Innovationstävling 2015

Syftet med tävlingen var att få små och medelstora företag och entreprenörer att övervinna de första hindren de har för att på börja kommersialisering och affärsutveckling av en grafeninnovation. I nästa steg ska de kunna söka till exempel ett projekt i någon av SIO Grafens öppna utlysningar.

Sju vinnare utsågs i tävlingen, som var öppen för svenska små och medelstora företag, entreprenörer och forskare. Totalt 47 ansökningar kom in till tävlingen.

Abstract in English

The innovation competition aimed at helping small and medium-sized companies to take the first towards commersialization and business development around a graphene innovation. It should be possible for them to in a following step apply for funding from one of SIO Grafen's open call for projects.

Seven winners were appointed in the competition, open to Swedish small ande medium-sized companies, entrepreneurs and researchers.

Utlysning:
Strategiska projekt 2015

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen tillsammans med ekosystem grafen

Projektledare: Helena Theander, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 750 000 kr

Projektets löptid: september 2015 - december 2015

Relaterade styrkeområden: