Bioteknik

Inom medicinteknik kan fördelar inom biokompatibilitet, möjlighet att böjas runt exempelvis ögats form, elektrisk ledningsförmåga och liknande utnyttjas för sensorer, elektroder och implantat.

Området är ännu i ett tidigt skede. Inom bioteknikområdet ingår också frågeställningar såsom miljö- och hälsoaspekter.