras och demonstreras i storskaliga […]

Läs mer


Projekt: Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare

Alfa Laval Lund, SP och KTH

Syfte och mål Syftet med projektet var att utveckla en multifunktionell kompositbeläggning för plattvärmeväxlare genom användning av grafen och relaterade […]

Läs mer


Projekt: Litteraturstudie komposit

Swerea SICOMP

Denna litteraturstudie syftade till att sammanfatta utvecklingen av teknologier som kopplar till grafenmodifierade polymerkompositer. Särskilt fokus har lagts på industrins […]

Läs mer


Projekt: Round Robin karaktärisering

Chalmers Industriteknik, KTH, RISE och RISE IVF

Karakterisering och standardisering av grafen ses som några av de största hindren och utmaningarna för att kunna nyttiggöra grafen i […]

Läs mer


Projekt: Made for Sweden

Programkontoret SIO Grafen tillsammans med grafenleverantörer

Projektet syftade till att öka förmågan hos svenska leverantörer av grafenmaterial att anpassa eller utveckla sitt material till produkter som […]

Läs mer


Projekt: Färdplan Energi

CIT Industriell Energi

En Färdplan Energi för användning av grafen och andra 2D-material för energitillämpningar under perioden 2020-2030 har utvecklats. Syftet har varit […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter