Erbjudande till små och medelstora företag: Checkar för standardiseringsarbete kopplat till grafen under 2024

Ta chansen att vara med och påverka utformningen av nya standarder för grafen och andra 2D-material.

Standardisering har länge utpekats som en viktig aspekt för att grafenområdet ska fortsätta utvecklas. Sedan 2019 har en arbetsgrupp med fokus på standardisering av grafen funnits inom Svenska institutet för standarder (SIS). Läs mer om gruppens arbete här.

SIO Grafen ser det som viktigt att även små- och medelstora företag har möjlighet att delta i arbetet. Vi erbjuder därför stöd åt dessa företag för medverkan i arbetsgruppen under 2024 och 2025.

Alla organisationer är välkomna att söka medlemskap i arbetsgruppen för grafenstandarder. Var med och påverka utformningen av nya materialstandarder och bidra till ett säkrare grafen- och 2D-landskap.

Vad kan man söka finansiering för?

Små- och medelstora företag kan söka stöd på upp till 40 000 kronor för att under 2024 och 2025 delta i arbetsgruppen för grafen inom den tekniska kommittén Nanoteknik (TK516) som drivs av SIS. Kostnaden för att få delta i arbetsgruppen, och därmed kunna påverka dess arbete, uppgår till 36 000 kronor. Total stödnivå är max 50 procent av projektets budget.

Vem kan söka?

Sökande företag ska finnas med i en värdekedja för grafentillämpningar.

Sökande företag ska också uppfylla EU:s definition på små- och medelstora företag. Detta innebär bland annat färre än 250 anställda och en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansräkning som inte överstiger 43 miljoner euro. Ta del av Vinnovas information via denna länk för att säkerställa att du kvalificerar för att söka.

Sökande företag kan maximalt få ett godkänt stöd för standardisering per år.

Vilka krav gäller?

 • Stöd kan endast ges för verkliga kostnader som vid begäran kan verifieras med kvitto eller tidrapportering.
 • Företaget ska vara svenskregistrerat.
 • Företaget ska finnas med i en värdekedja för grafentillämpningar.
 • Företaget ska accepteras i TK516 och aktivt delta i gruppens grafenarbete under sitt medlemskapsår.
 • Projektet måste rapportera samt rekvirera senast i november 2024.

Tid och budget för erbjudandet

SIO Grafen räknar med att godkänna fyra standardiseringscheckar inom det här erbjudandet. Erbjudandet är öppet att söka som längst fram till 30 september 2024.  Blir antalet ansökningar fler förbehåller sig SIO Grafen rätten att välja vilka sökande som godkänns.

Så ansöker ni

 • Fyll i blanketten Ansökan: Standardiseringsarbete grafen 2024 
 • Skicka ifylld blankett till johan.ek-weis@siografen.se
 • Du kommer få en bekräftelse från SIO Grafens programkontor att ansökan kommit in.
 • Inom två veckor kommer ett svar om ansökan har godkänts eller inte.
 • Godkända ansökningar kommer innebära att ni blir projektpart i det strategiska projektet Kompetens, entreprenörskap och ramverk för nästa generations material, finansierat av Vinnova inom ramen för SIO Grafen.
 • Vid start kommer organisationen som fått stödet beviljat få blanketten Projektparts godkännande skickad till sig. Blanketten ska signeras och skickas åter till projektledaren.
 • Vid avslut ska ekonomi rapporteras till programkontoret via en blankett som skickas ut av programkontoret.
 • Vid frågor, kontakta Johan Ek Weis, projektledare för projektet Kompetens, entreprenörskap och ramverk för nästa generations materialjohan.ek-weis@siografen.se

Beslut

 • Ansökan kommer att behandlas av det strategiska projektet Kompetens, entreprenörskap och ramverk för nästa generations material.
 • Beslut om checken tas normalt inom två veckor efter att ansökan inkommit till programkontoret.