Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk 2D-bransch.

Snart stänger höstens utlysning!


Se alla tillgängliga utlysningar (5)

Projekt: Högpresterande och skalbara skräddarsydda grafen-polyolefin nanokompositer

Chalmers, Borealis och Hot Disk

Resultat Projektet har lagt grunden för en ny klass av massproduktionsfärdiga högpresterande grafenpolymer nanokompositer baserade på en unik typ av […]

Läs mer


Projekt: Innovationstävling – Entreprenörskap inom grafen och andra 2D-material

Programkontoret SIO Grafen

Projektet har två syften; att öka förståelsen för hur grafen och andra 2D-material kan bidra till den hållbara omställningen och […]

Läs mer


Projekt: Grafen i strålmätning

ScandiDos, Acreo Swedish ICT

Syfte och mål Projektet har syftat till att lösa problemet med sekundärstrålning som uppkommer när strålar träffar tungmetaller som finns i […]

Läs mer


Projekt: Mot biobaserad cirkulär ekonomi för industriella applikationer: Grafenbaserat, elektromagnetiskt kompatibilitetsmaterial

RISE, Atlas Copco, Biofibertech, EMC Services, Graphmatech, Megger, Meva Energi.

Syfte och mål Projektet syftar till att ersätta material som används för att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet med ett mer miljövänligt […]

Läs mer


Projekt: Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen

APR Technologies, Chalmers och SHT Smart High-Tech

Syfte och mål APR Technologies AB har en affärsidé i att utveckla en kritisk komponent för kryokylning (miniatyriserad kompressor) helt […]

Läs mer


Projekt: Från koltjära till grafen – produktionsmetoder och framtida användningsområden

Swerea MEFOS och SSAB EMEA

Syfte och mål Målet med förstudien är att kartlägga vilka möjligheter det finns för ett industrialiseringsprojekt för tillverkning av grafen via […]

Läs mer


Projekt: Informationsturné och patentlandskap 2015

Programkontoret SIO Grafen tillsammans med ekosystem grafen

Informationsturné 2015 SIO Grafens informationsturné syftade till att sprida kunskap om grafen och identifiera fler aktörer i Sverige som kan […]

Läs mer


Projekt: Multifunktionell kompositstruktur med hjälp av Grafen

Saab Aeronautics, 2D fab, Blackwing, Chalmers och UFABC (Universidade Federal do ABC)

Syfte och mål Grafen, i kombination med kolfiber och epoxi, ska användas för att demonstrera ny funktionalitet för högt påkänd […]

Läs mer


Projekt: Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet

Climatewell AB, Chalmers Industriteknik, Chalmers

Syfte och mål Syftet med projektet var att utveckla en tillverkningsmetod för grafenbeläggning av en fibermatris för värmepumpar, utvärdera och verifiera […]

Läs mer


Projekt: Värmeledande grafenband för att kyla elektronikkomponenter

Saab, Chalmers och SHT Smart High Tech

Syfte och mål Elektroniska enheter blir mer kompakta och kraftfulla. Detta leder till högre värmeflöden vilket i sin tur gör […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter