Vi tar framtidens material från labbet till industrin

SIO Grafens mål är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar. Vår uppgift är helt enkelt att ta grafeninnovationer från labbet till industrin.
Via projekten som drivs genom programmet bidrar vi till att utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning.

Sök pengar till exjobb!


Projekt: Grafenförstärkt betongstängsel (avslutat)

Heda Skandinavien, SHT Smart High-Tech och Chalmers tekniska Högskola

Syfte och mål Heda Skandinavien AB (HEDA) är intresserade av att använda grafen för att minska mängden betong, men samtidigt...

Läs mer


Projekt: Aros Graphene-baserade termiska interfacematerial (avslutat)

Nolato Silikonteknik, Ericsson, Graphmatech

Aros Graphene® är ett nyutvecklat joniskt hybridgrafenmaterial vars tillverkningsprocess är enkel och miljövänlig. Aros ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare (avslutat)

Alfa Laval Lund AB, SP, KTH

Syfte och mål Syftet med projektet var att utveckla en multifunktionell kompositbeläggning för plattvärmeväxlare genom ...

Läs mer


Projekt: Hybridmaterial av grafenoxid och silica-nanopartiklar för vattenrening och andra membranapplikationer (avslutat)

Chalmers (Teknisk Fysik), ENWA Water Technology AB, Akzo Nobel PPC, Biolin Scientific AB och Insplorion AB

Att konstruera och bedöma potentialen för ett nano-hybridmaterial (GOSiO) av grafenoxid (GO) och silicapartiklar för ...

Läs mer


Projekt: Pluto Conductive

Provexa Technology AB, Provexa AB, Chalmers Industriteknik, Chalmers, RISE, Nilar AB

  Syfte och mål Målet är att utveckla en elektriskt ledande grafenbaserad ytbeläggning med korrosionsbeständighet, ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

NanOsc AB, Chalmers

Demonstrera och optimera spinnströmsfokusering i grafen. Demonstrera användning av optimerad spinnströmsfokusering i grafen...

Läs mer


Projekt: Multifunktionell färg genom tillsats av orienterade grafenflagor (avslutat)

Saab Aeronautics, Linköpings universitet och Danubia NanoTech

Syftet med projektet var att skapa en multifunktionell färg med förbättrad konduktivitet genom att tillsätta grafen. Med ...

Läs mer


Projekt: Grafenförbättrad vattenrening (avslutat)

KTH och Sta Marie Water

Resultat Vattenrening är den vanligaste lösningen på de globala problem som orsakas av vattenbrist. Lågt motstånd mot ...

Läs mer


Projekt: Elektriskt ledande kompositmaterial för additiv tillverkning

2D fab AB, Mittuniversitetet, Wematter AB

Syfte och mål Elektriskt ledande AM-material är av stort intresse för branschen. Projektet syftar till att skapa elektriskt ...

Läs mer


Projekt: Funktionaliserad grafen som strukturell förbättrare av polymerer och beläggningar

Applied Nano Surfaces Sweden, Chalmers tekniska högskola, Smart High Tech AB (SHT) och Alfa Laval Lund

Syfte och mål Den nyligen genomförda genomförbarhetsstudien (nr 2018-01473: Funktionaliserad grafenförstärkt beläggning) ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter