Utlysningar

SIO Grafens utlysningar ska generera projekt som utförs i samverkan mellan olika partners. Framförallt söker vi projekt som tar fram demonstratorer, verifierar eller gör förstudier av demonstratorer, i syfte att påskynda kommersiella tillämpningar inom grafenområdet.

Vi vill stimulera utvecklingen av plattformar för att stödja uppskalning, utveckling och utnyttjande av grafens potential. Projekten syftar också till att öka företagens kännedom om vilka fördelar grafen kan ge inom respektive område, samt sätta realistiska förväntningar på när och hur grafen kan bli del i deras produkter. Projekten ska utföras i samverkan mellan ett eller flera företag, samt universitetspartners eller forskningsinstitut. Det är viktigt att beskriva industrirelevansen för projektet i ansökan, liksom vilken fördel grafen eller andra 2D-material tillför.

→ Projektplaneringsstöd inför ansökning: Projektinitiativ kan få upp till 4 timmars projektplaneringsstöd från programkontoret. Diskussionen ska kunna hållas utan att sekretessavtal behöver skrivas. Intresse för projektstöd anmäls till: info@siografen.se.