Presentationer av fyra beviljade grafenprojekt

Publicerat: 30 november, 2016

Beläggningar med grafen, skottsäkra skydd och värmepumpar. Fyra projekt från utlysningen ”SIO Grafen Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovations-projekt sommaren 2016”, har beviljats finansieringsstöd från Vinnova för att utveckla grafeninnovationer.

Det ena är nanokolbeläggning som ökar livslängden för komponenter vilket kan leda till energibesparingar. Det andra är ett Chalmersprojekt där man ska utveckla grafen i färg som beläggningsmaterial på fartygsskrov. I övriga två projekt tittar man på grafenmaterial i skottsäker skyddsutrustning samt en grafenmatris för värmepumpar för att nå ökad effekt- och energitäthet.

Presentationer av de beviljade projekten: