Mot biobaserad cirkulär ekonomi för industriella applikationer: Grafenbaserat, elektromagnetiskt kompatibilitetsmaterial

Syfte och mål

Projektet syftar till att ersätta nuvarande metallbaserade material med grafenbaserade material för att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) funktion inom industrin mot ett mer miljövänligt och återvinningsbart alternativ. Material som ska testas är att blanda grafen med nuvarande plast eller bioplast till kompositer och följa med formsprutning i produkter. Dessa föreslagna grafenbaserade kompositer skulle vara biobaserade och återvinningsbara. Och EMC-avskärmningsmaterialen, främst nickel och aluminium, kommer att ersättas av grafen.

Resultat och förväntade effekter

Detta projekt visade potential att producera grafen från biokol ( biprodukt från biogasproduktion). Och grafen kan användas i träfiberkompositer för biobaserade och återvinningsbara EMC-material. Grafen kan hjälpa till att uppnå biobaserad cirkulär ekonomi.

Upplägg och genomförande

Alla partners har varit aktivt involverade i projektet och har genomfört arbetet som planerat. Samarbetet är tätt och kunskapsutbyten är öppen. Även om inte alla krav har uppfyllts för produkttillverkningarna, de visade stort intresse för att fortsätta att förstå mer inom grafeninnovation.

Abstract in English

Towards biobased circular economy for industrial applications: Graphene based electromagnetic compatibility material

Purpose and goal
The project aims to replace current metal-based materials with graphene-based materials to ensure electromagnetic compatibility function in industry towards a more environmentally friendly and recyclable alternative. The method proposed in this project is based on circular economy. Materials have been tested by mixing graphene with plastic or coating wood fiber to replace nickel and aluminium by graphene in EMC materials.

Expected results and effects
** Denna text är maskinöversatt ** This project showed the potential to produce graphene from biochar (byproduct of biogas production). And graphene can be used in wood fiber composites for bio-based and recyclable EMC materials. Graphene can help achieve bio-based circular economy.

Planned approach and implementation
All partners have been actively involved in the project and have conducted the works as planned. Collaborations were tight and knowledge exchanges were open. Even though not all requirements have been fullfilled for the product manufactures, they still showed great interest to continue to understand graphene innovation.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, hösten 2020

Projektpartners: RISE, Atlas Copco, Biofibertech, EMC Services, Graphmatech, Megger, Meva Energi.

Projektledare: Hans Grönqvist, RISE

Projektform: Forsknings- och innovationsprojekt

Bidrag: 1 440 000 kr

Projektets löptid: mars 2021 – september 2022

Relaterade styrkeområden: