SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap 2030.

SIO Grafen verkar för att både små och stora svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Syftet är att företagen tidigt ska använda grafens enastående egenskaper kommersiellt. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners.
Företagen får ta del av omvärldsbevakning och patentinformation. Programmets mål är att etablera grafen som ett industriellt styrkeområde, stärka samverkan och leverantörskedjor, stimulera svensk grafentillverkning och bidra till ett hållbart samhälle.
Sedan starten 2014 har 89 projekt finansierats, 130 organisationer och 53 små och medelstora företag har deltagit. Minst 6 svenska företag erbjuder grafenbaserade produkter till försäljning.

Nytt erbjudande! Checkar för standardiseringsarbete kopplat till grafen under 2020Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (avslutat)

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Skolan för elektro- och systemteknik, Senseair AB

Utveckling av grafenbaserade fotodetektorer för infrarött ljus för användning i optiska gassensorer. Projektmålen var: 1...

Läs mer


Projekt: Grafenförbättrad vattenrening

KTH och Sta Marie Water

Syfte och mål I denna genomförbarhetsstudie ska projektet utforska möjligheten att använda grafenbeläggningar med ...

Läs mer


Projekt: Från koltjära till grafen – produktionsmetoder och framtida användningsområden (avslutat)

Swerea MEFOS och SSAB EMEA

Målet med förstudien är att kartlägga vilka möjligheter det finns för ett industrialiseringsprojekt för tillverkning av ...

Läs mer


Projekt: Multifunktionell kompositstruktur med hjälp av Grafen (avslutat)

Saab Aeronautics, Blackwing, Chalmers och 2D fab

Syfte och mål Grafen, i kombination med kolfiber och epoxi, ska användas för att demonstrera ny funktionalitet för högt ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt zink som ytbeläggning på ståltråd (avslutat)

Swedwire, Chalmers Industriteknik och 2D fab

Projektet har syftat till att ge information om hur grafen kan användas för att stärka de korrosionsskyddande ...

Läs mer


Projekt: Additiv tillverkning av metallkomponenter förstärkta med grafen – Addit-G

Swerim AB, Graphmatech, Quintus Technologies, Sandvik Additive Manufacturing och Uppsala universitet

Syfte och mål De attraktiva egenskaperna hos grafen och dess tillgänglighet som ett funktionaliserat grafenpulver är av ...

Läs mer


Projekt: Elektrisk karakteristika av epitaxiell grafen i waferstorlek för industriell användning mot sensorer (avslutat)

Graphensic AB, Acreo Swedish ICT AB (Acreo), Linköpings University (LiU), Lindmark Innovation AB

Denna förstudie har utförts av Graphensic AB (Graphensic), Acreo Swedish ICT AB (Acreo), Linköpings universitet (LiU) och...

Läs mer


Projekt: Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

Nanosc AB, Chalmers och Göteborgs universitet

Målet med projektet var att utveckla en demonstrator där substratbiasering och komponentlayout ger både ny funktionalitet och...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade självsmörjande nötningsbeständiga kompositer för lager i vattenkraft

Vattenfall (Älvkarlebylaboratoriet), Luleå tekniska universitet

Marknaden för vattenkraft förväntas att växa globalt från 2016 och framåt. En ökad efterfrågan på förnyelsebar energi ...

Läs mer


Projekt: Värmeledande grafenband för att kyla elektronikkomponenter

Saab AB, Chalmers, SHT Smart High Tech AB

Syfte och mål Elektroniska enheter blir mer kompakta och kraftfulla. Detta leder till högre värmeflöden vilket i sin tur gör...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: