Pressmeddelande: Lyckat projekt med grafen i flygmotorer

Publicerat: 30 april, 2021

Ett lyckat SIO Grafen-projekt har precis slutförts. Här handlar det om att använda grafen i flygplansmotorer. 
I projektet ”Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer, steg 2” ingick projektdeltagarna RISE SICOMP, GKN Aerospace Sweden, Nexam Chemical och Woxna Graphite.
Projektet har precis slutförts och kretsade kring användning av kompositer i flygmotorers varma delar, där man använt grafen för förbättrad hållbarhet och som barriär för ogenomtränglighet.
Här ser projektdeltagarna att kunskapen och teknologierna som kommit fram under projektets gång även kan tillämpas på andra flygplanskomponenter i framtiden.