Fyra frågor om arbetsmiljö till Julia Lind

Publicerat: 28 april, 2022

Idag firar SIO Grafen Arbetsmiljödagen – en årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och anständigt arbete. Det gör vi med fyra frågor till miljösamordnare Julia Lind på Chalmers tekniska högskola.

1. Hur ser Chalmers på arbetsmiljö och säkerhetsaspekter vid grafenhantering?
– Vi tycker att det viktigt att alla som arbetar fysiskt med grafen använder sig av försiktighetsprincipen, säger Julia Lind.

2. Vad ligger bakom Chalmers intresse för att skapa en specifik rutin rörande just grafen?
– Den har efterfrågats från de som jobbar med grafen på våra labb. Exempelvis vill man veta om det finns något regelverk för hantering av grafenavfall, därför har vi ett avsnitt i rutinen som handlar om det. Syftet med rutinen är att ge riktlinjer och rekommendationer för hanteringen av grafen i laboratoriemiljö samt underlätta för behöriga chefer att efterleva regelverk.

3. På vilket sätt har rapporten från SIO Grafens strategiska projekt hjälpt er?
– Vi som tar fram rutinerna jobbar inte själva med grafen, men behöver grunda rekommendationerna på evidensbaserad forskning och aktuell lagstiftning. Rapporten är en fantastisk sammanfattning av det som är känt kring arbete med grafen och hur det kan påverka arbetsmiljön, så den har hjälpt oss förstå och förmedla säkerhetsaspekterna.

4. Vad blir nästa steg i arbetet?
– Att godkänna rutinen, översätta den till engelska och kommunicera den till alla Chalmers anställda.

Faktaruta
▪️ Namn: Julia Lind
▪️ Titel: Miljösamordnare på Chalmers
▪️ Det bästa med mitt jobb: ”Att jag lär mig nytt varje dag! Chalmers är en mötesplats för idéer och möjligheter, kunskap och talang, kreativitet och engagemang. Jag känner mig priviligierad att få vara med när vi skapar nya lösningar för en bättre värld”, säger Julia Lind.

Vill du läsa mer?
Här är SIO Grafens rapport kring grafen och arbetsmiljö!