SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030. 

Pågående utlysning: Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen - hösten 2018


Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

NanOsc AB, Chalmers

Demonstrera och optimera spinnströmsfokusering i grafen. Demonstrera användning av optimerad spinnströmsfokusering i grafen...

Läs mer


Projekt: Novel methods to include graphene as a packaging barrier (avslutat)

Stora Enso Pulp and Paper Asia, 2D fab, Battenfeld Sverige, Perstorp, Polykemi, RISE Bioscience, Saving Spaces, Tetra Pak Packing Solutions, Chalmers

Projektets mål var att skapa förpackningsmaterial vars grafenbarriärer vida överträffar dagens barriärer trots låg halt. ...

Läs mer


Projekt: Aros Graphene-baserade termiska interfacematerial

Nolato Silikonteknik, Ericsson, Graphmatech

Aros Graphene® är ett nyutvecklat joniskt hybridgrafenmaterial vars tillverkningsprocess är enkel och miljövänlig. Aros ...

Läs mer


Projekt: Självsmörjning och självkylning av polymer – Aros Graphene-kompositer

Graphmatech AB, Kongsberg Automotive AB, Uppsala universitet

Syftet med detta projekt är att utveckla ett nytt kompositmaterial, PPS-Aros Graphene, för smörjningsfria komponenter med...

Läs mer


Projekt: iEnergy – Industrialisering av bläckstråletryckteknik med grafen för energilagringstillämpningar (avslutat)

KTH Royal Institute of Technology, XaarJet AB (Xaar)

Målsättningen var att utveckla en effektiv och tillförlitlig bläckstråleteknologi för grafen för att möjliggöra innovativa ...

Läs mer


Projekt: Grafen som barriär i förpackningsmaterial (avslutat)

SP Food and Bioscience (tidigare SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Stora Enso, Chalmers

Syftet med projektet var att undersöka grafens möjligheter i framtida förpacknings- och cellulosaapplikationer.  Målen med ...

Läs mer


Projekt: Stabila dispersioner av grafen och nanocellulosa för framtida kompositmaterial

RISE Innventia, RISE och BillerudKorsnäs

I denna studie ska genomförbarheten för stabila dispersioner av grafen i vatten undersökas, där grafen stabiliseras med ...

Läs mer


Projekt: Grafenlager för att förhindra kateterrelaterad urinvägsinfektion (avslutat)

Dentsply IH AB (Wellspect Healthcare), Chalmers

Projektets mål var att utnyttja grafens egenskaper för att skydda en medicinteknisk produkt från bakterietillväxt och ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt TeXtreme-material

Oxeon AB och Chalmers Industriteknik

Oxeon är idag marknadsledande inom bandvävteknik och bandvävda material. Oxeon producerar, utvecklar och säljer Spread ...

Läs mer


Projekt: Funktionaliserad grafenförstärkt beläggning

Applied Nano Surfaces, SHT Smart High-Tech, Chalmers och Flexlink

Funktionaliserad grafen har potential att förbättra mekaniska egenskaper hos polymerbundna lågfriktionsbeläggningar och ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: