SIO Grafen-projekt visar att spikar av grafen är bakteridödande

Publicerat: 25 april, 2018

Illustration: Yen Strandqvist/Chalmers

I SIO Grafen-projektet ”Grafenlager för att förhindra kateterrelaterad urinvägsinfektion”, har Chalmers och Wellspect Healthcare undersökt hur grafen kan skydda katetrar från bakteritillväxt. Nu har de kunnat visa att vertikalt stående grafenflagor bildar en spikmatta som gör det omöjligt för bakterier att fästa vid underlaget.

Bakterierna skärs istället sönder på de rakbladsvassa grafenflagorna och dör, men lämnar de långt större mänskliga cellerna oskadda, enligt forskarna i projektet. På så sätt motverkas infektioner vid exempelvis implantatkirurgi. Resultaten har publicerats i Advanced Materials Interfaces: ”Vertically Aligned Graphene Coating is Bactericidal and Prevents the Formation of Bacterial Biofilms”.
Se film på YouTube: Graphene spikes that kill bacteria

Enligt forskarna visar projektet att kroppens egna celler inte är lika känsliga mot grafenflagorna men att mer forskning behövs. I FoI-projektet ”Polymerer med exponerade grafenkanter: nya antibakteriella material för medicintekniska applikationer”, också finansierat genom SIO Grafen, ska man nu testa vertikalt grafen ytterligare genom att klä implantatytor och studera effekten på djurceller. Chalmers, Wellspect och 2Dfab är samarbetspartners i projektet som pågår till 2019.

Läs mer på Chalmers webbplats: Spikar av grafen kan döda bakterier på implantat