Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk 2D-bransch.

Ny utlysning har öppnat!


Se alla tillgängliga utlysningar (1)

Projekt: Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen

APR Technologies, Chalmers och SHT Smart High-Tech

Syfte och mål APR Technologies AB har en affärsidé i att utveckla en kritisk komponent för kryokylning (miniatyriserad kompressor) helt […]

Läs mer


Projekt: Novel methods to include graphene as a packaging barrier

Stora Enso Pulp and Paper Asia, 2D fab, Battenfeld Sverige, Perstorp, Polykemi, RISE Bioscience, Saving Spaces, Tetra Pak Packing Solutions, Chalmers

Syfte och mål Projektets mål var att skapa förpackningsmaterial vars grafenbarriärer vida överträffar dagens barriärer trots låg halt. Papper, pappersmassa […]

Läs mer


Projekt: Grafenkomposit som elektrod i superkondensator

Bright Day Graphene och RISE Acreo

Syfte och mål Grunden för projektet är en grafenkomposit som tillverkas från biomassa, med vilken Bright Day Graphene AB (tidigare […]

Läs mer


Projekt: Multifunktionell kompositstruktur med hjälp av Grafen

Saab Aeronautics, 2D fab, Blackwing, Chalmers och UFABC (Universidade Federal do ABC)

Syfte och mål Grafen, i kombination med kolfiber och epoxi, ska användas för att demonstrera ny funktionalitet för högt påkänd […]

Läs mer


Projekt: Elektriskt ledande kompositmaterial för additiv tillverkning med pulverbädd

Mittuniversitetet, 2D fab, Wematter

Sammanfattning  Industriell tillverkning med ”Additive Manufacturing” (AM) växer snabbt och genom att utveckla ett elektriskt ledande material med hjälp av […]

Läs mer


Projekt: Omvärldsbevakning 2015

Programkontoret SIO Grafen

Syfte med omvärldsbevakning var att ta de första stegen mot en materialguide för grafen. Resultatet blev den första versionen av […]

Läs mer


Projekt: Grafencellulosa-komposit för elektrodapplikationer (GCC)

Mittuniversitetet, Holmen och RISE Processum

Resultat  Cellulosa är en av de ingående komponenterna i de grafenkomposit-elektroderna som tillverkas och demonstreras i de storskaliga försöken i […]

Läs mer


Projekt: Grafenbaserat additiv för resurseffektiv, stark och frostbeständig betong

HIPOR Materials, 2D fab, GRAFOAM, Gunnar Prefab, RISE, SweRock

Sammanfattning  Med avstamp från tre tidigare förstudier vill vi nu skala upp tillverkning av ett nytt grafenbaserat additiv för betongindustrin. […]

Läs mer


Projekt: Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer

Nanosc AB, Chalmers och Göteborgs universitet

Syfte och mål Målet med projektet var att utveckla en demonstrator där substratbiasering och komponentlayout ger både ny funktionalitet och […]

Läs mer


Projekt: GNOME 2.0 ACA

ScandiDos, 2D fab, Akzo Nobel, Mycronic och RISE Acreo

Syfte och mål Grafenbelagda partiklar som ledande material i ACA. Dessa har tillräcklig mekanisk hållfasthet för processning i högviskösa häftämnen […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter