Vad är grafen?

Lättare än bomull och starkare än stål. Grafen har många önskvärda egenskaper men är också världens yngsta och mest komplexa material.