SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram för att svenska företag skall bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att både små och stora svenska företag skall lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation i grafenområdet.
Syftet är att svenska företag tidigt skall skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper.
Programmets vision är att Sverige är ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden senast 2017. 

Missa inte SIO Grafens nyhetsbrev

Abonnera på SIO Grafens nyhetsbrev


Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Högpresterande och skalbara skräddarsydda grafen-polyolefin nanokompositer

Chalmers tekniska högskola, Borealis och Hot Disk

Syfte och mål Detta FoI-projekt kommer att utveckla skalbara processer och materialkompositioner för en ny klass av ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkta betongpålar – industrialisering av funktionaliserad grafen i betong

Centrum Påle AB, Aarsleff Grundläggnings AB, SHT Smart High Tech AB, Chalmers

Detta FOI-projekt syftar till att i större skala kunna ta fram prototyper på grafenförstärkta betongpålar samt möjliggöra...

Läs mer


Projekt: Sensor för snabbare, billigare, och enklare bestämning av dioxiner i miljön

Linköpings Universitet och Envic-Sense AB

Syfte och mål Dioxiner är svårnedbrytbara organiska föroreningar som är extremt giftiga. De är ett prioriterat område inom ...

Läs mer


Projekt: Grafen i strålmätning (avslutat)

ScandiDos, Acreo Swedish ICT

Projektet har syftat till att lösa problemet med sekundärstrålning som uppkommer när strålar träffar tungmetaller som finns...

Läs mer


Projekt: Novel methods to include graphene as a packaging barrier (avslutat)

Stora Enso Pulp and Paper Asia, 2D fab, Battenfeld Sverige, Perstorp, Polykemi, RISE Bioscience, Saving Spaces, Tetra Pak Packing Solutions, Chalmers

Projektets mål var att skapa förpackningsmaterial vars grafenbarriärer vida överträffar dagens barriärer trots låg halt. ...

Läs mer


Projekt: Produktion av grafen på kiselkarbid för sensorer (avslutat)

Graphensic AB, Lindmark Innovation AB, Linköpings universitet

Grafen på kiselkarbid utgör en möjlig plattform för olika sensorer (särskilt gas- och biosensorer). För att realisera ...

Läs mer


Projekt: Förstudie på Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen (avslutat)

APR Technologies AB, Chalmers Bionano Systems Laboratory, SHT Smart High-Tech

APR Technologies AB utvecklar en miniatyriserad Knudsen-kryokompressor som fungerar utan rörliga delar och drivs av termisk...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade ytskydd med bättre ledningsförmåga (avslutat)

Provexa och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Projektet ska ta fram ett nytt ytskikt och en tillhörande process. Med hjälp av grafen är förhoppningen att ...

Läs mer


Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer

Swerea SICOMP, Nexam Chemical, GKN Aerospace Sweden, Woxna Graphite

Grafenmodifierade hartser kommer att utvecklas för att validera dess potential som ytskydd och/eller som matris i ...

Läs mer


Projekt: Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen (avslutat)

APR Technologies AB, Chalmers och SHT Smart High-Tech AB

Syftet med projektet är att använda grafen för att utveckla en kritisk komponent för kryokylning (miniatyriserad kompressor...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: