SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap 2030.

SIO Grafen verkar för att både små och stora svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Syftet är att företagen tidigt ska använda grafens enastående egenskaper kommersiellt. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners.
Företagen får ta del av omvärldsbevakning och patentinformation. Programmets mål är att etablera grafen som ett industriellt styrkeområde, stärka samverkan och leverantörskedjor, stimulera svensk grafentillverkning och bidra till ett hållbart samhälle.
Sedan starten 2014 har 89 projekt finansierats, 130 organisationer och 53 små och medelstora företag har deltagit. Minst 6 svenska företag erbjuder grafenbaserade produkter till försäljning.

Missa inte SIO Grafens nyhetsbrev

Abonnera på SIO Grafens nyhetsbrev


Se alla tillgängliga utlysningar (3)

Projekt: iEnergy – Industrialisering av bläckstråletryckteknik med grafen för energilagringstillämpningar (avslutat)

KTH Royal Institute of Technology, XaarJet AB (Xaar)

Målsättningen var att utveckla en effektiv och tillförlitlig bläckstråleteknologi för grafen för att möjliggöra innovativa ...

Läs mer


Projekt: Grafen-förbättrad värmespridare för elektronik

Kungliga Tekniska Högskolan, Huawei Technologies Sweden, Aninkco

Detta projekt kommer att demonstrera grafen-förstärkt värmespridare för att möta efterfrågan på mer effektiva kylsystem i...

Läs mer


Projekt: Grafenbeläggningar för avancerade textilmaterial (avslutat)

FOV Fabrics, Chalmers tekniska högskola och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Användningen av grafen i textilmaterial är ett koncept som har tagit fart inom akademisk forskning med starkt ...

Läs mer


Projekt: Högdissipativa mikrovätskekylda elektronikförpackningar (avslutat)

APR Technologies,  Chalmers Industriteknik och Chalmers tekniska högskola

Ingen beskrivning hittades

Läs mer


Projekt: Värmeledande grafenfilm i termiska band och värmespridare för användning i radar och laser

Saab, SHT Smart High-Tech (SHT) och Chalmers

Som en allmän trend fortsätter elektronik att bli alltmer kompakt, mer funktionell och kraftfullare. Detta innebär oftast...

Läs mer


Projekt: Multifunktionell färg genom tillsats av orienterade grafenflagor

Saab Aeronautics, Linköpings universitet och Danubia NanoTech

Grafen kommer att studeras som en funktionell tillsats i färg. Tanken är att genom att blanda in grafen i existerande ...

Läs mer


Projekt: GNOME 2.0 ACA

ScandiDos, Akzo Nobel, Mycronic, 2D fab, och RISE Acreo

Att skapa grafenbeläggningar på ihåliga polymerpartiklar för att skapa metallfria elektriskt ledande partiklar för ...

Läs mer


Projekt: Grafen som barriär i förpackningsmaterial (avslutat)

SP Food and Bioscience (tidigare SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Stora Enso, Chalmers

Syftet med projektet var att undersöka grafens möjligheter i framtida förpacknings- och cellulosaapplikationer.  Målen med ...

Läs mer


Projekt: Anisotropa egenskaper hos grafen nanokompositer för högspänningsisolering

Chalmers tekniska högskola och ABB AB

Syfte och mål Dagens stora efterfrågan på och utveckling av kraftelektronikbaserade lösningar för energiöverföring från ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt betong för lättviktsstängsel (avslutat)

Heda Skandinavien, SHT Smart High Tech, Chalmers tekniska högskola

Ett stängsel är vanligtvis konstruerat av stål, trä, cement eller tråd. Viktiga faktorer vid val av staket och material är ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: