SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap 2030.

SIO Grafen verkar för att både små och stora svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Syftet är att företagen tidigt ska använda grafens enastående egenskaper kommersiellt. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners.
Företagen får ta del av omvärldsbevakning och patentinformation. Programmets mål är att etablera grafen som ett industriellt styrkeområde, stärka samverkan och leverantörskedjor, stimulera svensk grafentillverkning och bidra till ett hållbart samhälle.
Sedan starten 2014 har 89 projekt finansierats, 130 organisationer och 53 små och medelstora företag har deltagit. Minst 6 svenska företag erbjuder grafenbaserade produkter till försäljning.

Missa inte SIO Grafens nyhetsbrev

Abonnera på SIO Grafens nyhetsbrev


Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Grafen i högtalarmembran

Marten AB

Syfte och mål Även om många delar orsakar distortion i ljudljudsystem, är det högtalarna och de mekaniska egenskaperna hos ...

Läs mer


Projekt: Grafen i textilier (avslutat)

Inuheat Group, Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Swerea IVF.

Förstudien har genomförts av Inuheat Group (som utvecklar värmesystem för kläder), Smart Textiles vid Högskolan i Borås och...

Läs mer


Projekt: Grafen i innebandyblad

Renew Group Sweden, Polykemi, Götene Plast och Chalmers Industriteknik

Grafen har visat sig kunna förstärka polymerer och göra dem betydligt styvare, eller alternativt kunna reducera vikten ...

Läs mer


Projekt: Stabila dispersioner av grafen och nanocellulosa för framtida kompositmaterial (avslutat)

RISE Innventia, RISE och BillerudKorsnäs

Denna studie undersökte genomförbarheten för stabila dispersioner av grafen i vatten, där grafen stabiliserades med hjälp ...

Läs mer


Projekt: Värmereducerande textil HeatReTex (avslutat)

SAAB Barracuda och Swerea IVF

Syfte och mål Genomförbarhetsstudien har genomförts av SAAB Barracuda och Swerea IVF. Studien syftade till att ge ...

Läs mer


Projekt: Grafen för Hall-sensorer (avslutat)

Graphensic, Chalmers, TDK-Micronas

Syfte och mål Syftet med projektet är att utforska prestandan och gränser för Hallsensorer, baserat på epitaxiell grafen på ...

Läs mer


Projekt: Grafen Energi (avslutat)

2D fab, VestaSi, Woxna Graphite, Uppsala universitet och Mittuniversitetet

Syfte och mål Silikon i litiumjonbatterier (LIB) kan avsevärt öka lagringskapaciteten. Emellertid har den dåliga elektriska ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt betong för lättviktsstängsel (avslutat)

Heda Skandinavien, SHT Smart High Tech, Chalmers tekniska högskola

Ett stängsel är vanligtvis konstruerat av stål, trä, cement eller tråd. Viktiga faktorer vid val av staket och material är ...

Läs mer


Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer (avslutad)

Swerea SICOMP, Nexam Chemical, GKN Aerospace Sweden, Woxna Graphite

Målsättningen med projektet var att verifiera hypotesen att hållbarheten hos kolfiberförstärkt polymerkomposit (CFRP) ...

Läs mer


Projekt: Graphene Enhanced Cement Based Coating

Lanark, SHT Smart High Tech, RISE CBI, Chalmers, Chalmersfastigheter/Akademiska Hus

Betong är dominerande material för byggnads- och anläggningskonstruktioner över hela världen; hållbart men poröst för ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Med stöd från: