Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk grafenbransch.

Höstens utlysning pågårSe alla tillgängliga utlysningar (1)

Projekt: Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

NanOsc AB, Chalmers

Syfte och mål Demonstrera och optimera spinnströmsfokusering i grafen. Demonstrera användning av optimerad spinnströmsfokusering i grafen i spinntroniska oscillatorer. Projektets […]

Läs mer


Projekt: Grafen-förbättrad värmespridare för elektronik (avslutat)

Kungliga Tekniska Högskolan, Aninkco och Huawei Technologies Sweden

Syfte och mål Detta projekt kommer att demonstrera grafen-förstärkt värmespridare för att möta efterfrågan på mer effektiva kylsystem i nästa […]

Läs mer


Projekt: Optimera grafeninnehållande biobaserade beläggningar för korrosionsskydd av varmförzinkat stål

RISE, SSAB och PTE

Syfte och mål SSAB-patenterade GreenCoat BT, biobaserad teknik för spolbeläggning ger långvarig korrosionsskydd på varmförzinkat stål, speciellt för byggindustrin. För […]

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt betongstängsel (avslutat)

Heda Skandinavien, Chalmers och SHT Smart High-Tech

Syfte och mål Heda Skandinavien AB (HEDA) är intresserade av att använda grafen för att minska mängden betong, men samtidigt […]

Läs mer


Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer, steg 2 (avslutat)

RISE SICOMP, GKN Aerospace Sweden, Nexam Chemical och Woxna Graphite

Resultat  Detta projekt syftar till att vidareutveckla och optimera de teknologier som föreslagits i ett hypotesprov (LIGHTer/SIO Grafen gemensamt projekt 2017-02224) och […]

Läs mer


Projekt: Kiselgrafen-komposit elektrod för litiumjonbatterier

Mittuniversitetet, 2D fab och Vesta Si

Syfte och mål FoI-projektets mål är ett proof-of-concept för en ny kisel-grafenkomposit som är lämplig för storskalig produktion. Denna grafenkomposit, […]

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt koboltfri katod för nästa generations högspännings 5V litiumjonbatterier

RISE, Graphmatech och KTH

Syfte och mål Litiumjonbatterier spelar en viktig roll i energilagringsystemen, nu och framöver. Batterierna har blivit ett första val för mobila enheter, så som datorer, mobiltelefoner […]

Läs mer


Projekt: Grafen för Hall-sensorer (avslutat)

Graphensic, Chalmers, TDK-Micronas

Syfte och mål Syftet med projektet är att utforska prestandan och gränser för Hallsensorer, baserat på epitaxiell grafen på SiC (kiselkarbid) riktat […]

Läs mer


Projekt: Funktionaliserad grafenförstärkt beläggning (avslutat)

Applied Nano Surfaces, Chalmers, Flexlink och SHT Smart High-Tech

Syfte och mål Funktionaliserad grafen har potential att förbättra mekaniska egenskaper hos polymerbundna lågfriktionsbeläggningar och kompositpolymermaterial. Kravet är att grafen […]

Läs mer


Projekt: Förbättrade egenskaper hos additivt tillverkade metaller genom tillsats av grafen – fortsättning

Luleå tekniska universitet, Amexci, Mittuniversitetet, Uppsala universitet, Graphmatech, GE Additive/Arcam EBM, Carpenter Powder Products

Syfte och mål  Detta projekt är en fortsättning på en genomförbarhetsstudie som gjordes 2020. Tidigare projekt visade på möjligheterna att använda grafen som ett andra material eller förstärkningsmaterial vid additiv tillverkning med pulverbädd. Projektet visade även potential för […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter