Vad är grafen?

Grafen är kolatomer som sitter ihop i ett enda tunt, tvådimensionellt (2D) skikt. Egenskaperna hos kolatomen i kombination med de fysikaliska effekter som uppstår i skiktet ger upphov till en mängd unika egenskaper. Nobelpriset i fysik 2010 gick till Andre Geim och Konstantin Novoselov ”för banbrytande experiment rörande det tvådimensionella materialet grafen”. Med hjälp av vanlig tejp lyckades de ta fram den allra första grafenflagan ur en bit grafit. Forskningen inom området har sedan dess exploderat i en rad nya möjligheter, som SIO Grafen syftar till att realisera.