Pågående utlysningar

Publicerat:

Vi har två pågående utlysningar: Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018 Aktörerna ska… Läs mer »

Utvärdering av SIO Grafen

Publicerat: 12 december, 2017

Vinnova har utvärderat SIO Grafen och fem andra strategiska innovationsprogram som startade 2014 och som nu pågått i… Läs mer »

Agenda grafen 2018

Publicerat: 8 december, 2017

Den första innovationsagendan för grafen togs fram 2013. Det internationella landskapet ser annorlunda ut i… Läs mer »