Polymerer med exponerade grafenkanter: nya antibakteriella material för medicintekniska applikationer

Syfte och mål
Bakterier – som binder till och bildar biofilm – på medicintekniska produkter är mycket vanligt förekommande och kan både orsaka allvarliga medicinska komplikationer för patienterna och stora ekonomiska konsekvenser för vårdgivarna. Därför vore ett prisvärt nytt material som effektivt kan förhindra att bakterier sätter sig på det, samtidigt som det är säkert för både patienter och miljö, en stor konkurrensfördel för en mängd olika medicintekniska produkter.
I detta projekt vill vi kommersialisera vår nygjorda upptäckt att grafenkanter på en beläggning med vertikalt riktad grafen effektivt dödar bakterier. Hela projektet är strömlinjeformat för att ge kortast möjliga väg från den grundläggande upptäckten till en kommersiell produkt.

 

Planerat upplägg och genomförande
2Dfab kommer att ta fram grafen av rätt kvalitet, två forskargrupper på Chalmers kommer att dels utveckla tillverkningsprocesser för att inkorporera grafen i polymerer och dels utvärdera materialens antibakteriella egenskaper. Wellspect kommer slutligen att använda de nya antibakteriella polymermaterialen för att utveckla nya eller förbättrade medicintekniska produkter.

Utlysning:
FoI-projekt och Genomförbarhetstudier (1) 2017

Projektpartners: Dentsply IH/Astra Tech, Chalmers tekniska högskola, 2D fab

Projektledare: Magnus Svensson

E-mail: magnus.svensson@wellspect.com

Bidrag: 3 052 000 kr

Projektets löptid: 1 juli 2017- 30 juni 2019

Relaterade projekt:
Grafenlager för att förhindra kateterrelaterad urinvägsinfektion (avslutat)

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: