Pressmeddelande: Från skroten till hållbar grafentillverkning

Publicerat: 31 augusti, 2022

Ett slutfört projekt inom SIO Grafen demonstrerar stora möjligheter att återvinna grafit ur förbrukade elbilsbatterier (LIB) och på så vis få hållbart kol till en växande svensk grafenproduktion.

Linköpingsföretaget Grafren, stiftelsen Chalmers Industriteknik och batteriforskare från Chalmers Tekniska Högskola (Industriell materialåtervinning) har samarbetat i projektet Growup under 2022 och nått flera positiva resultat.

Läs pressmeddelandet här!

Läs mer om projektet här!