Ytbeläggning

Ytbeläggning kan antingen handla om att skydda en yta, exempelvis mot korrosion och påväxt i tuffa miljöer, eller om att reglera genomförsel av gaser och vätskor i så kallade barriärskikt, membran eller filter.

Grafen har mycket god prestanda i dessa sammanhang och kan användas i sammanhang med höga krav på barriärverkan, exempelvis förpackningar av mat och läkemedel.