Styrkeområden

SIO Grafen delas in enligt programmets sex styrkeområden Bioteknik, Elektronik, Energi, Komposit, Tillverkning och Ytbeläggning. Här kan du fördjupa dig i vad de innefattar och få en bild av hur grafen kan bidra till att förbättra egenskaperna hos olika material.