Medlemmar

Från 2019 ersätts det tidigare sponsorskapet med medlemskap i SIO Grafen, det strategiska innovationsprogrammet för grafen.

Vi tackar alla sponsorpartners som under åren 2014-2018 varit med och bidragit till att stödja svensk grafenutveckling.