Workshop ”Grafen för fotodetektorer” (Göteborg)

Tisdagen den 14 november 2017, 10.00-14.00

Plats: Chalmers Teknikpark, Teknikparkens Konferenscenter, Sven Hultins gata 9, Göteborg. Konf.rum Apollon.

OBS! Workshoppen sker på engelska.

Program (punkter kan tillkomma)

Introduktion

 • Vad krävs för att grafen ska kunna användas för fotodetektorer av olika typer, Jan Andersson, Smartare Elektroniksystem
 • ’State of the art’ grafen-fotodetektorer och demonstration av en helt ny detektor, Omid Habibpour, Chalmers tekniska högskola
 • Behovsbild – industriperspektiv, Arne Alping, Ericsson Research.

Rundabordsdiskussioner

 • Diskussion om gemensamma intressen/möjliga framtida samarbetsprojekt.
  • Vad kan man göra med grafen som inte kan göras med befintlig teknik?
  • Vilka sensorelement eller system skulle vara intressanta (affärsmässigt) att utveckla med hjälp av grafen.
  • Vilket behov har vi? Hur går vi vidare?
 • Kort information om möjlig projektfinansiering (SIO Grafen och Smartare Elektroniksystem).

Anmälan är nu stängd.

Typ: Workshop

Datum: 14 november 2017

Sista anmälan: 13 november 2017