Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk grafenbransch.

Vårens utlysning är här!Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet (avslutat)

Climatewell AB, Chalmers Industriteknik, Chalmers

Syfte och mål Syftet med projektet var att utveckla en tillverkningsmetod för grafenbeläggning av en fibermatris för värmepumpar, utvärdera och verifiera […]

Läs mer


Projekt: Elektriskt ledande kompositmaterial för additiv tillverkning

Mittuniversitetet, 2D fab och Wematter

Syfte och mål Elektriskt ledande AM-material är av stort intresse för branschen. Projektet syftar till att skapa elektriskt ledande kompositmaterial […]

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt zink som ytbeläggning på ståltråd (avslutat)

Swedwire, Chalmers Industriteknik och 2D fab

Syfte och mål Projektet har syftat till att ge information om hur grafen kan användas för att stärka de korrosionsskyddande egenskaperna […]

Läs mer


Projekt: Optimera grafeninnehållande biobaserade beläggningar för korrosionsskydd av varmförzinkat stål

RISE, SSAB och PTE

Syfte och mål SSAB-patenterade GreenCoat BT, biobaserad teknik för spolbeläggning ger långvarig korrosionsskydd på varmförzinkat stål, speciellt för byggindustrin. För […]

Läs mer


Projekt: Funktionaliserade grafenkvantumpunkter som läkemedelsbärare (avslutat)

SHT Smart High Tech, AstraZenaca och Chalmers

Resultat I denna förstudie syntetiseras grafenkvantprickar (GQD – Graphene Quantum Dots) och en funktionell grupp väljs för att fästa på […]

Läs mer


Projekt: GNOME ACA (avslutat)

ScandiDos, Akzo Nobel, 2D fab och Acreo Swedish ICT

Syfte och mål

Läs mer


Projekt: Multifunktionell kompositstruktur med hjälp av Grafen (avslutat)

Saab Aeronautics, 2D fab, Blackwing, Chalmers och UFABC (Universidade Federal do ABC)

Syfte och mål Grafen, i kombination med kolfiber och epoxi, ska användas för att demonstrera ny funktionalitet för högt påkänd […]

Läs mer


Projekt: Självsmörjning och självkylning av polymer – Aros Graphene-kompositer

Graphmatech, Kongsberg Automotive och Uppsala universitet

Syfte och mål Syftet med detta projekt är att utveckla ett nytt kompositmaterial, PPS-Aros Graphene, för smörjningsfria komponenter med låg […]

Läs mer


Projekt: Graphene Enhanced Cement Based Coating (avslutat)

Lanark, SHT Smart High Tech, RISE CBI, Chalmers, Chalmersfastigheter/Akademiska Hus

Syfte och mål Betong är dominerande material för byggnads- och anläggningskonstruktioner över hela världen; hållbart men poröst för nedbrytande klorider, […]

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt TeXtreme-material (avslutat)

Oxeon AB och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Oxeon är idag marknadsledande inom bandvävteknik och bandvävda material. Oxeon producerar, utvecklar och säljer Spread Tow-band och […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter