Grafens roll i klimatutmaningen

SIO Grafens mål hänger samman med FN:s globala mål. Genom grafen främjar vi innovation som verkar för ökad hållbarhet i kedjan från råvara till färdig produkt. Allt för en hållbar industri och cirkulär framtid.