Karakterisering & kvalitetssäkring

Karakterisering, standardisering och kvalitetssäkring är viktiga områden när grafen och andra nanomaterial ska ta steget från labbet till industrin.