Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk 2D-bransch.

Ny utlysning: FLAG-ERA


Se alla tillgängliga utlysningar (3)

Projekt: Integration av 2D-material för högvolymstillverkning av halvledare

In2great Materials, AMO GmbH, KTH Royal Institute of Technology

Sammanfattning Tvådimensionella material (2D-material) med en tjocklek på ett fåtal atomer har förutsättningar för att revolutionera viktiga tillämpningsområden inom sensorteknik, […]

Läs mer


Projekt: Novel methods to include graphene as a packaging barrier

Stora Enso Pulp and Paper Asia, 2D fab, Battenfeld Sverige, Perstorp, Polykemi, RISE Bioscience, Saving Spaces, Tetra Pak Packing Solutions, Chalmers

Syfte och mål Projektets mål var att skapa förpackningsmaterial vars grafenbarriärer vida överträffar dagens barriärer trots låg halt. Papper, pappersmassa […]

Läs mer


Projekt: Grafenkomposit som elektrod i superkondensator

Bright Day Graphene och RISE Acreo

Syfte och mål Grunden för projektet är en grafenkomposit som tillverkas från biomassa, med vilken Bright Day Graphene AB (tidigare […]

Läs mer


Projekt: Grafen-förbättrad värmespridare för elektronik

Kungliga Tekniska Högskolan, Aninkco och Huawei Technologies Sweden

Syfte och mål Detta projekt kommer att demonstrera grafen-förstärkt värmespridare för att möta efterfrågan på mer effektiva kylsystem i nästa […]

Läs mer


Projekt: Grafenlager för att förhindra kateterrelaterad urinvägsinfektion

Dentsply IH AB (Wellspect Healthcare), Chalmers

Syfte och mål Projektets mål var att utnyttja grafens egenskaper för att skydda en medicinteknisk produkt från bakterietillväxt och därmed […]

Läs mer


Projekt: ”Vit grafen” för cementbaserad färg

Lanark, Akademiska hus, Chalmers, RISE, SHT Smart High-Tech, Skanska

Resultat Projektets mål var att utveckla en teknologi för en cementbaserad ytbeläggningsprodukt med stark vidhäftning för att skydda betongkonstruktioner mot kloridinträngning och eliminera oönskad missfärgning. Detta […]

Läs mer


Projekt: Quad Band infraröd detektor baserad på Graphene / Silicon heterostruktur

GKN Aerospace Sweden, Chalmers, Termisk Systemteknik

Syfte och mål Automatisering av industriella processer är avgörande för företagens konkurrenskraft. GKN Aerospace arbetar med nya automatiserade kostnadseffektiva metoder […]

Läs mer


Projekt: Gröna kontakter

Graphmatech

Syfte och mål Värdekedjan kartlades och flera (nya)partners identifierades. Partners roller och hur/var Graphmatech (GMT) passar in i värdekedjan klargjordes. […]

Läs mer


Projekt: Verifiering av långtidsegenskaper hos grafenbaserade textiltrycksensorer

RISE IVF, Grafren

Sammanfattning  Detta projekt syftar till att undersöka potentialen hos grafenbaserade textila trycksensorer i ett antal utvalda produkter inklusive sjukhusmadrasser, rullstolsdynor och […]

Läs mer


Projekt: Informationsturné och patentlandskap 2015

Programkontoret SIO Grafen tillsammans med ekosystem grafen

Informationsturné 2015 SIO Grafens informationsturné syftade till att sprida kunskap om grafen och identifiera fler aktörer i Sverige som kan […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter