Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk grafenbransch.

Try our innovation competition!


Se alla tillgängliga utlysningar (9)

Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (demonstrator)

SenseAir AB, Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Syfte och mål Målet med detta projekt var att ta fram vågledarintegrerade detektorer för mid-infrarött ljus, baserade på fristående grafenmembran för gassensorer […]

Läs mer


Projekt: Grafen för Hall-sensorer

Graphensic, Chalmers, TDK-Micronas

Syfte och mål Syftet med projektet är att utforska prestandan och gränser för Hallsensorer, baserat på epitaxiell grafen på SiC (kiselkarbid) riktat […]

Läs mer


Projekt: Svenskt hållbart grafen

Programkontoret SIO Grafen

Syfte och mål Projektets mål är att visa på grafens potential genom att skapa projekt som minskar eller eliminerar hinder […]

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkta betongpålar – industrialisering av funktionaliserad grafen i betong

Centrum Påle AB, Aarsleff Grundläggnings AB, SHT Smart High Tech AB, Chalmers

Syfte och mål Detta FoI-projekt syftade till att i större skala kunna ta fram prototyper på grafenförstärkta betongpålar samt möjliggöra […]

Läs mer


Projekt: Informationsturné och patentlandskap 2015

Programkontoret SIO Grafen tillsammans med ekosystem grafen

Informationsturné 2015 SIO Grafens informationsturné syftade till att sprida kunskap om grafen och identifiera fler aktörer i Sverige som kan […]

Läs mer


Projekt: Elektriskt ledande kompositmaterial för additiv tillverkning med pulverbädd

Mittuniversitetet, 2D fab, Wematter

Sammanfattning  Industriell tillverkning med ”Additive Manufacturing” (AM) växer snabbt och genom att utveckla ett elektriskt ledande material med hjälp av […]

Läs mer


Projekt: Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet

Climatewell AB, Chalmers Industriteknik, Chalmers

Syfte och mål Syftet med projektet var att utveckla en tillverkningsmetod för grafenbeläggning av en fibermatris för värmepumpar, utvärdera och verifiera […]

Läs mer


Projekt: Grafenpapper för elektrokatalytisk produktion av H2O2

Linköpings universitet, 2D fab, Ahlstrom-Munksjö och RISE

Syfte och mål Detta projekt riktar sig till forskning, utveckling och tillämpning av grafenpapper för elektrokatalytisk produktion av väteperoxid (H2O2) […]

Läs mer


Projekt: Verifiering av långtidsegenskaper hos grafenbaserade textiltrycksensorer

RISE IVF, Grafren

Sammanfattning  Detta projekt syftar till att undersöka potentialen hos grafenbaserade textila trycksensorer i ett antal utvalda produkter inklusive sjukhusmadrasser, rullstolsdynor och […]

Läs mer


Projekt: Mikrografen

2D fab, Pegil och SaltX Technology

Syfte och mål Projektidén är att expandera grafit med hjälp av mikrovågor (MiW). Expanderad grafit har egenskaper som möjliggör storskalig […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter