Innovationsagenda & mål

SIO Grafen arbetar utgående från utgående från den svenska strategiska innovationsagendan för grafen för att nå vår vision – att Sverige år 2030 är ett av världens tio främsta länder på att utveckla och använda grafen industriellt.

Gällande version av innovationsagendan, den tredje i ordningen, kommer publiceras hösten 2021.