Webbinarer 2020

När pandemin våren 2020 stängde ner samhället behövde behovet för att hålla igång och utvidga ekosystem grafen adresseras av SIO Grafen. 30-minuters webbinarer om ett grafenrelaterat ämne varannan onsdag under stora delar av 2020 har varit ett viktigt verktyg i att bibehålla och utvidga ekosystemet under ett år utan möjlighet att träffas.

Totalt hölls 25 webbinarier under året med totalt 219 unika tittare. Vid ungefär 2/3 av tillfällena var talarna inbjudna från SIO Grafens nätverk, vilket bidrog till möjligheter för dessa talare att sprida information och resultat.

Projektet har bidragit till att totalt 219 personer har lärt sig mer om grafen. Av dessa deltagare så var cirka hälften deltagare som aldrig tidigare varit med på någon av SIO Grafens aktiviteter.

Varje onsdag klockan 14.00 hölls olika typer av presentationer. Totalt hölls 25 webbinarier där ungefär 2/3 var med inbjudna talare, tidigare SIO Grafen projekt prioriterats vid val av presentatörer. Jämställdhet är en kontinuerlig del av SIO Grafens arbete och av de 25 presentationerna som hölls var 13 av kvinnor.

Projektet har skapat en webbsida där alla genomförda webbinarer kan ses i efterhand.

Abstract in English

Webinars 2020

When the pandemic in the spring of 2020 put a lockdown on society, SIO Grafen saw a a need to adress how to maintain and also continue expanding the Swedish graphene ecosystem. One important tool was initiating a series of 30-minute webinars on a graphene-related topic every other Wednesday for much of 2020.

During the year 25 webinars was organized with total 219 unique listeners. At 2/3 of the webinars the speakers were invited from the SIO Grafen network and 1/3 of the webinars was held by the program office. By inviting speakers from the network, possibilities were given to them to spread information and project results to new potential partners.

The project have made the possibilities for 219 person to learn more about graphene. Of the participitans around half had never joined earlier SIO Grafen activities.

Every Wednesday at 14.00 different presentations was held on a digital platform. The webinars was promoted to SIO Grafens partners and was opened for everybody to sign up to. For selection of speakers earlier SIO grafen project have been prioritized. Gender equality is a part of SIO Grafens work and of the 25 presentation 13 was held by women.

Utlysning:
Strategiska projekt 2020

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen tillsammans med ekosystem grafen

Projektledare: Jon Wingborg, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 100 000 kr

Projektets löptid: maj 2020 - december 2020

Relaterade styrkeområden: