SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Pågående utlysning: "Best Practice-projekt för tillverkning av grafenbaserade kompositer"


Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen (avslutat)

APR Technologies AB, Chalmers och SHT Smart High-Tech AB

Syftet med projektet är att använda grafen för att utveckla en kritisk komponent för kryokylning (miniatyriserad kompressor...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt betong för lättviktsstängsel (avslutat)

Heda Skandinavien, SHT Smart High Tech, Chalmers tekniska högskola

Ett stängsel är vanligtvis konstruerat av stål, trä, cement eller tråd. Viktiga faktorer vid val av staket och material är ...

Läs mer


Projekt: Tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter (avslutat)

ABB AB, Acreo

Syftet med förstudien var att undersöka möjligheterna att använda tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter. Målet ...

Läs mer


Projekt: Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

Nanosc AB, Chalmers och Göteborgs universitet

Målet med projektet var att utveckla en demonstrator där substratbiasering och komponentlayout ger både ny funktionalitet och...

Läs mer


Projekt: Utveckling, verifiering och validering av grafenmatris för solenergi- och värmedriven värmepump

SaltX Technology Holding AB (ClimateWell) (publ), Chalmers Industriteknik (CIT)

I detta projekt ska SaltX Technology (ClimateWell) i samarbete med Chalmers Industriteknik (CIT) exploatera grafens ...

Läs mer


Projekt: GNOME ACA

ScandiDos, Akzo Nobel, 2DFab och Acreo Swedish ICT

Denna genomförbarhetsstudie syftar till belägga expanderbara polymerpartiklar med grafen och att använda dessa i   i syfte ...

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (demonstrator)

SenseAir AB, KTH

Målet med detta projekt är att ta fram vågledarintegrerade detektorer för mid-infrarött ljus, baserade på fristående ...

Läs mer


Projekt: Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet (avslutat)

Climatewell AB, Chalmers Industriteknik, Chalmers

Syftet med projektet var att utveckla en tillverkningsmetod för grafenbeläggning av en fibermatris för värmepumpar, ...

Läs mer


Projekt: Graphene in loudspeaker membranes

Transient Design Sweden, Chalmers Industriteknik och Chalmers

Ett idealiskt högtalarmembran skulle vara styvt och kapabelt att effektivt avleda högtalarens överskridande värme. För ...

Läs mer


Projekt: Grafenoxid – ett nytt smörjmedel i industriella tillämpningar (avslutat)

ABB AB, Uppsala universitet

Projektet syftade till att utveckla nya smörjningskoncept baserade på grafenoxid för industriella tillämpningar. Det har ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: