Swedish Graphene Suppliers Alliance

En mötesplats för svenska grafenleverantörer

Swedish Graphene Suppliers Alliance är mötesplatsen där svenska grafenleverantörer möts, delar och växer. 

Landets grafenleverantörer är en mycket viktig del av det svenska ekosystemet för grafen. Genom att engagera sig i Swedish Graphene Suppliers Alliance (SGSA) får företag en direkt kommunikationskanal med programkontoret och möjlighet att komma närmare andra experter i branschen.

Det finns många gemensamma nämnare och utmaningar för svenska leverantörer av grafen och 2D-material. Syftet med gruppen är därför att identifiera olika områden att arbeta tillsammans kring. Både det som fungerar bra och mindre bra är viktigt att adressera.

I ett senare skede kan idéerna förverkligas i form av projekt med delad medfinansiering, via medel från SIO Grafen eller genom öppna utlysningar från andra aktörer. Det är gruppens medlemmar som sätter gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma.

De drivande leverantörerna
SIO Grafen faciliterar SGSA som drivs av dess medlemmar. I dag är sju leverantörer del av SGSA:

  • 2D fab
  • Bright Day Graphene
  • Grafren
  • Graphensic
  • Graphmatech
  • SHT
  • Talga

Karakterisering, standardisering, kunskapsspridning, miljöutsläpp och ökad synlighet i media är några av områdena som diskuterats.

Gå med i Swedish Graphene Suppliers Alliance
Vill du förankra en tvådimensionell idé eller dela ny kunskap med andra i branschen? SGSA är öppen för svenskregistrerade organisationer som levererar 2D-material och deras funktionaliserade versioner. Kontakta vår grafenexpert Johan Ek Weis på johan.ek-weis@siografen.se om du vill gå med.