Aktörslista fotodetektorer

I november 2017 höll SIO Grafen workshoppen ”Grafen för fotodetektorer”.

Vi har sammanställt en lista över aktörer som är intresserade av att samarbeta inom området grafen för fotodetektorer.

Om du är intresserad av att bli inkluderad samt få tillgång till excellistan, kontakta oss på info@siografen.se.