Examensarbete grafen 2021

Det strategiska projektet syftar till att stödja introduktionen av nya ingenjörer i området grafen genom att stödja minst fem examensarbeten på små- och medelstora företag under 2021. Ett av SIO Grafens effektmål är att etablera grafen som ett svenskt styrkeområde, med grafen och grafenprodukter som bidrar till att öka svenska företags konkurrenskraft. Det därför viktigt att säkra att ingenjörsstudenter på väg mot examen blir intresserade av grafen och arbetar med området.

När projektet är slut skall upp till 5 examensarbeten inom grafen genomförts på små- och medelstora företag. Studenterna skall ha kopplats ihop i ett nätverk och fått möjlighet att presentera sitt arbete för SIO Grafens ekosystem.

Små- och medelstora företag kunde söka stöd på upp till 40 000 kr för ett examensarbete kopplat till grafen. Erbjudandet annonserades via siografen.se samt via sociala medier.

Abstract in English

Master thesis graphene 2021

The strategic project supported the introduction of new engineers in the field of graphene by supporting at least five master thesis projects at small and medium-sized companies in 2021. One of SIO Grafen´s impact goals is to establish graphene as a Swedish area of strength, with graphene and graphene products contributing to increasing the competitiveness of Swedish companies. It is therefore important to ensure that engineering students on their way to graduation become interested in graphene and work within the field.

When the project is completed, up to 5 master thesis projects connected to graphene have been completed at small and medium-sized companies. The students have connected in a network and given the opportunity to present their work to SIO Grafen´s ecosystem.

Small and medium-sized companies could apply for support of up to SEK 40,000 for a graphene master thesis project. The offer is announced via siografen.se and via social media.

Utlysning:
Strategiska projekt 2020

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen, 2D-fab, Grafren, Graphmatech och SHT Smart High Tech

Projektledare: Elisabeth Sagström-Bäck, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 200 000 kr

Projektets löptid: december 2020 - juni 2022

Relaterade styrkeområden: