Utveckling av förbättrade termiska gränssnittsmaterial för elektronik och kraftmodulkylning

Resultat

En ny metod utvecklades framgångsrikt för att tillverka grafenbaserad film. Grafenförstärkta termiska gränssnittsmaterial (TIM) med denna typ av film erhölls framgångsrikt med liknande hög värmeledningsförmåga (70-90 W/mK) vilket är minst lika bra jämfört med dagens befintliga Smart High-Tech-produkter. De goda resultaten kommer att bidra till att skapa ett bredare utbud av kylapplikationer av grafenbaserade produkter. Det gör det också möjligt att utveckla mer framgångsrik grafenförstärkt termisk gränssnittsmaterialindustri.

Upplägg och genomförande

Den viktigaste delen av projektet är att erhålla en stabil homogen lösning av grafenoxidlösning och grafenflinglösning och sedan att erhålla grafenfilm med hög värmeöverföringsegenskap. Ytegenskaper är viktiga för applicering av grafenflingor. Vi utvecklade många metoder för att modifiera ytan på grafenflingor för att se till att grafenflingor kunde spridas väl i vatten. Multifunktionella och hydrofila grafenflingor är nyckeln för att nå målet.

Abstract in English

Development of enhanced thermal interface materials for electronics and power module cooling application

Results

A new method was successfully developed to prepare graphene-based films. Graphene-enhanced thermal interface materials (TIM) using this kind of film were successfully obtained with similar high thermal conductivity (70-90 W/mK compared to today-existing Smart High-Tech´s products. This interesting result will help to create a wider range of applications for cooling of electronics products. This also makes it possible to further develop the graphene enhanced thermal interface material industry.

The most important part of the project is to obtain stable homogenous solution of graphene oxide solution and graphene flakes solution and then to obtain graphene film with high thermal property. Surface property is important for the application of graphene flakes. We developed many methods to modify the surface of graphene flakes to make sure that graphene flakes could be well dispersed in water. Multi-functional and hydrophilic graphene flakes are the key to reach the goal.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen våren 2022

Projektpartners: SHT Smart High-Tech, Chalmers tekniska högskola, Talga Resources,

Projektledare: Tongchang Zhou, SHT Smart High-Tech

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: Juni 2022 - mars 2023

Relaterade styrkeområden: