SIO Grafens pris för årets bästa industriellt inriktade examensarbete inom 2D-material

För att stödja industriellt kopplade examensarbeten har SIO Grafen inrättat ett pris för det bästa industriellt inriktade examensarbetet inom 2D-material. Examensarbetet ska ha slutförts under perioden 1 juli 2023 – 30 juni 2024.

Vinnande bidrag får ett pris på 10.000 kronor samt bjuds in till Swedish Graphene Forum 2024 som hålls i oktober i Luleå.

Så här nomineras ett examensarbete

Examensarbetet ska vara motsvara minst 30 högskolepoäng för att kunna söka, och vara godkänt av lärosätet vid nomineringen.

Examensarbetets handledare nominerar examensarbetet för priset. En enskild handledare kan nominera ett examensarbete per period. Nomineringen görs genom att handledaren via mejl skickar in examensarbetet till SIO Grafens programchef Elisabeth Sagström-Bäck, elisabeth.sagstrom@siografen.se

Nomineringen ska ske senast den 4 september 2024, för ett examensarbete som slutförts under perioden 1 juli 2023 – 30 juni 2024.

Så här väljs vinnaren ut

Vinnaren utses efter följande kriterier:

  • Väl planerat och genomfört arbete
  • Hög industriell relevans
  • Examensarbetet behandlar 2D-material