Säker hantering av grafen i arbetsmiljön

Publicerat: 21 maj, 2024

Tobias Storsjö, forskare och medverkande i projektet, visar upp ett grafenprov. Bild: Johan Wingborg

Hur har Hindersprojekten bidragit till att påverka svensk grafenbransch? I ett av projekten har Håkan Tinnerberg, yrkeshygieniker vid Göteborgs universitet, utvecklat en metod för att mäta luftburen exponering för grafen i arbetsmiljön.

Under 2021 beviljades fem större projekt finansiering genom SIO Grafens utlysning Hinder och utmaningar för grafeninnovationer. Syftet var att minska hinder för svensk grafenbransch och bana väg för nya innovationer. I ett av projekten har 2D fab, Chalmers, Chalmers Industriteknik, RISE och Sahlgrenska universitetssjukhuset utvecklat metoder för exponeringsmätningar och riskbedömningar för hantering av grafen i svensk industri.

– Vi har arbetat fram en metod för att kvantitativt bestämma exponeringen för grafen i luft. Den och andra kompletterande metoder har vi använt för att mäta exponering för grafen i arbetsmiljön, berättar Håkan Tinnerberg, som lett projektet.

Ger bra underlag
Mätningarna genomfördes på fyra olika företag, och ytterligare mätningar är planerade.
– De ger ett mycket bra underlag för riskbedömningar och om vilka preventiva åtgärder som fungerar.

I projektet har man också tittat på hur olika mätinstrument fungerar för att mäta grafen. En viktig faktor då alla direktvisande partikelinstrument är designade för att mäta sfäriska partiklar.
– Och grafen är ju inte direkt en sådan.

 

Projektledare Håkan Tinnerberg arbetar som yrkeshygieniker vid Göteborgs universitet. Bild: Privat

Kan genomföra adekvata mätningar
Den kvantitativa metoden har publicerats i en vetenskaplig tidsskrift och projektgruppen arbetar med att få in den som en standardiserad metod för exponeringsmätningar av grafen i arbetsmiljön.
– Men framför allt innebär resultaten att vi kan genomföra adekvata exponeringsmätningar som ligger till grund för riskbedömningar för en säker hantering av grafen i arbetsmiljön. Resultaten kommer till direkt nytta som kunskap som vi gärna delar med oss av vid efterfrågan.

Hur kommer resultatet från projektet att förvaltas i framtiden?
– Det vi har gjort behöver följas upp med fler exponeringsmätningar i olika tillämpningar där man hanterar eller använder grafen. Där vore det värdefullt att koppla på enkätundersökningar och studier av hälsoeffekter för att säkerställa att exponeringen för grafen är ofarlig.

Läs mer om projektet här!