Komposit

Publicerat: 26 juni, 2014

Polymerbaserade kompositer med och utan fiber, textilier, betong och metall

Grafen kan ge helt nya och multifunktionella egenskaper till kompositer. De kan till exempel göras både termiskt och elektriskt ledande, få ökade barriäregenskaper och göras betydligt starkare eller alternativt lättare med samma mekaniska egenskaper.

Ett konkret exempel är flygplansvingar, där grafen kan ge både bärande egenskaper och ytegenskaper som förbättrar avisning, brand- och blixttålighet.

Grafen kan även användas i smarta textilier, eller betong där grafen används för att minska vikten med bibehållna prestanda, samt för att påverka de termiska egenskaperna.

Med stöd från: