Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vår uppgift är helt enkelt att ta grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning.

Utlysning: ansök i dag!Se alla tillgängliga utlysningar (1)

Projekt: Utveckling, verifiering och validering av grafenmatris för solenergi- och värmedriven värmepump (avslutat)

SaltX Technology Holding AB (ClimateWell) (publ), Chalmers Industriteknik (CIT)

Syfte och mål I detta projekt skulle SaltX Technology (ClimateWell) i samarbete med Chalmers Industriteknik (CIT) exploatera...

Läs mer


Projekt: Funktionaliserade grafenkvantumpunkter som läkemedelsbärare

SHT Smart High Tech, Chalmers (Electronics Materials och Systems Laboratory) samt AstraZenaca

Syfte och mål Detta förstudieprojektet syftar till att undersöka den potentiella användningen av grafenkvantprickar (quantum...

Läs mer


Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer II

RISE SICOMP, Woxna Graphite AB, GKN Aerospace Sweden AB, Nexam Chemical AB

Syfte och mål Baserat på de lovande resultaten och intressanta upptäckter som framkom i en hypotesutvärdering i ett ...

Läs mer


Projekt: Simulering och modellering av GRM i CAE-miljö (avslutat)

ÅF Industry, Chalmers

Syfte och mål En grundförutsättning för framgångsrik teknikintensiv industri är tillgången till tillförlitliga modellerings...

Läs mer


Projekt: NaGrams – Möjliggöra Natrium-ion (Na) batterielektroder med skräddarsydd Grafen mikro-struktur

Altris AB, Graphmatech AB, Uppsala Universitet

Syfte och mål Målet med detta genomförbarhetsprojekt är att sätta strategin framåt för att förbättra energitätheten för Na-...

Läs mer


Projekt: Grafenkomposit som elektrod i superkondensator (avslutat)

Bright Day Graphene AB (tidigare Bright Day Prototypes AB) och RISE Acreo

Grunden för projektet är en grafenkomposit som tillverkas från biomassa, med vilken Bright Day Graphene AB (tidigare Bright...

Läs mer


Projekt: Från koltjära till grafen – produktionsmetoder och framtida användningsområden (avslutat)

Swerea MEFOS och SSAB EMEA

Målet med förstudien är att kartlägga vilka möjligheter det finns för ett industrialiseringsprojekt för tillverkning av ...

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers (avslutat)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell ...

Läs mer


Projekt: Förbättrad anti-korrosion skyddsbeläggning med grafentillsats

ABB, Graphmatec, RISE KIMAB och Tikkurila Sweden

Syfte och mål   Syftet med detta projekt är att utveckla ett nytt innovativt skyddande beläggningssystem med en ...

Läs mer


Projekt: Grafen i innebandyblad (avslutat)

Renew Group Sweden, Polykemi, Götene Plast och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Grafen har visat sig kunna förstärka polymerer och göra dem betydligt styvare, eller alternativt kunna ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter