Vad är grafen?

Grafen är kolatomer som sitter ihop i ett enda tunt, tvådimensionellt (2D) skikt. Egenskaperna hos kolatomen i kombination med de fysikaliska effekter som uppstår i skiktet ger upphov till en mängd unika egenskaper. Grafenforskningen belönades med Nobelpriset i fysik 2010 och forskningen inom området har sedan dess exploderat med en rad nya möjligheter som SIO Grafen syftar till att realisera.