Medlemsskap i SIO Grafen, det strategiska innovationsprogrammet för grafen

Publicerat: 20 december, 2018

Vill er organisation engagera er i och stödja den strategiska utvecklingen av grafen i Sverige?


Från 2019 kan vi erbjuda ett kostnadsfritt medlemskap, som ersätter det tidigare sponsorpartnerskapet.

General Assembly (GA) är det högsta beslutsfattande organet i SIO Grafen. Det beslutar om nya prioriterade styrkeområden och utser programstyrelsen. GA kan föreslå ämnesområden för kommande öppna utlysningar och föreslå aktiviteter för framtida workshoppar. Det sammanträder en gång per år och är ett centralt forum där partners har möjlighet att delta i strategiska diskussioner.

Ordföranden i stämman är styrelsens ordförande. Sekreterare är programchefen. Justeringspersoner väljs vid varje stämma. Rösträtt har de organisationer som tecknat medlemskap. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Läs mer och ansök här >>

 

Om SIO Grafen

SIO Grafen är ett nationellt innovationsprogram med ambitionen att stärka gränsöverskridande samverkan inom grafenområdet. Programmet finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och drivs av programkontoret på Chalmers Industriteknik.

Syftet är att bygga en nationell kraftsamling och gemenskap kring grafen genom att identifiera och föra samman viktiga aktörer ─ från akademi, industri och institut ─ mot tillämpningar.

Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030.

Målen med SIO Grafen är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar och stärka kunskapsöverföring mellan olika industrier samt mellan företag, universitet och institut. Programmet ska etablera Sverige som en av de ledande innovationsländerna inom grafen, utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Programmet drivs av en gemensam vision och agenda.

Mer information >>