Grafens roll i klimatutmaningen

Flera av målen vi siktar mot hänger samman med de globala målen. Genom att nå våra mål kan vi bidra till att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja innovation och verka för en inkluderande och hållbar industri.