Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vår uppgift är helt enkelt att ta grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning.

Nytt erbjudande! Checkar för standardiseringsarbete kopplat till grafen under 2020Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Värmeledande grafenfilm i termiska band och värmespridare för användning i radar och laser (avslutat)

Saab, SHT Smart High-Tech (SHT) och Chalmers

Syfte och mål Som en allmän trend fortsätter elektronik att bli alltmer kompakt, mer funktionell och kraftfullare. Detta ...

Läs mer


Projekt: Grafenbeläggningar för avancerade textilmaterial (avslutat)

FOV Fabrics, Chalmers tekniska högskola och Chalmers Industriteknik

Syfte och mål Användningen av grafen i textilmaterial är ett koncept som har tagit fart inom akademisk forskning med starkt ...

Läs mer


Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer II

RISE SICOMP, Woxna Graphite AB, GKN Aerospace Sweden AB, Nexam Chemical AB

Syfte och mål Baserat på de lovande resultaten och intressanta upptäckter som framkom i en hypotesutvärdering i ett ...

Läs mer


Projekt: NaGrams – Möjliggöra Natrium-ion (Na) batterielektroder med skräddarsydd Grafen mikro-struktur

Altris AB, Graphmatech AB, Uppsala Universitet

Syfte och mål Målet med detta genomförbarhetsprojekt är att sätta strategin framåt för att förbättra energitätheten för Na-...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt koboltfri katod för nästa generations högspännings 5V litiumjonbatterier

Graphmatech, KTH, RISE AB

Syfte och mål Litiumjonbatterier spelar en viktig roll i energilagringsystemen, nu och framöver. Batterierna har blivit ett ...

Läs mer


Projekt: GNOME 2.0 ACA

ScandiDos, Akzo Nobel, Mycronic, 2D fab, och RISE Acreo

Att skapa grafenbeläggningar på ihåliga polymerpartiklar för att skapa metallfria elektriskt ledande partiklar för ...

Läs mer


Projekt: Multifunktionell kompositstruktur med hjälp av Grafen (avslutat)

Saab Aeronautics, Blackwing, Chalmers och 2D fab

Syfte och mål Grafen, i kombination med kolfiber och epoxi, ska användas för att demonstrera ny funktionalitet för högt ...

Läs mer


Projekt: Grafen Energi (avslutat)

2D fab, VestaSi, Woxna Graphite, Uppsala universitet och Mittuniversitetet

Syfte och mål Silikon i litiumjonbatterier (LIB) kan avsevärt öka lagringskapaciteten. Emellertid har den dåliga elektriska ...

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers (avslutat)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter