”Sverige en viktig deltagare i internationellt standardiseringsarbete”

Publicerat: 22 april, 2024

Hur har Hindersprojekten bidragit till att påverka svensk grafenbransch? Åsalie Hartmanis, projektledare vid Chalmers Industriteknik, berättar om effekterna från projektet Standardisering – en väg för grafen till marknaden.

Under 2021 beviljades fem större projekt finansiering genom SIO Grafens utlysning Hinder och utmaningar för grafeninnovationer. Syftet var att minska hinder för svensk grafenbransch och bana väg för nya innovationer. Åsalie Hartmanis, civilingenjör vid Chalmers Industriteknik, ledde projektet Standardisering – en väg för grafen till marknaden.

– Under projektet har vi sett ett ökat engagemang för standardisering hos företagen.

Att vara med tidigt i processen har varit en viktig lärdom. Ett exempel är RISEs deltagande i laborativa studier under projektet, som utförs parallellt i olika laboratorier för att säkerställa experimentella metoder.

– Sverige är nu en viktig deltagare i det internationella standardiseringsarbetet. Ett stort framsteg då vi bara för något år sedan riskerade att nedgraderas till observatörsstatus. Nu är vi med och påverkar.

 

Åsalie Hartmanis, civilingenjör vid Chalmers Industriteknik, har lett standardiseringsprojektet från start till mål.

”En hävstång för grafenstandardisering”

För svensk grafenbransch har projektet bidragit till att verka som hävstång för grafenstandardisering.
– Den svenska kommittén har vuxit med fler grafenföretag som medlemmar. Där påverkar vi aktivt genom att driva fram förslag som gynnar branschen. Projektet har också medfört ett ökat internationellt engagemang inom ISO och gjort att Sverige kunnat delta i möten med ISO:s nanoteknikkommitté. Här arbetar vi för mer industrianpassade standarder som kan användas för kvalitetskontroll i processerna, säger Åsalie Hartmanis.

Hur kommer resultaten från projektet att förvaltas i framtiden?
– Genom Johan Ek Weis på kansliet som leder det nationella arbetet. Även det internationella arbetet kommer att fortsätta. Idag är kunskapen om och engagemanget för standardisering prioriterat i materialens hela värdekedja.

Läs mer om projektet här!