Tillverkning

En både bred och spetsig kompetens inom tillverkning av grafen är en nödvändig grund för samtliga grafenrelaterade aktiviteter.

I Sverige finns goda förutsättningar för internationell konkurrenskraft: grafitgruvor, tillverkare av grafenflagor, grafen på kiselkarbid och i viss mån grafenfilm. I området ingår även produktions- och processutveckling. Sverige har även experter på karaktärisering.