2D-material

Vill du göra ett material starkare, styvare eller lättare? Eller vill du kanske möjliggöra en helt ny produkt? Då kan 2D-material vara rätt väg att gå.  

Med hjälp av de goda egenskaperna hos 2D-material är det möjligt att förstärka andra material, till exempel genom att utrusta dem med ökad värmeledningsförmåga eller bättre motståndskraft mot korrosion. Att använda grafen är lite som att klä ett material i en superhjältedräkt – fast på riktigt. Men hur går det till?

Färre dimensioner ger fler möjligheter
Man skulle kunna säga att 2D-material är riktigt tunna material som förlorat en dimension men vunnit helt nya egenskaper. I många fall kan 2D-material vara både lättare, starkare och mer motståndskraftiga jämfört med det motsvarande tredimensionella materialet.

Grafen är ett exempel på ett sådant supertunt material. Det består av kolatomer och är bara ett enda atomlager på höjden, men kan vara tusen gånger större i de laterala riktningarna. Grafen kan ses som 2D-versionen av grafit och är det första 2D-materialet som började undersökas inom forskningsvärlden.

En familj av material
I dag, snart 20 år efter att forskarna Andre Geim och Konstantin Novoselov bevisade att det går att ta tillvara på grafens fantastiska egenskaper, kan vi med hjälp av olika metoder producera tiotals ton grafen i Sverige per år och tusentals ton globalt. Nya innovationer och produkter på marknaden utvecklas hela tiden. Uppemot 100 andra 2D-material har tillverkats, och forskning tyder på att det kan finnas ytterligare flera tusen 2D-material baserade på andra grundämnen än kol. Några av de som undersöks är BN, MoS2, WS2, WSe2 och MXener.

Grafen utgör en hel familj av material med unika egenskaper som lämpar sig för olika tillämpningar. Kontakta oss så berättar vi mer.

Är du nyfiken på hur 2D-material kan bidra till att lösa utmaningar inom svensk industri?
Besök vår projektsida.

­­­­­­­­­­­­­­­