Innovationsagenda & mål

SIO Grafen arbetar utgående från utgående från den svenska strategiska innovationsagendan för grafen och andra 2D-material för att nå vår vision – att Sverige år 2030 är ett av världens tio främsta länder på att utveckla och använda 2D-material industriellt.

Gällande version av innovationsagendan, den tredje i ordningen, publicerades i maj 2022.