Svensk strategisk innovationsagenda för grafen – The Swedish strategic graphene innovation agenda

Det strategiska projektet tar fram en förankrad uppdatering av den svenska strategiska innovationsagendan för grafen. Innovationsagendan är en bas för hela SIO Grafens strategi, vision, effektlogik och aktiviteter.

Arbetet startade i september 2020 och pågick under 1 år. En arbetsgrupp under ledning av en processledare har haft huvudansvar för genomförandet. Hela grafennätverket har haft möjlighet att komma in med synpunkter via en öppen referensgrupp. I samband med SIO Grafens digitala möten Svenskt Grafenforum (oktober 2020) och årsstämman (februari 2021) genomfördes workshoppar. I maj gick agendan ut på en öppen konsultation till hela nätverket.

Under hösten 2021 kommer den slutliga agendan att publiceras.

Abstract in English

The strategic project within SIO Grafen has produced an update of the Swedish strategic innovation agenda for graphene, well recognised in the ecosystem. The innovation agenda is the basis for the entire SIO Grafen strategy, vision, effect logic, and activities.

The work started in September 2020 and lasted for 1 year. A working group, under the leadership of a process leader, has the main responsibility for producing the agenda. We created an open reference group where the entire graphene ecosystem was invited to participate. In connection with SIO Grafens´s digital meetings Svenskt Grafenforum, October 2020, and the Annual General Meeting, February 2021, workshops were held. In May, the agenda was published in an open consultation to the entire network.

The final version of the agenda will be published during the autumn 2021.

Utlysning:
Strategiska projekt 2020

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen, Linnkonsult, 2D fab, ABB, Chalmers, Graphmatech, Luleå tekniska universitet, Saab, SIO Grafens ekosystem

Projektledare: Elisabeth Sagström-Bäck och Johan Ek Weis, programkontoret SIO Grafen och Gunnar Linn, Linnkonsult

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 600 000 kr

Projektets löptid: september 2020 - september 2021

Relaterade styrkeområden: