Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och andra 2D-material och etablera dem som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi stöttar samhällets hållbara omställning genom att ta 2D-material från labbet till industrin. 
Via projekten som drivs i programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk 2D-bransch.

Utlysningen har öppet


Se alla tillgängliga utlysningar (4)

Projekt: Cementbaserad grafenförstärkt ytbeläggning med bornitrid 2.0

Lanark, Akademiska Hus, Chalmers, RISE och SHT Smart High-Tech

Syfte och mål Mål var att förbättra egenskaper jämfört med referensfärg och vara konkurrenskraftig i relation till industriell referensfärg. Projektets […]

Läs mer


Projekt: Grafenoxid-ytbeläggningar för vattenrenande membran

Grafren, Envic-Sense och Linköpings universitet

Syfte och mål Detta projekt (genomförbarhetsstudie) kommer att klargöra den tekniska och juridiska genomförbarheten av grafenoxid (GO)-beläggningar för vattenrening. Projektet […]

Läs mer


Projekt: Multifunktionell färg genom tillsats av orienterade grafenflagor

Saab Aeronautics, Linköpings universitet och Danubia NanoTech

Resultat Syftet med projektet var att skapa en multifunktionell färg med förbättrad konduktivitet genom att tillsätta grafen. Med en sådan […]

Läs mer


Projekt: Elektriskt ledande kompositmaterial för additiv tillverkning med pulverbädd

Mittuniversitetet, 2D fab, Wematter

Sammanfattning  Industriell tillverkning med ”Additive Manufacturing” (AM) växer snabbt och genom att utveckla ett elektriskt ledande material med hjälp av […]

Läs mer


Projekt: Deponering av grafenhaltiga beläggningar på stora ytor för olika funktionella tillämpningar

Chalmers, 2D fab, Federal-Mogul Friedberg, GKN Aerospace Sweden, Högskolan Väst, MAN Energy Solutions och TSE-Thermal Spraying & Engineering

Resultat Målet med projektet var att utveckla grafenhaltiga beläggningar genom termisk sprutning. Både ett metalliskt och ett keramiskt matrismaterial testades. […]

Läs mer


Projekt: Testbädd – beläggning av grafenkompositer med ”rulle-till-rulle”-teknik

Mittuniversitetet, Mondi och UMV

Syfte och mål Grafenkompositer är lovande material inom ett brett spektrum av energitillämpningar och idag kan grafen produceras i stor […]

Läs mer


Projekt: Förbättrade egenskaper hos additivt tillverkade metaller genom tillsats av grafen

Mittuniversitetet, Amexci, Carpenter Powder Products, GE Additive-Arcam EBM, Graphmatech och Luleå tekniska universitet

Syfte och mål Målen för projektet har uppfyllts. En förstudie har genomförts där pulver i 316L belagt med grafen har […]

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade sensorer för sårövervakning i realtid

Chalmers och företag

Digitalisering är ett av de prioriterade områdena inom vården. Sårläkningsprogression bedöms ofta genom personbesök eller på en vårdinrättning. Fjärrövervakning av […]

Läs mer


Projekt: Färdplan Elektronik

RISE, Chalmers, Chalmers Industriteknik, KTH och Saab

På uppdrag av SIO Grafens styrelse så har den första rapporten någonsin över användning av grafen i svensk elektronik tagits […]

Läs mer


Projekt: Grafen-förbättrad värmespridare för elektronik

Kungliga Tekniska Högskolan, Aninkco och Huawei Technologies Sweden

Syfte och mål Detta projekt kommer att demonstrera grafen-förstärkt värmespridare för att möta efterfrågan på mer effektiva kylsystem i nästa […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter