Om SIO Grafen

SIO Grafen arbetar för att svenska företag ska bli världsledande inom grafen och andra 2D-material. Visionen är att Sverige år 2030 är ett av världens tio främsta länderna på att utveckla och använda grafen industriellt.