Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt

Syfte och mål
Syftet med projektet är att undersöka möjligheten att utveckla miljövänliga ytbeläggningar för förbättrat skydd mot korrosion och påväxt på marina strukturer. Att utveckla grafenbaserade ytbeläggningar (GCM) kan leda till en ny färg som förväntas stimulera grafenindustrin och gynna färgbranschen i Sverige.

Förväntade effekter och resultat
Förväntade ytbeläggningar förväntas ge skydd mot både korrosion och påväxt. Detta innebär att användningen av offeranoder som avger giftiga metalljoner till det marina ekosystemet kan minskas. Vidare kommer en bättre ‘anti-fouling’-bottenfärg för fartyg att leda till förbättrad energieffektivitet genom minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser från sjöfart.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet är en förstudie som omfattar:

  • Att göra en state-of-the-art studie på marina ytbeläggningar
  • Att studera olika grafenmaterial som skulle kunna användas till ytbeläggningsmaterial
  • Att utvärdera den antikorrosiva egenskapen hos grafenbaserade ytbeläggningar och att testa de påväxthindrande effekterna av grafenbaserade ytbeläggningar. Om förstudien ger lovande resultat, kommer vi att fortsätta att ha mer djupgående studier och tester. Grafen baserade färger förväntas ersätta konventionella färger eller ta en stor marknadsandel från beläggningsmarknaden.
Abstract in english

Graphene on ship hulls for reduced corrosion and fouling

The purpose and target is to examine the possibility of developing environmentally friendly coatings to improve the protection against corrosion and fouling on marine structures. The development of graphene based coatings (GCM) may result in a new paint, which is expected to stimulate the graphene industry and offer benefits to the paint industry in Sweden. The graphene based coatings are expected to give protection both against corrosion and fouling. This means that the use of sacrificial anodes, which emits poisonous gases in the marine eco system, can be reduced. Furthermore an improved anti-fouling bottom coating paint for ships may result in improved energy efficiency, through reduced fuel consumption and reduced greenhouse gas emissions from maritime transport.

The pre-study includes making a state-of-the art study on marine coatings, to study various graphene materials which could be used as coating materials, to evaluate the anti-corrosive properties and to test the anti-fouling efficiency of graphene based coatings. If the pilot study provide promising results, more in-depth studies and tests will be carried on. Graphene based paints are expected to replace conventional paints or take a large market share of the coating market.

Utlysning:
Förstudieprojekt och Forsknings- och innovationsprojekt sommaren 2016

Projektpartners: SHT Smart High-Tech Aktiebolag

Projektledare: Lilei Ye

Bidrag: 450 000 kr

Projektets löptid: 2016-2017

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: