SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030. 

Vårutlysning 2019 öppen: Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen

Utlysningen pågår till och med 19 mars 2019 kl 14:00. Finansiering kan sökas för samarbetsprojekt som utgår från ett behov hos företag i aktörsgruppen, där grafen antas kunna tillföra nya eller förbättrade materialegenskaper eller funktioner.

Läs mer


Se alla tillgängliga utlysningar (5)

Projekt: Grafenförbättrad vattenrening

KTH och Sta Marie Water

Syfte och mål I denna genomförbarhetsstudie ska projektet utforska möjligheten att använda grafenbeläggningar med ...

Läs mer


Projekt: Grafenkomposit som elektrod i superkondensator

Bright Day Prototypes och RISE Acreo

Grunden för projektet är en grafenkomposit som tillverkas från biomassa, med vilken Bright Day Prototypes AB (BDP) har som ...

Läs mer


Projekt: Grafenbeläggningar för avancerade textilmaterial

FOV Fabrics, Chalmers tekniska högskola och Chalmers Industriteknik

Användningen av grafen i textilmaterial är ett koncept som har tagit fart inom akademisk forskning med starkt fokus på e...

Läs mer


Projekt: Nanokolbeläggning (avslutat)

Applied Nano Surfaces Sweden, Epiroc, Trelleborg och Högskolan Dalarna

Syfte och mål Lågfriktionsbeläggningar är av stort intresse i industriella tillämpningar där minskad friktion ger fördelar i...

Läs mer


Projekt: Tillverkning av grafenbaserade komponenter för bio- och kemiska sensortillämpningar på skivskala (avslutat)

Graphensic, Acreo Swedish ICT, Nationellt Forensiskt Centrum, Pamitus

Målet med projektet var att uppvisa högpresterande grafensensorer med transistorer på grafen på kiselkarbid (G-SiC) för ...

Läs mer


Projekt: Mikrografen

2D fab AB, Pegil AB och SaltX Technolgies

Projektidén är att expandera grafit med hjälp av mikrovågor (MiW). Expanderad grafit har egenskaper som möjliggör ...

Läs mer


Projekt: Grafen i innebandyblad

Renew Group Sweden, Polykemi, Götene Plast och Chalmers Industriteknik

Grafen har visat sig kunna förstärka polymerer och göra dem betydligt styvare, eller alternativt kunna reducera vikten ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt TeXtreme-material

Oxeon AB och Chalmers Industriteknik

Oxeon är idag marknadsledande inom bandvävteknik och bandvävda material. Oxeon producerar, utvecklar och säljer Spread ...

Läs mer


Projekt: GNOME 2.0 ACA

ScandiDos, Akzo Nobel, Mycronic, 2D fab, och RISE Acreo

Att skapa grafenbeläggningar på ihåliga polymerpartiklar för att skapa metallfria elektriskt ledande partiklar för ...

Läs mer


Projekt: Grafen som barriär i förpackningsmaterial (avslutat)

SP Food and Bioscience (tidigare SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Stora Enso, Chalmers

Syftet med projektet var att undersöka grafens möjligheter i framtida förpacknings- och cellulosaapplikationer.  Målen med ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: