Entreprenörskapsstöd

Det strategiska projektet lade grunden för ett utökat stöd från programmet till små och medelstora förtag.

Abstract in English

The strategic project created the foundation for how the program could increase it's support to small and medium sized companies.

Utlysning:
Strategiska projekt 2016

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen

Projektledare: Helena Theander, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 550 000 kr

Projektets löptid: januari 2017 - december 2017

Relaterade styrkeområden: