Utlysning pågår: Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen (våren 2019)

Publicerat: 11 januari, 2019

Utlysning: Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen (våren 2019)

Genom denna utlysning vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna innovationsprojekt där aktörer gemensamt utvecklar grafen-teknologier för framtida tillämpningar eller produktionsprocesser.

Idén som projektet bygger på ska tydligt utgå från hur just grafen eller andra tvådimensionella material kan tillföra förbättrade materialegenskaper och/eller funktioner. Projektidén ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen. Projektformer att söka för:

  • Forsknings- och Innovationsprojekt
    Max. belopp att söka:  3 miljoner kronor. Sökt belopp får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.
  • Demonstratorprojekt
    Max.belopp att söka: 4 miljoner kronor. Sökt belopp får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Deadline: 19 mars kl 14:00

Läs mer,  hitta mallar  och ansök>>

 

Workshop Konsortiekatalys 17 januari

Som extra stöd vid framtagandet av både projektförslag och aktörsgrupper inom SIO Grafens styrkeområden, arrangeras en Workshop den 17 januari  kl 10:00-15:00 på Chalmers Teknikpark i Göteborg. Deltagande på workshoppen är frivilligt och baseras på inskickade projektinitiativ.

Välkommen till workshoppen Konsortiekatalys, som ges som ett extra stöd för att skapa aktörsgrupper och ta fram projektförslag som eventuellt resulterar i en bidragsansökan för ett grafenprojekt.

Läs mer och anmäl dig här