Energi

Publicerat: 26 juni, 2014

Lagring, generering, termisk och elektrisk ledning

I alla elektriska sammanhang används elektriska kontakter och i alla elektriska kontakter sker nötning av kontaktmaterialet, vilket påverkar livslängden hos kontakten. Grafenoxid ger en smörjande effekt utan att negativt påverka den elektriska ledningsförmågan, samtidigt som den är termiskt stabil.

Tack vare den höga ytarean, den elektriska ledningsförmågan och de mekaniska egenskaperna kan grafen även användas för lagring av energi i batterier och superkondensatorer.

Bortförsel av överskottsvärme är en annan viktig möjlighet med grafen.

Med stöd från: