Examensarbete grafen 2022 – industrirelaterade exjobb kan söka stöd från SIO Grafen

För ett nytt och snabbt växande område som grafen är det viktigt att fånga intresset hos studenter på väg in i arbetslivet. Under 2022 fortsätter SIO Grafen stödja industriellt kopplade examensarbeten om grafen med upp till 40 000 kr.  

Nätverk för exjobbare inom grafen  

För att skapa ett nätverk av studenter som gör examensarbeten kopplade till grafen kommer alla studenter som får stöd av SIO Grafen att kallas till 1-2 timmars digitala workshoppar under 2022. Workshopparna arrangeras fyra gånger om året, en i början och en i slutet av varje termin. Alla workshoppar annonseras på siografen.se under fliken Kalender.  

Alla studenter som genomför exjobb inom grafen, alltså även utan stöd från SIO Grafen, är välkomna att delta och ingå i nätverket! Kontakta info@siografen.se om du vet en exjobbare som är intresserad av att nätverka med andra.  

Vilket stöd kan man få:  

 • Upp till 40 000 kr för genomförande av ett examensarbete. Total stödnivå är max 50 procent av projektets totala budget.  

För att vara aktuellt för finansiering måste projektet:  

 • Handla om utveckling av grafen eller tillämpning med grafen  
 • Bygga kompetens som bedöms ha potential att stärka svensk grafenindustri  
 • Starta under 2022  

Inkomna ansökningar utvärderas av styrgruppen för projektet ”Svenskt hållbart grafen” baserat på ovanstående kriterier. 

Vilka kan söka:  

Erbjudandet är riktat till industriellt kopplade examensarbeten som genomförs med en eller flera masterstudenter från ett svenskt universitet eller högskola under 2022.  

En sökande organisation kan maximalt få ett godkänt stöd för examensarbete per år. 

Det här kan stödet användas till:  

Stödet kan användas för ersättning till examensarbetare eller till direkta kostnader såsom inköp av material eller resor samt även för tid för handledning på företaget kopplat till examensarbetet.   

Organisationen som initierat examensarbetet medfinansierar stödet med egen tid eller andra stödberättigade kostnader kopplade till examensarbetet. Stöd och medfinansiering måste motsvara verkliga kostnader som vid begäran kan verifieras med kvitto eller tidrapportering. Organisationen som får stödet ska på anmodan rapportera kostnaderna till SIO Grafens programkontor.  

Ansökningstid  

Möjligheten att söka stödet för examensarbete öppnar den 16 november 2021 och är öppen så länge som vi har budget kvar. Ansökningarna kommer utvärderas löpande, med svar inom två veckor. 

Så här ansöker du  

 • Fyll i blanketten Ansökan: Examensarbete grafen 2022
 • Skicka ifylld blankett till sophie.charpentier@siografen.se   
 • Du kommer få en bekräftelse från SIO Grafens programkontor att ansökan kommit in.  
 • Godkända ansökningar kommer innebära att ni blir projektpart i det strategiska projektet Svenskt hållbart grafen, finansierat av Vinnova inom ramen för SIO Grafen. För mer information läs här.
 • Vid start kommer organisationen som beviljats stöd få blanketten Projektparts godkännande skickad till sig. Blanketten ska signeras och skickas åter till projektledaren.  
 • Vid avslut ska ekonomi rapporteras till programkontoret via en blankett som skickas ut av programkontoret.  
 • Vid frågor, kontakta Sophie Charpentier, projektledare för Svenskt hållbart grafen på sophie.charpentier@siografen.se. 

Beslut 

 • Ansökan kommer att behandlas av det strategiska projektet Svenskt hållbart grafens styrgrupp.  
 • Inom två veckor kommer ett svar om ansökan godkänts eller inte.