Om SIO Grafen

SIO Grafens stöttar samhällets hållbara omställning genom att ta 2D-material från labbet till industrin. I vår vision är Sverige ett av de ledande länderna på industriell utveckling och användning av 2D-material.