Innovationstävling 2016

Syftet med tävlingen var att få små och medelstora företag och entreprenörer att övervinna de första hindren de har för att på börja kommersialisering och affärsutveckling av ett grafenkoncept. I nästa steg ska de kunna söka till exempel ett projekt i någon av SIO Grafens öppna utlysningar.

Fem vinnare utsågs i tävlingen, som var öppen för svenska små och medelstora företag, entreprenörer och forskare.

Abstract in English

The innovation competition aimed at helping small and medium-sized companies to take the first towards commersialization and business development around a graphene concept. It should be possible for them to in a following step apply for funding from one of SIO Grafen's open call for projects.

Five winners were appointed in the competition, open to Swedish small ande medium-sized companies, entrepreneurs and researchers.

Utlysning:
Strategiska projekt 2016

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen tillsammans med ekosystem grafen

Projektledare: Helena Theander, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 650 000 kr

Projektets löptid: juni 2016 - december 2017

Relaterade projekt:
Innovationstävling 2015

Relaterade styrkeområden: