För projektledare

SIO Grafen erbjuder stöd till projektledare och konsortium hela vägen från ansökan till slutförande av projekt. Jon Wingborg är ansvarig för SIO Grafens projektstöd.

To English version