Högdissipativa mikrovätskekylda elektronikförpackningar

Syfte och mål

Det finns idag ett behov från marknaden av en effektivare kylning av värme-genererande elektronik. Traditionella lösningar existerar, vilka samtliga ändå är volymkrävande och dyra.

APR Technologies har en revolutionerande idé om hur man med hjälp av sina miniatyriserade pumpar och en dielektrisk vätska kan kyla elektronik direkt på chipnivå, och därmed erhålla förhöjd designfrihet, prestanda, samt sänkt tillverkningskostnad. En framgångsfaktor är att kunna förhöja värmeöverföringen mellan chip och kylmedium med tvådimensionella skikt (grafen och/eller bornitrid (BN)-baserade.

Aktiv termisk reglering är identifierad som en kritisk teknologi inom flyg- & rymd-industrin i Europa. Tillämpningarna inom rymd är jordobservation, vetenskapliga missioner, telekommunikation, navigation, utforskning och astronomi. Inom flygindustrin ser vi tillämpningar såsom radar, datorkraft och grafikprocessering samt eventuella framtida elflyg. Potentiella kunder är Thales, Airbus, NASA, Boeing, SAAB med flera.

Utöver ovanstående krävande tillämpningar, med höga priser men begränsad volym, finns ett flertal volymtillämpningar för chip-skaliga lösningar; till exempel smartphones, surfplattor, laptopdatorer etc. Exempel på kunder är HP, Samsung, Apple, Huawei, Lenovo, Sony med flera. Inte minst i samband med snabbladdning har man behov av maximal kylkapacitet till liten storlek.

Detta projekt innebär att en övergripande genomförbarhetsstudie, där såväl etablerade som nya teknologier, jämförs för att hitta ett eller flera vinnande koncept. Dessa kommer utgöra grunden i ett tänkt efterföljande FoU- eller Demonstratorprojekt. I detta projekt samverkar APR Technologies, Chalmers Industriteknik och Chalmers. Ett svenskt företag (Elitkomposit) och NASA är intressenter.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018

Projektpartners: APR Technologies,  Chalmers Industriteknik och Chalmers tekniska högskola

Projektledare: Elisabeth Söderlund, APR Technologies

E-mail: elisabeth.soderlund@aprtec.com

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 1 dec 2018 - 30 maj 2019

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: