Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk grafenbransch.

Ny utlysning har öppnatSe alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Grafenförbättrad förgjuten cementvägg med isoleringsfunktion

Svenska Cement, Chalmers tekniska högskola och SHT Smart High Tech

Syfte och mål En typisk konstruktionsbetongvägg  är en kombination av ytterväggar av två betongplattor med isoleringsmaterial mellan dem. En ny […]

Läs mer


Projekt: CVD-grafenbaserade sensorer/IR-fotodetektorer med stor yta

Senseair, RISE Acreo, Swedish National Forensic Centre, Pamitus och KTH

Syfte och mål Målet med detta projekt är att utveckla en processteknik för en grafenanordning genom att använda lågkostnads CVD-grafen med […]

Läs mer


Projekt: Multifunktionell kompositstruktur med hjälp av Grafen (avslutat)

Saab Aeronautics, 2D fab, Blackwing, Chalmers och UFABC (Universidade Federal do ABC)

Syfte och mål Grafen, i kombination med kolfiber och epoxi, ska användas för att demonstrera ny funktionalitet för högt påkänd […]

Läs mer


Projekt: Grafenbeläggningar för avancerade textilmaterial (avslutat)

FOV Fabrics, Chalmers tekniska högskola och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Användningen av grafen i textilmaterial är ett koncept som har tagit fart inom akademisk forskning med starkt […]

Läs mer


Projekt: Mot biobaserad cirkulär ekonomisk för industriella applikationer: Grafenbaserat, elektromagnetiskt kompatibilitetsmaterial

RISE, Atlas Copco, Biofibertech, EMC Services, Graphmatech, Megger, Meva Energi.

Syfte och mål Projektet syftar till att ersätta material som används för att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet med ett mer miljövänligt […]

Läs mer


Projekt: Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt (avslutat)

SHT Smart High-Tech Aktiebolag

Syfte och mål Projektet var en förstudie som skulle undersöka potentialen att använda grafen för att utveckla miljövänliga ytbeläggningar för förbättrat skydd […]

Läs mer


Projekt: GNOME 2.0 ACA

ScandiDos, 2D fab, Akzo Nobel, Mycronic och RISE Acreo

Idé: Att skapa grafenbeläggningar på ihåliga polymerpartiklar för att skapa metallfria elektriskt ledande partiklar för metallfria anisotropt ledande adhesiv och […]

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade flexibla och återvinningsbara ljuskällor för livsvetenskapliga applikationer (avslutat)

LunaLEC och Umeå universitet (Thomas Wågberg, Nano for Energy)

Syfte och mål LunaLEC tillverkar ljuskällor och har flera befintliga kunder som vill integrera tunna, lätta och billiga ljusfilmer i […]

Läs mer


Projekt: Multifunktionell färg genom tillsats av orienterade grafenflagor (avslutat)

Saab Aeronautics, Linköpings universitet och Danubia NanoTech

Resultat Syftet med projektet var att skapa en multifunktionell färg med förbättrad konduktivitet genom att tillsätta grafen. Med en sådan […]

Läs mer


Projekt: Grafen i högtalarmembran

Marten, Chalmers, Transient Design

Syfte och mål Även om många delar orsakar distortion i ljudljudsystem, är det högtalarna och de mekaniska egenskaperna hos dess […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter