Vårens utlysning öppnad med 12 miljoner i budget!

Publicerat: 20 december, 2018

Utlysning: Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen (våren 2019)

Genom denna utlysning vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna innovationsprojekt där aktörer gemensamt utvecklar grafen-teknologier för framtida tillämpningar eller produktionsprocesser.

Idén som projektet bygger på ska tydligt utgå från hur just grafen eller andra tvådimensionella material kan tillföra förbättrade materialegenskaper och/eller funktioner. Projektidén ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen. Projektformer att söka för:

  • Forsknings- och Innovationsprojekt
    Max. belopp att söka:  3 miljoner kronor. Sökt belopp får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.
  • Demonstratorprojekt
    Max.belopp att söka: 4 miljoner kronor. Sökt belopp får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Deadline: 19 mars kl 14:00

Läs mer >>

Workshop Konsortiekatalys 17 januari

Som extra stöd vid framtagandet av projektförslag och aktörsgrupper inom SIO Grafens styrkeområden, arrangerar vi en workshop den 17 januari på Chalmers Teknikpark i Göteborg. Deltagande på workshoppen är frivilligt och baseras på inskickade projektinitiativ. Skicka anmälan och projektinitiativ enligt mall till info@siografen.se senast den 15 januari 2019.

Läs mer och anmäl dig här >>