Medlemmar

Som medlem i SIO Grafen är du och ditt företag del av landets bredaste och mest uppdaterade nätverk inom grafenområdet. I dag är vi 47 medlemmar från olika delar av svensk industri, akademi och näringsliv.