Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vår uppgift är helt enkelt att ta grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning.

Ny utlysning har öppnat!Se alla tillgängliga utlysningar (1)

Projekt: CVD-grafenbaserade sensorer/IR-fotodetektorer med stor yta

Senseair, RISE Acreo, Swedish National Forensic Centre, Pamitus och KTH

Målet med detta projekt är att utveckla en processteknik för en grafenanordning genom att använda lågkostnads CVD-grafen ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade ytskydd med bättre ledningsförmåga (avslutat)

Provexa och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Projektet skulle ta fram ett nytt ytskikt och en tillhörande process. Med hjälp av grafen var förhoppningen ...

Läs mer


Projekt: Elektrisk karakteristika av epitaxiell grafen i waferstorlek för industriell användning mot sensorer (avslutat)

Graphensic AB, Acreo Swedish ICT AB (Acreo), Linköpings University (LiU), Lindmark Innovation AB

Denna förstudie har utförts av Graphensic AB (Graphensic), Acreo Swedish ICT AB (Acreo), Linköpings universitet (LiU) och...

Läs mer


Projekt: Grafen kompositmaterial, steg 2 (avslutat)

Saintpro, 2D fab och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Projektet syftar till att ta fram skottsäkra produkter, främst till personlig skyddsutrustning. Detta genom ...

Läs mer


Projekt: Deponering av grafenhaltiga beläggningar på stora ytor för olika funktionella tillämpningar

IMS/Chalmers, Högskolan Väst, 2D fab, TSE (Thermal Spraying & Engineering), GKN Aerospace Sweden, Federal-Mogul Friedberg GmbH och MAN Energy Solutions

Syfte och mål Den långsiktiga ambitionen är att etablera en ekonomisk deponering av en ny klass av grafenhaltiga ...

Läs mer


Projekt: Grafenbeläggningar för avancerade textilmaterial (avslutat)

FOV Fabrics, Chalmers tekniska högskola och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Användningen av grafen i textilmaterial är ett koncept som har tagit fart inom akademisk forskning med starkt ...

Läs mer


Projekt: NaGrams – Möjliggöra Natrium-ion (Na) batterielektroder med skräddarsydd Grafen mikro-struktur

Altris AB, Graphmatech AB, Uppsala Universitet

Syfte och mål Målet med detta genomförbarhetsprojekt är att sätta strategin framåt för att förbättra energitätheten för Na-...

Läs mer


Projekt: Grafen i innebandyblad (avslutat)

Renew Group Sweden, Polykemi, Götene Plast och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Grafen har visat sig kunna förstärka polymerer och göra dem betydligt styvare, eller alternativt kunna ...

Läs mer


Projekt: Utveckling, verifiering och validering av grafenmatris för solenergi- och värmedriven värmepump (avslutat)

SaltX Technology Holding AB (ClimateWell) (publ), Chalmers Industriteknik (CIT)

Syfte och mål I detta projekt skulle SaltX Technology (ClimateWell) i samarbete med Chalmers Industriteknik (CIT) exploatera...

Läs mer


Projekt: Aros Graphene-baserade termiska interfacematerial (avslutat)

Nolato Silikonteknik, Ericsson, Graphmatech

Aros Graphene® är ett nyutvecklat joniskt hybridgrafenmaterial vars tillverkningsprocess är enkel och miljövänlig. Aros ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter