Innovationstävling

Publicerat: 13 juni, 2016

SIO Grafen Innovationstävling 2016

Sju bra idéer med grafen kan vinna 100 000 kr i en innovationstävling.
Svenska småföretag, entreprenörer och forskare är välkomna att lämna in projektförslag på nya innovativa sätt att använda grafen.

InnovationstävlingPengarna kan exempelvis gå till patenterbarhetsstudie, förberedande teoretisk eller praktisk studie. Resekostnader kan också täckas om de anses relevanta.
Resultatet från projektet kan med fördel ligga till grund för att söka vidare medel för utvecklingsprojekt i nästa omgång av SIO Grafens öppna större utlysning under 2017

Sökande anmäler sig genom att skicka in projektförslag senast 12 september
På max 2A4-sidor ska projektförslaget sammanfattas enligt följande:

  • Behov och Erbjudande till Kund
  • Konkurrens och Marknad
  • Team och Aktiviteter

De 10 bästa förslagen får komma till Göteborg och muntligen pitcha sin idé för en jury.

Använd följande mall och skicka in projektförslaget till: tavling@siografen.se

Tidplan

  • Deadline för skriftlig anmälan är 12/9, 2016
  • Muntlig presentation i Göteborg 3/10, 2016 (Resebidrag kan ges.)
  • Besked om vinnare och projektstart 18/10, 2016

Frågor
Vid frågor kontakta Anders Bohman på 0708- 15 71 35 alt anders.bohman@cit.chalmers.se.

Bedömningskriterier
Vinnovas generella regler för bidrag gäller. Vinnovas vanliga bedömningskriterier potential, aktörer och genomförbarhet kommer att användas, men betoningen kommer läggas på potential och genomförbarhet:

1. Potential (40%) 
-Kommersiell (global) potential inklusive potential att bidra till tillväxt i Sverige
-Potential för materialet grafen att tillföra värde i produkt(er)
-Hållbarhets- och miljöaspekter
2. Genomförbarhet(40%)
-Projektplanens realism och kvalitet
-Identifiering av eventuella risker och hinder som kan försvåra genomförandet
3. Aktörer(20%)
-Kompetens, ambition och trovärdighet hos: projektledning, aktörskonstellation, individuella aktörer/organisationer och deltagande individer

Prissumman betalas ut som rekvisition till ett svenskt aktiebolag med max 250 anställda (SME) eller till en forskares institution/innovationskontor/holdingbolag. För företag hanteras bidraget som försumbart stöd (http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-och-kostnader/Forsumbart-stod/).