Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk grafenbransch.

Sök stöd till ex-jobb!Se alla tillgängliga utlysningar (1)

Projekt: Novel methods to include graphene as a packaging barrier (avslutat)

Stora Enso Pulp and Paper Asia, 2D fab, Battenfeld Sverige, Perstorp, Polykemi, RISE Bioscience, Saving Spaces, Tetra Pak Packing Solutions, Chalmers

Syfte och mål Projektets mål var att skapa förpackningsmaterial vars grafenbarriärer vida överträffar dagens barriärer trots låg halt. Papper, pappersmassa […]

Läs mer


Projekt: Polymerer med exponerade grafenkanter: nya antibakteriella material för medicintekniska applikationer (avslutat)

Dentsply IH/Astra Tech, Chalmers tekniska högskola, 2D fab

Syfte och mål Bakterier – som binder till och bildar biofilm – på medicintekniska produkter är mycket vanligt förekommande och kan både orsaka allvarliga […]

Läs mer


Projekt: INTEGRAPH – Integrerad grafenbelagd glasfiberstruktur för multifunktionella kompositer

RISE, GKN Areospace, Grafren

Syfte och mål  Syftet med projektet är att utvärdera, kvantifiera och demonstrera funktionen av en revolutionerande teknik, utvecklad och patenterad […]

Läs mer


Projekt: NaGrams – Möjliggöra natriumjon-batterielektroder med skräddarsydd grafen-mikrostruktur

Graphmatech, Altris och Uppsala Universitet

Syfte och mål Målet med detta genomförbarhetsprojekt är att sätta strategin framåt för att förbättra energitätheten för Na-jon-batterier med olika […]

Läs mer


Projekt: Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

Nanosc AB, Chalmers och Göteborgs universitet

Syfte och mål Målet med projektet var att utveckla en demonstrator där substratbiasering och komponentlayout ger både ny funktionalitet och […]

Läs mer


Projekt: Funktionaliserad grafenförstärkt beläggning (avslutat)

Applied Nano Surfaces, Chalmers, Flexlink och SHT Smart High-Tech

Syfte och mål Funktionaliserad grafen har potential att förbättra mekaniska egenskaper hos polymerbundna lågfriktionsbeläggningar och kompositpolymermaterial. Kravet är att grafen […]

Läs mer


Projekt: Högpresterande och skalbara skräddarsydda grafen-polyolefin nanokompositer

Chalmers, Borealis och Hot Disk

Syfte och mål Detta FoI-projekt kommer att utveckla skalbara processer och materialkompositioner för en ny klass av högfunktionella nanokompositer av […]

Läs mer


Projekt: Förbättrade egenskaper hos additivt tillverkade metaller genom tillsats av grafen

Mittuniversitetet, Amexci, Carpenter Powder Products, GE Additive-Arcam EBM, Graphmatech och Luleå tekniska universitet

Syfte och mål Syftet med detta projekt är att kombinera de enastående fysiska och mekaniska egenskaperna hos grafen med den […]

Läs mer


Projekt: Grafen i högtalarmembran

Marten, Chalmers, Transient Design

Syfte och mål Även om många delar orsakar distortion i ljudljudsystem, är det högtalarna och de mekaniska egenskaperna hos dess […]

Läs mer


Projekt: Anisotropa egenskaper hos grafennanokompositer för högspänningsisolering (avslutat)

Chalmers och ABB

Syfte och mål Dagens stora efterfrågan på och utveckling av kraftelektronikbaserade lösningar för energiöverföring från förnyelsebara energikällor, medför att användandet […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter