Ny utlysning öppnad 31 oktober

Publicerat: 1 november, 2017

Hexagoner_okt_2017

Utlysningen ”Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018” har öppnats.

I denna utlysning finansieras innovationsprojekt för industriella tillämpningar där aktörerna gemensamt utvecklar grafenbaserade lösningar för att uppnå förbättrade materialegenskaper och funktioner. Aktörsgruppen kan bestå av företag, institut, universitet och högskolor. Projektförslagen ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i gruppen.

Ansökan ska vara inkommen till Vinnova senast klockan 14:00 den 13 mars 2018.

Läs mer och ansök här >>

Workshop som extra stöd arrangeras 17 januari i Göteborg

Som extra stöd vid framtagandet av projektförslag och aktörsgrupper inom tre av styrkeområdena, Elektronik, Ytbeläggningar och Energitillämpningar, arrangeras en frivillig workshop den 17 januari 2018 på Chalmers Teknikpark i Göteborg.

Anmälan och Projektinitiativ enligt mall – ladda ner mallen här >> skickas med e-post till info@siografen.se senast den 15 januari 2018.

Läs mer om workshoppen här>>