Nytt erbjudande: En svensk roadmap för grafen i Energitillämpningar

Publicerat: 23 januari, 2019

Vill du leda arbetet med att ta fram en svensk roadmap för grafen i Energitillämpningar?

Det finns många grafen-roadmaps, men ingen som tar ett svenskt perspektiv på energitillämpningar. Det vill vi åtgärda med detta arbete.

Målet med Energi-roadmappen är:

  • En roadmap för svenska grafentillämpningar för de närmsta åren.
  • Synliggöra möjligheter med grafen i energiområdet – där grafens egenskaper kan utnyttjas för att stärka konkurrenskraften och samtidigt bidra till möjlighet för Sverige att nå energimålen (Energipolitikens inriktning, Prop. 2017/18:228).
  • Identifiera områden där svensk industri är särskilt stark och kan nå ytterligare konkurrenskraftiga lösningar med hjälp av grafenmaterial.
  • Identifiera vilka tekniska hinder relaterat till grafen som är störst för att nå fram
  • Rekommendationer för vad kan SIO grafen göra för att minska dessa hinder
  • Ge SIO Grafen underlag för att kunna sätta rimliga mål relaterade till energiområdet för de kommande 10 åren.

Resultatet skall vara en rapport som ägs av SIO Grafen. Den kommer att publiceras genom SIO Grafens websida. Programkontoret deltar i arbetet och tillhandahåller möjlighet till utskick i nätverket, information om deltagande organisationer och projekt, samt kontakter med Graphene Flagship, vid behov. Det finns med fördel möjlighet att utnyttja en del av strategiworkshoppen i samband med årsstämman den 25 april i Stockholm, för diskussioner med nätverket.

Vem kan söka finansiering?

Erbjudandet riktar sig till svenska juridiska personer. Det kan vara en ensam aktör eller samverkan mellan flera.

Hur mycket kan sökas?

Maximalt 300 000 kr kan ges i bidrag, för stödberättigande kostnader. 

Hur går ansökningsprocessen till?

Anbud om finansiering av projekt skickas senast 1 mars till info@siografen.se. Besked om beviljande av finansiering ges senast 15 mars. Projektet ska kunna starta senast 1 april 2019.

ANSÖK SENAST 1 MARS:

Läs mer och ansök här >>