Utveckling av förbättrade termiska gränssnittsmaterial för elektronik och kraftmodulkylning

Sammanfattning

Det växande intresset för efterfrågan på grafenförbättrade produkter inom applikationsindustrierna inklusive elektronik, energilagring, kompositer och beläggningar och biomedicinsk teknologi, kommer sannolikt att påskynda den snabba tillväxten av industrin i denna bransch. Målet med förstudien är att utveckla nya grafenförstärkta termiska gränssnittsmaterial (TIM) med användning av olika typer av högkvalitativa och billiga grafenråmaterial och verifiera prestanda för elektronikkylningstillämpningar. Vi använder Talgas grafenråvaror, en lokal svensk grafenleverantör för att ytterligare göra innovativa grafenförstärkta termiska gränssnittsprodukter på SHT Smart High-Tech AB (SHT).

Projektpartners: Talga AB:s fokus i denna studie är att skräddarsy grafenmaterialförsörjning för att möta SHTs krav. Talga kommer att producera och leverera olika former av grafenmaterial (varierande i renhet, kemisk funktionalisering och antal lager) för studien. SHT har rollen att koordinera och använda Talgas grafen för att producera olika termiska gränssnittsprodukter för elektronikkylningstillämpningar.

Chalmers tekniska högskola bidrar till mikrostrukturell och termisk karakterisering och analys av grafenmaterial och av SHT TIM. Projektet syftar också till att hitta och bilda ett starkt intressentnätverk bland slutanvändarna för fortsatt forskningsarbete för ett större projekt om positiva resultat erhålls.

Abstract in English

Development of enhanced thermal interface materials for electronics and power module cooling application

Summary

The growing interest in graphene-enhanced products demand in the application industries, including electronics, energy storage, composites and coatings, and bio-medical technologies, is likely to fuel the rapid growth of the industry. The goal of the feasibility study is to develop new graphene-enhanced thermal interface materials (TIMs) using different types of high-quality and low-cost graphene raw materials, and verify the performance for electronics cooling applications. We use Talga’s graphene raw materials, a local Swedish graphene supplier, for further making innovative thermal interface products at SHT Smart High-Tech AB (SHT).

Project partners: In this study, Talga ABs focus is to tailor-make graphene material supply to meet requirements of SHT. Talga will produce and supply various forms of graphene materials (varying in purity, chemical functionalization and number of layers) for the benchmark test. SHT has the role of coordinating and using Talga’s graphene to produce various thermal interface products for electronics cooling applications. Chalmers University of Technology contributes to micro structural and thermal characterization and analysis of the graphene materials and of SHT TIMs. The project also aims to find and form a strong stakeholder network among the end users for continued research work for a larger project, if positive results are obtained.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen våren 2022

Projektpartners: SHT Smart High-Tech, Chalmers tekniska högskola, Talga Resources,

Projektledare: Tongchang Zhou, SHT Smart High-Tech

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: Juni 2022 - mars 2023

Relaterade styrkeområden: