Examensarbete 2D-material – industrirelaterade exjobb kan söka stöd från SIO Grafen

För ett nytt och snabbt växande område som 2D-material är det viktigt att fånga intresset hos studenter på väg in i arbetslivet. SIO Grafen fortsätter stödja industriellt kopplade examensarbeten om grafen och andra 2D-material med upp till 40 000 kronor

2D Graduate Network 

För att skapa ett relevant nätverk har SIO Grafen även startat 2D Graduate Network. Alla studenter som genomför exjobb inom 2D-material, alltså även utan stöd från SIO Grafen, är välkomna att delta och ingå i nätverket. Mer information och möjlighet att anmäla sig finns här.   

Stöd man kan för genomförande av ett examensarbete inom 2D-material 

 • Upp till 40 000 kronor för genomförande av ett examensarbete. Total stödnivå är max 50 procent av projektets totala budget.  

För att vara aktuellt för finansiering måste projektet

 • Handla om utveckling av 2D-material eller en tillämpning med 2D-material
 • Bygga kompetens som bedöms ha potential att stärka svensk industris kapacitet inom 2D-material
 • Exjobben behöver avslutas senast augusti 2025 

Inkomna ansökningar utvärderas av representanter för SIO Grafens styrelse baserat på ovanstående kriterier. 

De här kan söka

Erbjudandet är riktat till industriellt kopplade examensarbeten som genomförs med en eller flera masterstudenter från ett svenskt universitet eller högskola. Bidraget är inte begränsat till universitet och högskolor men svenskt organisationsnummer är en förutsättning. En sökande organisation kan maximalt få ett godkända stöd för examensarbete per år. Exjobbaren/exjobbarna måste vara identifierade senast en månad efter beslutsdatum.

Det här kan stödet användas till

Stödet kan användas för ersättning till examensarbetare eller till direkta kostnader såsom inköp av material eller resor samt även för tid för handledning på företaget kopplat till examensarbetet.   

Organisationen som initierat examensarbetet medfinansierar stödet med egen tid eller andra stödberättigade kostnader kopplade till examensarbetet. Stöd och medfinansiering måste motsvara verkliga kostnader som vid begäran kan verifieras med kvitto eller tidrapportering. Organisationen som får stödet ska på anmodan rapportera kostnaderna till SIO Grafens programkontor.  

Ansökningstid  

Möjligheten att söka stödet för examensarbete är öppet så länge det finns budget kvar, eller senast till den 31 oktober 2024. Ansökningarna kommer utvärderas löpande, med svar inom två veckor. 

Så här ansöker du  

 • Fyll i blanketten Ansökan: Examensarbete 2D-material 
 • Skicka ifylld blankett till johan.ek-weis@siografen.se 
 • Du kommer få en bekräftelse från SIO Grafens programkontor att ansökan kommit in.  
 • Godkända ansökningar kommer innebära att ni blir projektpart i det projektet Kompetens, entreprenörskap och ramverk för nästa generations material, finansierat av Vinnova inom ramen för SIO Grafen.
 • Vid start kommer organisationen som beviljats stöd få blanketten Projektparts godkännande skickad till sig. Blanketten ska signeras och skickas åter till projektledaren.
 • Vid avslut ska ekonomi rapporteras till programkontoret via en blankett som skickas ut av programkontoret.  
 • Vid frågor, kontakta Johan Ek-Weis, projektledare för Kompetens, entreprenörskap och ramverk för nästa generations material på johan.ek-weis@siografen.se.

Beslut 

 • Ansökan kommer att behandlas av SIO Grafens styrelse och programkontor.
 • Inom två veckor kommer ett svar om ansökan godkännas eller inte.