Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk 2D-bransch.

Vårens utlysning är öppen!


Se alla tillgängliga utlysningar (4)

Projekt: Mikrovågsassisterad syntes av kisel-grafenkompositer för högpresterande litiumjonbatterier

Mittuniversitetet, Percy Roc, Uppsala universitet

Resultat Kisel kan avsevärt öka lagringskapaciteten i litiumjonbatterier (LIB). Den dåliga elektriska ledningsförmågan hos kisel och en mycket stor volymexpansion […]

Läs mer


Projekt: Grafenkomposit som elektrod i superkondensator

Bright Day Graphene och RISE Acreo

Syfte och mål Grunden för projektet är en grafenkomposit som tillverkas från biomassa, med vilken Bright Day Graphene AB (tidigare […]

Läs mer


Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer

RISE SICOMP, GKN Aerospace Sweden, Nexam Chemical och Woxna Graphite

Syfte och mål Målsättningen med projektet var att verifiera hypotesen att hållbarheten hos kolfiberförstärkt polymerkomposit (CFRP) ökar med grafen som […]

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Syfte och mål Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell […]

Läs mer


Projekt: Utveckling av grafenbaserad antibakteriell yta för medicintekniska produkter – Effektiv, säker och prisvärd

Wellspect HealthCare, 2D fab och Chalmers

Syfte och mål Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett allvarligt globalt problem som årligen adderar ca €7 miljarder i direkta kostnader […]

Läs mer


Projekt: Grafenbaserat additiv för resurseffektiv, stark och frostbeständig betong

HIPOR Materials, 2D fab, GRAFOAM, Gunnar Prefab, RISE, SweRock

Sammanfattning  Med avstamp från tre tidigare förstudier vill vi nu skala upp tillverkning av ett nytt grafenbaserat additiv för betongindustrin. […]

Läs mer


Projekt: ”Vit grafen” för cementbaserad färg

Lanark, Akademiska hus, Chalmers, RISE, SHT Smart High-Tech, Skanska

Resultat Projektets mål var att utveckla en teknologi för en cementbaserad ytbeläggningsprodukt med stark vidhäftning för att skydda betongkonstruktioner mot kloridinträngning och eliminera oönskad missfärgning. Detta […]

Läs mer


Projekt: Examensarbete grafen 2021

Programkontoret SIO Grafen, 2D-fab, Grafren, Graphmatech och SHT Smart High Tech

Syfte och mål Syftet med projektet var dels att öka småföretags intresse för att ta in examensarbetare och dels att […]

Läs mer


Projekt: Smarta packningar med grafen: Övervaka egenskaper med virvelströmsensor

RISE, 2D fab, Trelleborg

Resultat  Det är av ökande intresse för många branscher att digitalt koppla samman tätningsmaterial så att tätningsmaterialets skick kan bestämmas […]

Läs mer


Projekt: En svensk färdplan för grafenteknologier inom kompositer & ytbeläggningar

Programkontoret SIO Grafen, FOI och Konsert Strategy & IP

Syftet med projektet var att leverera en färdplan för svensk utveckling och innovation kring grafenteknologi, särskilt avseende tillämpningar med kompositer […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter