Ytbeläggning

Publicerat: 26 juni, 2014

Ytbeläggning kan antingen handla om att skydda en yta, exempelvis mot korrosion och påväxt i tuffa miljöer, eller om att reglera genomförsel av gaser och vätskor i så kallade barriärskikt.

Grafen har mycket goda prestanda i båda dessa sammanhang. Materialet kan skräddarsys för att uppvisa önskade egenskaper och det är samtidigt ett mycket tunt material.

De små mängder som går åt ger förhållandevis liten miljöpåverkan jämfört med andra barriärer som normalt används i sammanhang med höga krav på barriärverkan, exempelvis förpackningar av mat och läkemedel.

Med stöd från: