Bioteknik

Publicerat: 23 juni, 2014

Medicinteknik samt miljö- och hälsoaspekter

Inom medicinteknik, utvärderas fördelar som biokompatibilitet, möjlighet att böjas runt exempelvis ögats form, elektrisk ledningsförmåga och liknande för att utnyttjas för sensorer, elektroder och implantat.

Resultat från svenska studier pekar på möjligheter att använda en viss typ av  grafen som antibakteriellt ytskikt i  medicintekniska tillämpningar. Området är ännu i ett tidigt skede.

Inom bioteknikområdet ingår också frågeställningar om hur olika 2D-material växelverkar med omgivande miljö.

Med stöd från: