Styrelse

SIO Grafens styrelse fattar beslut kring bland annat styrkeområden och utlysningar. Styrelsen väljs vid årsstämman.