SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap 2030.

SIO Grafen verkar för att både små och stora svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Syftet är att företagen tidigt ska använda grafens enastående egenskaper kommersiellt. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners.
Företagen får ta del av omvärldsbevakning och patentinformation. Programmets mål är att etablera grafen som ett industriellt styrkeområde, stärka samverkan och leverantörskedjor, stimulera svensk grafentillverkning och bidra till ett hållbart samhälle.
Sedan starten 2014 har 89 projekt finansierats, 130 organisationer och 53 små och medelstora företag har deltagit. Minst 6 svenska företag erbjuder grafenbaserade produkter till försäljning.

Ny utlysning från SIO Grafen!

Projekt: Värmereducerande textil HeatReTex (avslutat)

SAAB Barracuda och Swerea IVF

Syfte och mål Genomförbarhetsstudien har genomförts av SAAB Barracuda och Swerea IVF. Studien syftade till att ge ...

Läs mer


Projekt: GNOME ACA (avslutat)

ScandiDos, Akzo Nobel, 2D fab och Acreo Swedish ICT

Syfte och mål (mer&hellip...

Läs mer


Projekt: Grafen i textilier (avslutat)

Inuheat Group, Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Swerea IVF.

Förstudien har genomförts av Inuheat Group (som utvecklar värmesystem för kläder), Smart Textiles vid Högskolan i Borås och...

Läs mer


Projekt: Högpresterande och skalbara skräddarsydda grafen-polyolefin nanokompositer

Chalmers tekniska högskola, Borealis och Hot Disk

Syfte och mål Detta FoI-projekt kommer att utveckla skalbara processer och materialkompositioner för en ny klass av ...

Läs mer


Projekt: Elektrisk karakteristika av epitaxiell grafen i waferstorlek för industriell användning mot sensorer (avslutat)

Graphensic AB, Acreo Swedish ICT AB (Acreo), Linköpings University (LiU), Lindmark Innovation AB

Denna förstudie har utförts av Graphensic AB (Graphensic), Acreo Swedish ICT AB (Acreo), Linköpings universitet (LiU) och...

Läs mer


Projekt: Simulering och modellering av GRM i CAE-miljö (avslutat)

ÅF Industry, Chalmers

Syfte och mål En grundförutsättning för framgångsrik teknikintensiv industri är tillgången till tillförlitliga modellerings...

Läs mer


Projekt: Från koltjära till grafen – produktionsmetoder och framtida användningsområden (avslutat)

Swerea MEFOS och SSAB EMEA

Målet med förstudien är att kartlägga vilka möjligheter det finns för ett industrialiseringsprojekt för tillverkning av ...

Läs mer


Projekt: Nanokolbeläggning (avslutat)

Applied Nano Surfaces Sweden, Epiroc, Trelleborg och Högskolan Dalarna

Syfte och mål Lågfriktionsbeläggningar är av stort intresse i industriella tillämpningar där minskad friktion ger fördelar i...

Läs mer


Projekt: 10 ton

2D fab, Valmet, Ahlstrom-Munksjö Paper och SaltX Technology

Syfte och mål Projektidén är att i större skala koppla produktionen av grafen till egenskaper hos slutlig produkt. Detta ...

Läs mer


Projekt: Funktionaliserad grafen som strukturell förbättrare av polymerer och beläggningar

Applied Nano Surfaces Sweden, Chalmers tekniska högskola, Smart High Tech AB (SHT) och Alfa Laval Lund

Syfte och mål Den nyligen genomförda genomförbarhetsstudien (nr 2018-01473: Funktionaliserad grafenförstärkt beläggning) ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: