Grafenförbättrad vattenrening

Syfte och mål

I denna genomförbarhetsstudie ska projektet utforska möjligheten att använda grafenbeläggningar med kontrollerad flakorientering, för att förbättra prestanda och livslängd hos flera nyckelmembran för den nuvarande vattenreningstekniken.

Membranbaserad vattenrening är en effektiv lösning för att ta itu med problemen som orsakas av vattenbrist, en av de största problemen i det moderna samhället, och som har lett till en enorm global marknad. De framtida marknadsfördelarna måste förlita sig på högpresterande och kostnadseffektiva membrantekniker.

Grafenbeläggningar med välinriktade flingor har stor potential att ta itu med kritiska utmaningar i nuvarande membrantekniker, såsom lågt motstånd mot biofouling  (biobeväxning) och kemisk nedsmutsning, för att förbättra membranens prestanda och livslängd, etablera olika fördelar på marknaden och väsentligen ta itu med konsekvensen av vattenbrist för att minska sjukdomsutbredningen, förbättra människors livskvalitet och spara mer pengar och energi för att hantera de relaterade frågorna.

Projektet kommer att genomföras av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Sta Marie Water AB. KTH kommer att använda olika grafenbläck för att skriva ut grafenfilmer med olika flakorientering på membranet som tas fram av Sta Marie Water. Sta Marie Water kommer att karakterisera biofyllnadsmotståndet och kemisk stabilitet hos de grafenförstärkta membranerna för att verifiera idén.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018

Projektpartners: KTH och Sta Marie Water

Projektledare: Jiantong Li

E-mail: jiantong@kth.se

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 1 dec 2018 - 31 maj 2019

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: