Tillverkning

Publicerat: 26 juni, 2014

Materialtillverkning, karaktärisering, processutveckling, testbäddar och produktionsutveckling

En både bred och spetsig kompetens inom tillverkning av grafen är en nödvändig grund för samtliga grafenrelaterade aktiviteter.

I Sverige finns goda förutsättningar för internationell konkurrenskraft: grafitgruvor, tillverkare av grafenflagor samt produktion av grafen på kiselkarbid och i viss mån av grafenfilm. Sverige har även experter på karaktärisering.

Förutsättningarna är på plats för att en industriell grafensatsning ska kunna påbörjas.

 

Med stöd från: