Om SIO Grafen

SIO Grafen arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utveckla och använda grafen och andra 2D-material. Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utveckla och använda grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030. Vi arbetar för att grafen och andra typer av 2D-material ska uppnå teknisk mognad. Målet är att industriellt etablera en ny materialklass som svensk industri kan använda i innovativa produkter och processer. Programmet arbetar utgående från den svenska strategiska innovationsagendan för grafen.

SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Arbetet inom SIO Grafen drivs av programkontoret på Chalmers Industriteknik.