SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram för att svenska företag skall bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att både små och stora svenska företag skall lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation i grafenområdet.
Syftet är att svenska företag tidigt skall skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper.
Programmets vision är att Sverige är ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden senast 2017. 

Missa inte SIO Grafens nyhetsbrev

Abonnera på SIO Grafens nyhetsbrev


Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare (avslutat)

Alfa Laval Lund AB, SP, KTH

Syfte och mål Syftet med projektet var att utveckla en multifunktionell kompositbeläggning för plattvärmeväxlare genom ...

Läs mer


Projekt: Grafen-förbättrad värmespridare för elektronik

Kungliga Tekniska Högskolan, Huawei Technologies Sweden, Aninkco

Detta projekt kommer att demonstrera grafen-förstärkt värmespridare för att möta efterfrågan på mer effektiva kylsystem i...

Läs mer


Projekt: Värmeledande grafenfilm i termiska band och värmespridare för användning i radar och laser

Saab, SHT Smart High-Tech (SHT) och Chalmers

Som en allmän trend fortsätter elektronik att bli alltmer kompakt, mer funktionell och kraftfullare. Detta innebär oftast...

Läs mer


Projekt: Grafenoxid-ytbeläggningar för vattenrenande membran

Grafren AB, Envic-Sense AB och Linköpings universitet (Department of Physics, Chemistry and Biology, IFM)

Syfte och mål Detta projekt (genomförbarhetsstudie) kommer att klargöra den tekniska och juridiska genomförbarheten av ...

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (demonstrator), (avslutat)

SenseAir AB, Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Målet med detta projekt var att ta fram vågledarintegrerade detektorer för mid-infrarött ljus, baserade på fristående ...

Läs mer


Projekt: Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt (avslutad)

SHT Smart High-Tech Aktiebolag

Projektet var en förstudie som skulle undersöka potentialen att använda grafen för att utveckla miljövänliga ytbeläggningar ...

Läs mer


Projekt: 10 ton

2D fab, Valmet, Ahlstrom-Munksjö Paper och SaltX Technology

Syfte och mål Projektidén är att i större skala koppla produktionen av grafen till egenskaper hos slutlig produkt. Detta ...

Läs mer


Projekt: Deponering av grafenhaltiga beläggningar på stora ytor för olika funktionella tillämpningar

IMS/Chalmers, Högskolan Väst, 2D fab, TSE (Thermal Spraying & Engineering), GKN Aerospace Sweden, Federal-Mogul Friedberg GmbH och MAN Energy Solutions

Syfte och mål Den långsiktiga ambitionen är att etablera en ekonomisk deponering av en ny klass av grafenhaltiga ...

Läs mer


Projekt: Optisk fiber med ytbeläggning innehållande grafen

Bitelecom, Chalmers (Industri- och materialvetenskap), KTH Optical Network Lab och RISE/Acreo Optical Lab

Projektet ska studera ytbeläggning av optiska fibrer genom att använda framstegen som gjorts inom nanoteknik. I synnerhet...

Läs mer


Projekt: Novel methods to include graphene as a packaging barrier (avslutat)

Stora Enso Pulp and Paper Asia, 2D fab, Battenfeld Sverige, Perstorp, Polykemi, RISE Bioscience, Saving Spaces, Tetra Pak Packing Solutions, Chalmers

Projektets mål var att skapa förpackningsmaterial vars grafenbarriärer vida överträffar dagens barriärer trots låg halt. ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: