Styrkeområden

SIO Grafens projekt bidrar till att stärka kunskapen inom ett eller flera av programmets sex styrkeområden. Här kan du lära dig mer om dem.