Innovationstävling

Publicerat: 5 oktober, 2015

SIO Grafen Innovationstävling 2015

Sju bra idéer med grafen kan vinna 100 000 kr i en innovationstävling.
Svenska småföretag, entreprenörer och forskare är välkomna att lämna in projektförslag på nya innovativa sätt att använda grafen.

SIO Grafen Innovationstävling 2015Pengarna kan exempelvis gå till patenterbarhetsstudie, förberedande teoretisk eller praktisk studie. Resekostnader kan också täckas om de anses relevanta.

Resultatet från projektet kan med fördel ligga till grund för att söka vidare medel för utvecklingsprojekt i nästa omgång av SIO Grafens öppna större utlysning under 2016.

Sökande anmäler sig genom att skicka in projektförslag senast 15 nov
På max 1 A4-sida ska projektförslaget sammanfattas enligt följande:

  • idé och aktiviteter
  • budget/redovisning för vad pengarna ska användas till
  • den ansökandes namn och kontaktuppgifter (företag, institution el liknande)

De 10 bästa förslagen får komma till Göteborg och muntligen pitcha sin idé för en jury där de beskriver affärsidé, utvecklingsbehov, marknadssituation, kommersialiseringsidé samt beskrivning av team och vad de vill göra för pengarna.

Skicka in projektförslag till: tavling@siografen.se

Tidplan

  • Deadline för skriftlig anmälan är 15/11, 2015
  • Muntlig presentation i Göteborg 8/12, 2015 (Resebidrag kan ges.)
  • Besked om vinnare och projektstart 11/12, 2015

Frågor
Vid frågor kontakta Anders Bohman på 0708- 15 71 35 alt anders.bohman@cit.chalmers.se.

Vinnovas generella regler för bidrag gäller. Vinnovas vanliga bedömningskriterier potential, aktörer och genomförbarhet kommer att användas, men betoningen kommer läggas på potential och genomförbarhet. Prissumman betalas ut som rekvisition till ett svenskt aktiebolag med max 250 anställda (SME) eller till en forskares institution/innovationskontor/holdingbolag.