SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030. 

Pågående utlysning: Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen - hösten 2018


Se alla tillgängliga utlysningar (1)

Projekt: Novel methods to include graphene as a packaging barrier (avslutat)

Stora Enso Pulp and Paper Asia, 2D fab, Battenfeld Sverige, Perstorp, Polykemi, RISE Bioscience, Saving Spaces, Tetra Pak Packing Solutions, Chalmers

Projektets mål var att skapa förpackningsmaterial vars grafenbarriärer vida överträffar dagens barriärer trots låg halt. ...

Läs mer


Projekt: Lösningsbaserad katod för tryckbart ljus (avslutat)

LunaLEC, Umeå universitet (Thomas Wågberg)

Syftet med projektet var att ta fram en fungerande ljusemitterande prototyp, där grafen var en integral delkomponent, som ...

Läs mer


Projekt: CVD-grafenbaserade sensorer/IR-fotodetektorer med stor yta

Senseair, RISE Acreo, Swedish National Forensic Centre, Pamitus och KTH

Målet med detta projekt är att utveckla en processteknik för en grafenanordning genom att använda lågkostnads CVD-grafen ...

Läs mer


Projekt: Tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter (avslutat)

ABB AB, Acreo

Syftet med förstudien var att undersöka möjligheterna att använda tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter. Målet ...

Läs mer


Projekt: RF energy harvesting for M2M Communication (avslutat)

Ericsson AB, Chalmers

Förstudieprojektet skulle ta reda på om grafen kan fungera som transparenta elektroder för detektion av omgivande ...

Läs mer


Projekt: Longterm performance monitoring of concrete structures using a novel graphenebased DURAble SENSor (avslutat)

Thomas Concrete Group, Chalmers, SHT Smart High Tech AB

Projektet skulle utnyttja grafens speciella egenskaper och utveckla nya grafenbaserade sensorer, för att dokumentera och ...

Läs mer


Projekt: Mikrografen

2D fab AB, Pegil AB och SaltX Technolgies

Projektidén är att expandera grafit med hjälp av mikrovågor (MiW). Expanderad grafit har egenskaper som möjliggör ...

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (demonstrator)

SenseAir AB, KTH

Målet med detta projekt är att ta fram vågledarintegrerade detektorer för mid-infrarött ljus, baserade på fristående ...

Läs mer


Projekt: Grafen Energi

2D fab, VestaSi, Woxna Graphite, Uppsala universitet och Mittuniversitetet

Silikon i litiumjonbatterier (LIB) kan avsevärt öka lagringskapaciteten. Emellertid har den dåliga elektriska ...

Läs mer


Projekt: Värmereducerande textil HeatReTex

SAAB Barracuda och Swerea IVF

Genomförbarhetsstudien kommer att genomföras av SAAB Barracuda och Swerea IVF. Studien syftar till att ge beslutsunderlag...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: