Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vi tar grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Här byggs en svensk grafenbransch.

Nu öppnar ny utlysning


Projekt: Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen (avslutat)

APR Technologies, Chalmers och SHT Smart High-Tech

Syfte och mål APR Technologies AB har en affärsidé i att utveckla en kritisk komponent för kryokylning (miniatyriserad kompressor) helt […]

Läs mer


Projekt: CorroNite – en ny termokemisk behandlingsmetod för ökat korrosions- och nötningsmotstånd

Applied Nano Surfaces, Bodycote, Volvo CE

Syfte och mål  Syftet med projektet är att utveckla en behandlingsprocess för att på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt generera […]

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt koboltfri katod för nästa generations högspännings 5V litiumjonbatterier

RISE, Graphmatech och KTH

Syfte och mål Litiumjonbatterier spelar en viktig roll i energilagringsystemen, nu och framöver. Batterierna har blivit ett första val för mobila enheter, så som datorer, mobiltelefoner […]

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (avslutat)

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Skolan för elektro- och systemteknik, Senseair AB

Syfte och mål Utveckling av grafenbaserade fotodetektorer för infrarött ljus för användning i optiska gassensorer. Projektmålen var: 1) Kunskapsöverföring 2) […]

Läs mer


Projekt: Förbättrade egenskaper hos additivt tillverkade metaller genom tillsats av grafen

Mittuniversitetet, Amexci, Carpenter Powder Products, GE Additive-Arcam EBM, Graphmatech och Luleå tekniska universitet

Syfte och mål Syftet med detta projekt är att kombinera de enastående fysiska och mekaniska egenskaperna hos grafen med den […]

Läs mer


Projekt: Förbättrade egenskaper hos additivt tillverkade metaller genom tillsats av grafen – fortsättning

Luleå tekniska universitet, Amexci, Mittuniversitetet, Uppsala universitet, Graphmatech, GE Additive/Arcam EBM, Carpenter Powder Products

Syfte och mål  Detta projekt är en fortsättning på en genomförbarhetsstudie som gjordes 2020. Tidigare projekt visade på möjligheterna att använda grafen som ett andra material eller förstärkningsmaterial vid additiv tillverkning med pulverbädd. Projektet visade även potential för […]

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt TeXtreme-material (avslutat)

Oxeon AB och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Oxeon är idag marknadsledande inom bandvävteknik och bandvävda material. Oxeon producerar, utvecklar och säljer Spread Tow-band och […]

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade ytskydd med bättre ledningsförmåga (avslutat)

Provexa och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Projektet skulle ta fram ett nytt ytskikt och en tillhörande process. Med hjälp av grafen var förhoppningen […]

Läs mer


Projekt: Grafenpapper för elektrokatalytisk produktion av H2O2

Linköpings universitet, 2D fab, Ahlstrom-Munksjö och RISE

Syfte och mål Detta projekt riktar sig till forskning, utveckling och tillämpning av grafenpapper för elektrokatalytisk produktion av väteperoxid (H2O2) […]

Läs mer


Projekt: Anisotropa egenskaper hos grafennanokompositer för högspänningsisolering (avslutat)

Chalmers och ABB

Syfte och mål Dagens stora efterfrågan på och utveckling av kraftelektronikbaserade lösningar för energiöverföring från förnyelsebara energikällor, medför att användandet […]

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter