SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap 2030.

SIO Grafen verkar för att både små och stora svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Syftet är att företagen tidigt ska använda grafens enastående egenskaper kommersiellt. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners.
Företagen får ta del av omvärldsbevakning och patentinformation. Programmets mål är att etablera grafen som ett industriellt styrkeområde, stärka samverkan och leverantörskedjor, stimulera svensk grafentillverkning och bidra till ett hållbart samhälle.
Sedan starten 2014 har 89 projekt finansierats, 130 organisationer och 53 små och medelstora företag har deltagit. Minst 6 svenska företag erbjuder grafenbaserade produkter till försäljning.

Missa inte SIO Grafens nyhetsbrev

Abonnera på SIO Grafens nyhetsbrev


Se alla tillgängliga utlysningar (1)

Projekt: Produktion av grafen på kiselkarbid för sensorer (avslutat)

Graphensic AB, Lindmark Innovation AB, Linköpings universitet

Grafen på kiselkarbid utgör en möjlig plattform för olika sensorer (särskilt gas- och biosensorer). För att realisera ...

Läs mer


Projekt: Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet (avslutat)

Climatewell AB, Chalmers Industriteknik, Chalmers

Syftet med projektet var att utveckla en tillverkningsmetod för grafenbeläggning av en fibermatris för värmepumpar, ...

Läs mer


Projekt: Quad Band infraröd detektor baserad på Graphene / Silicon heterostruktur (avslutat)

GKN Aerospace Sweden, Chalmers, Termisk Systemteknik

Syfte och mål GKN Aerospace arbetar med nya automatiserade kostnadseffektiva metoder inom området kvalitetskontroll och ...

Läs mer


Projekt: Tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter (avslutat)

ABB AB, Acreo

Syftet med förstudien var att undersöka möjligheterna att använda tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter. Målet ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade självsmörjande nötningsbeständiga kompositer för lager i vattenkraft

Vattenfall (Älvkarlebylaboratoriet), Luleå tekniska universitet

Marknaden för vattenkraft förväntas att växa globalt från 2016 och framåt. En ökad efterfrågan på förnyelsebar energi ...

Läs mer


Projekt: Grafen i textilier (avslutat)

Inuheat Group, Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Swerea IVF.

Förstudien har genomförts av Inuheat Group (som utvecklar värmesystem för kläder), Smart Textiles vid Högskolan i Borås och...

Läs mer


Projekt: Högpresterande och skalbara skräddarsydda grafen-polyolefin nanokompositer

Chalmers tekniska högskola, Borealis och Hot Disk

Syfte och mål Detta FoI-projekt kommer att utveckla skalbara processer och materialkompositioner för en ny klass av ...

Läs mer


Projekt: Anisotropa egenskaper hos grafen nanokompositer för högspänningsisolering

Chalmers tekniska högskola och ABB AB

Syfte och mål Dagens stora efterfrågan på och utveckling av kraftelektronikbaserade lösningar för energiöverföring från ...

Läs mer


Projekt: Simulering och modellering av GRM i CAE-miljö (avslutat)

ÅF Industry, Chalmers

Syfte och mål En grundförutsättning för framgångsrik teknikintensiv industri är tillgången till tillförlitliga modellerings...

Läs mer


Projekt: Grafen kompositmaterial, steg 2

Saintpro, 2D fab och Chalmers Industriteknik

Projektet syftar till att ta fram skottsäkra produkter, främst till personlig skyddsutrustning. Detta genom att införa ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: