Arbetsmiljö och hälsa

Många företag som vill börja använda grafen och andra 2D-material i sina produkter känner en osäkerhet för hur de ska hantera grafen framför allt med avseende på hälsoaspekter, både i produktions- och användarled.

Här behövs fokuserade metoder för riskbedömning av att arbeta med grafen och andra 2D-material, allt för att bedöma hälsorisker och kunna arbeta på ett säkert vis med materialen. SIO Grafen stöttar detta arbete via flera projekt.

Publicerade rapporter:

🔘 Arbetsmiljö vid industriell grafenhantering (2021)

🔘 Forskningsläget kring hälsoaspekter rörande grafen (2020)

🔘 Safety and Regulation of Graphene (2019)

Har du frågor? Kontakta jon.wingborg@siografen.se