SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap 2030.

SIO Grafen verkar för att både små och stora svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Syftet är att företagen tidigt ska använda grafens enastående egenskaper kommersiellt. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners.
Företagen får ta del av omvärldsbevakning och patentinformation. Programmets mål är att etablera grafen som ett industriellt styrkeområde, stärka samverkan och leverantörskedjor, stimulera svensk grafentillverkning och bidra till ett hållbart samhälle.
Sedan starten 2014 har 89 projekt finansierats, 130 organisationer och 53 små och medelstora företag har deltagit. Minst 6 svenska företag erbjuder grafenbaserade produkter till försäljning.

Ny utlysning från SIO Grafen!


Se alla tillgängliga utlysningar (1)

Projekt: CVD-grafenbaserade sensorer/IR-fotodetektorer med stor yta

Senseair, RISE Acreo, Swedish National Forensic Centre, Pamitus och KTH

Målet med detta projekt är att utveckla en processteknik för en grafenanordning genom att använda lågkostnads CVD-grafen ...

Läs mer


Projekt: Grafen i strålmätning (avslutat)

ScandiDos, Acreo Swedish ICT

Projektet har syftat till att lösa problemet med sekundärstrålning som uppkommer när strålar träffar tungmetaller som finns...

Läs mer


Projekt: Svenskt Grafen (avslutat)

2D fab AB, Woxna Graphite AB

Syftet med projektet var att tillverka grafen från svensk grafit. Det sekundära projektmålet var att hitta de tillämpningar...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

NanOsc AB, Chalmers

Demonstrera och optimera spinnströmsfokusering i grafen. Demonstrera användning av optimerad spinnströmsfokusering i grafen...

Läs mer


Projekt: Funktionaliserade grafenkvantumpunkter som läkemedelsbärare

SHT Smart High Tech, Chalmers (Electronics Materials och Systems Laboratory) samt AstraZenaca

Syfte och mål Detta förstudieprojektet syftar till att undersöka den potentiella användningen av grafenkvantprickar (quantum...

Läs mer


Projekt: Värmespridare och värmeöverförande element med grafenbaserade filmer för radar och laser (avslutat)

Saab, SHT Smart High Tech, Chalmers

Syfte och mål Genomförbarhetsstudien syftade till att studera möjligheten att tillverka och använda grafenfilmers extremt ...

Läs mer


Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer (avslutad)

Swerea SICOMP, Nexam Chemical, GKN Aerospace Sweden, Woxna Graphite

Målsättningen med projektet var att verifiera hypotesen att hållbarheten hos kolfiberförstärkt polymerkomposit (CFRP) ...

Läs mer


Projekt: Grafen i innebandyblad

Renew Group Sweden, Polykemi, Götene Plast och Chalmers Industriteknik

Grafen har visat sig kunna förstärka polymerer och göra dem betydligt styvare, eller alternativt kunna reducera vikten ...

Läs mer


Projekt: Anisotropa egenskaper hos grafen nanokompositer för högspänningsisolering (avslutat)

Chalmers tekniska högskola och ABB AB

Syfte och mål Dagens stora efterfrågan på och utveckling av kraftelektronikbaserade lösningar för energiöverföring från ...

Läs mer


Projekt: 10 ton

2D fab, Valmet, Ahlstrom-Munksjö Paper och SaltX Technology

Syfte och mål Projektidén är att i större skala koppla produktionen av grafen till egenskaper hos slutlig produkt. Detta ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: